A magyar legendárium egyik legszebb és legmisztikusabb jelképe a Turulmadár.

A Turul legendárium „születése”, eredete messze visszanyúlik a történelem előtti magyar múltba. A magyarok ősi hitvilágának emléke, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője, az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe. A mondavilág tőle eredezteti a Turul nemzetséget (a később tévesen Árpád-házinak elnevezett nemzetséget), és mint ilyen a dinasztia fejedelmeinek és királyainak isteni eredetét hivatott hangsúlyozni. E titokzatos madár a mai napig szorosan kötődik hozzánk, bár igazából azt sem tudjuk pontosan, melyik állatról van is szó. Van egy mítoszi valósága a Turulnak, és van egy valós. Mindkettő már a régi magyarság számára a Szentlélek jelölője, hírnöke volt.

A honlap a Turul témakört kívánja körbejárni. Egyrészt igyekszik összegyűjteni a fellelhető Turul ábrázolásokat, másrészt a Turul mítosz segítségével feldolgozni a magyarság korai történetét. A „honfoglalásról" és az azt követő száz év eseményeiről mindenkinek vannak ugyan ismeretei, mégis úgy tűnik, hogy ez az időszak valamiért még ma sem része igazán történeti köztudatunknak.

A Nemzeti Panteon elé faragott székelykapu<br/>
Felirata: 'Csak magyar lélekkel léphetsz át ezen a kapun'<br/>
Tisztelettel kérem ugyanezt a honlapra belépéskor is!
A Nemzeti Panteon elé faragott székelykapu
Felirata: 'Csak magyar lélekkel léphetsz át ezen a kapun'
Tisztelettel kérem ugyanezt a honlapra belépéskor is!

A honlap leghangsúlyosabb része a szoborgyűjtemény, amely megyénkénti bontásban mutatja be az egyes alkotásokat. De a Turul ábrázolások összeállítása kiterjed a mintegy ötezer évet átfogó Szent Sólyom régészeti leletek, a sok-sok turulos címer ismertetésére, a vers és mondavilág idevonatkozó anyagának, a sok-sok turulos tárgy bemutatására is.

A honlap fajsúlyos önálló részét képezi a Kalendárium „a magyar nép zivataros századaiból" címet viselő fejezete. Az összeállítás a világi és egyházi ünnepeket, a magyarság történelmi és egyéb évfordulóit igyekszik megidézni és naptári nap szerint egy egy cikkel felhívni a figyelmet történelmünk megszámlálhatatlanul sok híres vagy éppen méltatlanul elfeledett szereplőjére az interneten fellelhető képekből és írásokból szemezgetve.

A kattintható térkép a magyarság megmaradását kifejező turulszobrokat mutatja a történelmi Magyarország területén. A piros és fekete pontok azokat a településeket jelölik, ahol legalább egy Turul alkotás található. A piros pontok a ma is létező alkotásokat, míg a feketék a megsemmisített szobrokat mutatják. A térképen a keresett településre kattintva közvetlenül jutunk az adott történelmi emlékműről készült képekhez és a hozzá tartozó leíráshoz. A képek kattintással nagyíthatóak.