Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet megalakulása

1906-ban az I. világháború előtti korszak nagy nemzetközi geodéziai társasága, az Internationale Erdmessung, Budapesten tartotta XV. kongresszusát. A kongresszuson báró Eötvös Loránd, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetének igazgató professzora, beszámolt a gravitációval kapcsolatos kutatásairól és Arad környékén a gyakorlatban is bemutatta - a késobb Eötvös-inga néven világhírűvé vált - nehézségi variométerének terepi alkalmazását. A kongresszus résztvevői Eötvös kutatásait annyira fontosnak és eredményeit olyan jelentősnek találták, hogy beadvánnyal fordultak a magyar kormányhoz, amelyben Eötvös kutatásainak hathatós támogatását kérték. A magyar kormány teljesítette a kérést és 1907-től kezdve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költségvetéséből évi 60.000 koronát utalt ki Eötvös gravitációs és földmágneses kutatásaira (az összehasonlítás kedvéért említjük csak meg, hogy a Kísérleti Fizikai Intézet teljes évi költségvetése ekkor 4.000 korona volt). Ezzel a döntéssel megszületett a világ első alkalmazott geofizikai intézete, Eötvös vezetésével, egyelőre a Kísérleti Fizikai Intézet falai között, de attól szervezetileg és pénzügyileg is elkülönülve.

Eötvös 1919-ben bekövetkezett halála után a Pénzügyminisztérium, Bányakutatási Osztályának javaslatára, kikérte a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól a Geofizikai Intézetet, amit az át is engedett neki azzal a feltétellel, hogy az Intézet „a jövőben nem csupán csak gyakorlati célokat fog szolgálni, hanem a geofizikai tudományos kutatást továbbra is folytatni fogja". A Pénzügyminisztériumhoz átkerült Intézetet a nagy tudós tiszteletére ettől kezdve nevezik Magyar Királyi báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek. Első vezetője Pekár Dezső - Eötvös volt tanítványa és munkatársa - lett. Eötvös tanítványainak Pekár Dezsőnek, majd Fekete Jenőnek az igazgatása alatt az Intézet elsősorban a műszeres kőolajkutatás terén játszott úttörő szerepe és geofizikai műszerfejlesztése révén igen gyorsan világszerte ismertté és elismertté válik.