Hunyadi János győzelme a Kunovica-hágónál

Hunyadi János a Thuróczi-krónikában
Hunyadi János a Thuróczi-krónikában

1444. január 2-án Hunyadi János nagy győzelmet aratott a Kunovica-hágónál Turahán török bég csapatai felett.

1442-ben a pápa által tervbe vett török háború vezetésére - melynek célja a török kiűzése volt Európából - Hunyadi János kapott megbízást. A hadjárat 1443 júliusában indult a Balkánra. Az I. Ulászló magyar király és Hunyadi János által vezetett mintegy 35.000 főnyi sereg magyar és lengyel bandériumokból (ezekben nehéz- és könnyűlovasok szolgáltak), 10.000 havasalföldi (rumén) könnyűlovasból és gyalogosból, cseh és német gyalogos és lovas zsoldosokból, néhány ezer önkéntesből és 3000 szekérből állt.

A keresztes sereg több győzelem után mélyen benyomult a török területekre, elfoglalta Krusevácot, Nist, Szófiát. A tél beálltával a Balkán-hegységben már nehezen nyomultak előre, és a haditanács belátva, hogy nagyobb sikert már nem érhetnek el, a sereg megkezdte a visszavonulást.

A szultán túlértékelte a helyzetet és a megfogyatkozott keresztes csapatok után küldte seregét, hogy semmisítse meg az ellenséget. Kászim beglerbég csapatai december 24-én érték utol az utóvédet, amely azonban Hunyadi vezetésével szétverte a török sereget.

Hunyadi János szobra a Hősök terén
Hunyadi János szobra a Hősök terén

A törökök azonban egyesítették erőiket. II. Murád szultán (1421-51) az ázsiai török sereggel csatlakozott a keresztesekkel harcoló török erőkhöz. Így 1444. január 2-án a Kunovica-hágónál Turahán bég már az egész magyar had megsemmisítését tűzte ki célul. Hunyadi felkészülten várta a támadást, védekező és támadó egységeket állított fel. Sikerült csapdába csalni az üldözőket. Az óvatlanul előrenyomuló törököket a szikláról oldalba kapták, majd elől és hátul támadva teljessé tették a kelepcét. A győzelemben bízó törököket teljesen szétverték, sokakat foglyul ejtettek. A csata az 1443-44. évi "hosszú hadjárat" egyik legnagyszerűbb magyar győzelmét hozta. 1444. január 25-én megérkeztek Nándorfehérvár alá, ezzel sikeresen befejezték a hadjáratot.

A győztes csaták ellenére a "hosszú hadjárat" nem érte el teljes mértékben kitűzött célját. Murád szultán ázsiai serege még időben érkezett és megakadályozta Drinápoly elfoglalását, de az elért eredmény így is jelentős. A magyarok hat csatában győztek, Szerbia és Bulgária nagy részét felszabadították a török megszállás alól.

Forrás: Mitták Ferenc: 1000 év krónikája és Magyar Katolikus Lexikon