Október 6. - KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

1030 körül Kölnben született, La Torre-ban halt meg 1101. október 6.-án.

A karthauzi rend megalapítója.

A reimsi és a tours-i iskolában tanult, 1057-ben a reimsi iskola igazgatója, 1069-ben kanonok lett. 1084-ben a Grenoble melletti Chartreuse község határában La Grande Chartreuse (latinul: Carthusia) megalapította az első karthauzi kolostort, később Dél-Itáliában még két rendházat szervezett. Neve alatt két exegetikus irat maradt fenn: „Expositio in Psalmos” (Magyarázat a Zsoltárokhoz) és „Expositio in epistolas Pauli apostoli” (Magyarázat Pál apostol leveleihez), valamint néhány levél és elégia.

A legenda szerint Brúnót a következő megrázó esemény indította el azon az úton, amely a karthauzi remeteségig vitte:

Reimsben meghalt az egyik híres főiskolai tanár. A dómban ravatalozták fel, s a hívők sokasága és a papság három napon át folyamatosan zarándokolt a holttesthez, hogy búcsút vegyen a híres mestertől. Brúnó is elment a tanítványaival, hogy lerója tiszteletét a kolléga előtt.
A halotti zsolozsmát énekelték, és amikor felhangzott ez a sor: ,,Responde mihi – válaszolj nekem'', a halott felült a ravatalon, és rémülettel kiáltott fel: ,,Hívnak az igazságos bíró, Isten elé!'' –, majd élettelenül visszahanyatlott. A jelenlevő sokaság halálra váltan rebbent szét, és szaladt ki a templomból. A következő napon ismét imádkozták a zsolozsmát, és a mondott sornál a halott újra felült, és iszonyatos hangon kiáltotta: ,,Elítéltek Isten igazságos bíróságán!'' A templomban lévők megint futásban kerestek menedéket. A harmadik napon ugyanez megismétlődött, de akkor a halott teljes kétségbeeséssel ordította: ,,Kárhozatra ítéltek Isten bíróságán!''

A legenda szerint ez annyira megrendítette Brúnót, hogy elhagyta ragyogó tanári pályáját, és elindult a magányba, hogy egészen elmerülhessen Istenben.