Január 2. - Jézus neve napja

A magyar ember Jézus nevével köszönt: "Dicsértessék a Jézus Krisztus!' Ez más népeknél nem volt általános, csak nálunk és szomszédainknál.

Régen, ha munkába fogtak, útnak indultak az emberek, Jézus nevével fohászkodtak, hogy Ő vigyázzon rájuk.

Jézus nevének tisztelete Szent Pál intelmében gyökerezik: Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a földalattiaké (Fil 2, 10).

Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes beszédeiben sokszor elmondta, hogy az ördög cselvetései ellen legjobb, ha Jézus nevét hívjuk segítségül, Ő mindig segít. 1456-ben Hunyadi János vezetésével mentek harcba vitézeink a török ellen.Kapisztrán Szent János Jézus nevét varratta a harci zászlóra, s a katonák "Jézus, Jézus, Jézus!" kiáltással indultak a csatába. Jézus nevével fényes győzelmet arattak a túlerőben lévő törökön. Ez volt a nándorfehérvári diadal, s ennek emlékére harangoznak egész Európában minden nap délben.

Van, ahol úgy tartják, ha Jézus neve napján hideg van, az állatok megszólalnak, s a hívő ember érti beszédüket. Déli vidékeinken ezen a napon fogadták föl a cselédeket, hogy Jézus nevének áldásával kezdjék meg szolgálatukat. Ez volt a "szegődés" napja.

Forrás: istentenyeren.blogspot.com