Március 1. - Horthy Miklós kormányzóvá választása

Horthy Miklós (1868. jún.18, Kenderes-1957. febr.9, Estoril, Portugália) tengerésztiszt, Magyarország kormányzója

Kenderesen született jómódú, református családban. Atyja, Horthy István a főrendiház tagja volt, anyja dévaványai Halassy Paula. A debreceni kollégiumot végezte és 1882-ben a fiumei tengerészeti akadémiát, melynek elvégzése után 1886-ban a hadiflotta tagja lett. 1909 és 1914 között Ferenc József szárnysegéde. A világháború során az adriai flottánál harcolt, Otrantónál ütközetet is nyert. Az ő nevéhez fűződik a cattarói mészárlás leverése. A hadműveletek során megmutatkozik rendkívüli parancsnoki tehetsége. A háború végén ellentengernagy, a Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka. Neki kellett átadnia a flottát az antant képviselőinek.

Visszavonult kenderesi birtokára, majd 1919 júliusában Szegeden Károlyi Gyula kormányában elvállalta a hadügyminiszteri tárcát. Károlyi lemondása után a nemzeti hadsereg fővezére lett. Az antanthatalmak őt támogatták annak fejében, hogy megfékezi a nemzetközi tiltakozást kiváltó fehérterrort.

1920 januárjában parlamenti választásokat tartottak, majd a megválasztott (kisgazda- kereszténypárti többségű) nemzetgyűlés elfogadta első törvényét "az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről". Az új politikai rendszer ezen alaptörvénye alapján Magyarországon megmaradt a királyság intézménye, de a királyi hatalom gyakorlásának egyidejű szüneteltetése mellett. Így tulajdonképpen létrejött a király nélküli királyság. A törvény megalkotta a kormányzóság intézményét, melyben a kormányzó részére komoly jogosítványokat állapított meg. Egy törvénycikk értelmében a kormányzó sérthetetlen volt, és a királlyal azonos büntetőjogi védelemben részesült.

E törvény értelmében a Nemzetgyűlés gyakorolta a törvényhozó hatalmat, a kormányzó pedig - a Nemzetgyűlésnek felelős minisztériumon keresztül - a végrehajtó hatalmat.

Mivel 1920 elején a tényleges hatalom a nemzeti hadsereg fővezére, Horthy Miklós kezében volt, a kormányzó választáskor az egyetlen ellenjelölt, gróf Apponyi Albert is Horthy megválasztását javasolta a nemzetgyűlésnek.

Így ebben az igen nehéz, fenyegető helyzetben vitéz Nagybányai Horhy Miklós lett az ország kormányzója, mely tisztséget közel 25 évig (1944. október 15-i lemondásáig) betöltött.

Forrás: tortenelem.fazekas.hu; kulturport.hu; ezenanapon.hu

Vitéz nagybányai Horthy Miklós életéről, az otrantói tengeri csatáról és újratemetéséről itt olvashatunk.