Somlyó György: Bolyai

Itt vetni ki, a magyar végeken,
az agy merész hálóját le a mélybe,
a tajtékozó terek tengerébe -
micsoda reménytelen Tentamen!

S érezni végig az idegeken,
ahogy a háló rezzenő szemébe
akadnak rángva a sok ezredéve
kisikló szörny-törvények, kezesen!

De mire való itt a ritka zsákmány?
Többre taksáltatik egy csorda ártány,
egy akó jobb bor, s még egy jól rakott

kemence is. Hát azt csinálta. Míg
a világ mástól tudta meg, amit
a világon elsőül ő tudott.Tentamen (próbálkozás, kísérlet) Bolyai Farkas eredetileg tankönyvnek szánt fő művének kezdő címszava, amelynek függelékeként jelent meg fia, Bolyai János tanulmánya.

Kemencék tervezését és kivitelezését csak Bolyai Farkas végezte, de ő igen magas színvonalon.