Február 1. - Megjelenik Széchenyi "Közlekedésrül" című műve - 1848

Az 1847-ben kezdődött utolsó rendi országgyűlésen Széchenyi István nagyszabású tervet terjesztett elő a közlekedésről. 1848. február elsején "Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséről" címen került az országgyűlés képviselőinek kezébe a mű, amely a létesítendő vasúthálózat gerinceként az egymást Pest-Budánál keresztező észak-déli (Kassa-Fiume), valamint kelet-nyugati (Bécs-Arad) két fővonalat jelölte meg, miáltal a hálózat tetszés szerint továbbfejleszthető. A törvényjavaslat Széchenyi eszméi alapján nagyrészt Kovács Lajos publicista (a márciusi forradalom után közlekedésügyi államtitkár) fogalmazásában készült.

Ez a mű is szerepet játszott abban, hogy március 23-án Batthyány Lajos miniszterelnök Széchenyi Istvánt kérte fel a közlekedési és közmunkaügyi minisztérium megszervezésére és vezetésére.