Kalendárium

„a magyar nép zivataros századaiból"

„Szétszórt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar."
(Petőfi Sándor: Élet vagy halál!)

„Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába"
(Babits Mihály: Áldás a magyarra)

„Jövő nagyságunk alapját múltunk nagyjai rakták le.”
(Ereklyés Országzászló)

„Bármi volt, bármi lesz,
A magyar magyar lesz,"
(Ima a hazáért)

Dicső múltunkból energiát és bátorságot meríthetünk napjaink jövőt formáló cselekedeteihez. De ez csak akkor sikerülhet, ha ismerjük a múltat, és ismerjük azokat, akik hozzájárultak alakításához. Ne feledjük Egry József gondolatát: „Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői."

(Az összeállítás a világi és egyházi ünnepekre, a magyarság történelmi és egyéb évfordulóira szeretné ráirányítani a mai elfoglalt, túlterhelt, sok más irányú információval bőven ellátott ember figyelmét. Az egyes címekhez tartozó ismertető a címre kattintva olvasható.)

„Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent
és munkálkodhass a jövőn.”
(Gróf Széchenyi István)

„Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; s akármi más kezdődjék ezentúl: az a régi többé nem leszen."
(Kölcsey Ferenc)

„Emlékezem a múltra, gondolok a holnapra"

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága."
(Esterházy János)

„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!”
(Kőrösi Csoma Sándor)

„A história nem arra való, hogy az ember csak éppen megismerje, mi volt s hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a későbbi időkben mindenkinek, aki hasonlatos sorsra jut."
(Móricz Zsigmond)

„A múlt erős gyökér,
belőle táplálkozik jelen és jövő"
(Bábel Balázs)

„A múlt a jövendő tükre."
(Kossuth Lajos)

Azok, akik hátat fordítanak a történelemnek, előbb-utóbb ismét szembekerülnek vele.
(Michael David Evans)

„őrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket nehogy végleg elvesszenek azok, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő!" (Cato)

A Kalendárium vers antológiája a honlap oldalain megjelenő magyarság és istenes versekből