A tolerancia nemzetközi napja

Az UNESCO kezdeményezésére az ENSZ - az 1993. évi 48/126-os számú határozattal - az 1995-ös évet a tolerancia évének nyilvánította, amikor nagyszabású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség jegyében. 1995. november 16-án az UNESCO tagállamai elfogadták a tolerancia elveiről szóló nyilatkozatot és az ezzel kapcsolatos akciótervet. A tolerancia nemzetközi napja ebből az eseményből nőtt ki, mint évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban, társadalmi színtereken vagy a politikában, illetve megvitassuk ennek helyi vagy globális problémáit.

Az ENSZ Közgyűlése az 1996. december 12-i 51/95-ös számú határozattal hivatalosan is felszólította a tagállamokat, hogy november 16-án tartsanak tolerancia napot.

A tolerancia a kölcsönös megértés és tisztelet alapja. Életszemlélet, ami lehetővé teszi a világ sokszínű kultúráinak virágzását. Emellett a globális harmónia előmozdítására tett erőfeszítéseink sarokköve is. Egy 1995-ös, UNESCO nyilatkozat a tolerancia alapelveiről kimondja: "A tolerancia az az erény, amely lehetővé teszi a békét, és elősegíti a háború kultúrájának a béke kultúrájával történő felváltását."

A tolerancia terjesztése, általánossá tétele különösen fontos ma, az egyre gyorsabban terjedő globalizáció, a mobilitás és a kölcsönös függés korában. A változatosság felbecsülhetetlen értékkel bír, de feszültség forrásává is válhat. A tolerancia eloszlathatja a lehetséges konfliktusokat. Elejét veheti a faji vagy kulturális felsőbbrendűségi elméletek kialakulásának, és segíthet a társadalmaknak abban, hogy fokozatosan felülemelkedjenek a már régóta létező előítéleteken és negatív sztereotípiákon.

A tolerancia azonban nem tévesztendő össze az engedékenységgel vagy a leereszkedéssel. A valódi tolerancia nyitottságról, kíváncsiságról és kommunikációról szól. A tudás és a megértés legszorosabb kísérője. Az oktatás az intolerancia megelőzésének egyik legjobb módja. Rámutat az emberek közötti hasonlóságra, és elősegíti a különbözőségek iránti egészséges tisztelet kialakulását.

A tolerancia nem tévesztendő össze a közömbösséggel sem. Ha valaki toleráns, még nem jelenti azt, hogy egyúttal a rasszizmus, az idegengyűlölet és kirekesztés passzív szemlélője, vagy, hogy csendben eltűri a kisebbségekkel, menekültekkel, vendégmunkásokkal, vagy más, sebezhető csoportokkal szembeni túlkapásokat. A tolerancia mindannyiunk számára érvényes morális parancs arra, hogy álljunk ki azok mellett, és emeljünk szót azok védelmében, akiket megfosztottak alapvető jogaiktól és szabadságaiktól.

A tolerancia nemzetközi napján, és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulóját ünnepelve, újítsuk meg a tolerancia iránti elkötelezettségünket. Kettőzzük meg erőfeszítéseinket, érjük el toleranciával régi célunkat: a harmónia és a béke globális kultúráját.