Hieronymi Ottó Ferenc vízmérnök

Hieronymi Ottó Ferenc vízmérnök Győrben született 1803. február 19-én. 1850. április 30-án hunyt el Budán. Korának tapasztalt szakembere volt, kiemelkedő szerepet játszott a hazai folyók vízrajzi felmérésében, de a Pozsony és Nagyszombat között közlekedő lóvasút is az ő nevéhez köthető.

Tanulmányait a pesti Institutum Geometricumban végezte.

Kiemelkedő szerepet játszott a hazai folyók vízrajzi felmérésében. Igazgató főmérnöke volt annak a mérnöki osztálynak, amely az 1830-as évektől kezdve a Duna folyónak vízrajzi térképét elkészítette és vízrajzi adatait összeállította, ami a folyó szabályozásának első feltétele volt.

Vásárhelyi Pál első és legtevékenyebb munkatársaként részt vett a Duna mappáció munkálataiban, valamint keresztszelvényeket készített az osztrák határtól egészen a Traján-hídig. A Duna-mappáció a Duna vízrajzi felmérése, a folyó szabályozás előtti és alatti állapotát rögzíti. A mappáció lényegét a szintezés, a háromszögelés, térképezés, valamint a hossz- és keresztszelvények felvétele jelentette. A munkálatokat 1829-ig Huszár Mátyás, utána 1833-ig Vásárhelyi Pál, végül Hieronymi Ottó Ferenc vezette, aki Vásárhelyi elgondolása szerint be is fejezte a munkát. Eközben rövid ideig részt vett a tiszai felmérésben is. 1847-ben a Nyitra folyó szabályozási munkálatait irányította.

A Duna feltérképezésére szóló megbízatását befejezve a vasútépítéseknél dolgozott. Az 1838. január havában megalakuló Első Magyar Pozsony-Nagyszombati Vasúttársaság a vasút tervezésére létrehozott műszaki bizottság vezetésével bízta meg.

Hieronymi négy régebbi munkatársát, Lechner Gyula, Reitter Ferenc, Rauschmann Gusztáv és Perleberg Gusztáv mérnököket vette maga mellé segítségül. Terveik alapján készült el 1840-re a Pozsony és Nagyszombat közötti lóvasút első, Pozsony és Szentgyörgy közötti szakasza, majd öt év múlva a teljes vonal. A lóvasút alépítményét kitűnő mérnöki érzékkel, nagy előrelátással úgy tervezték és építtették meg, hogy majd a gőzüzem követelményeinek is megfeleljen. Mindez olyan jól sikerült, hogy 1872-ben ezt a vasútszakaszt át is alakították gőzmozdonyú vasúttá.

Hieronymi hadmérnökként Görgey hadtestében vett részt a szabadságharcban. A szabadságharc leverése után az osztrákok haditörvényszéki eljárást indítottak ellene, és vizsgálati fogságba vetették a hírhedt Új-épületben. Nem sokkal szabadulása után az ott szerzett betegségében hunyt el. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.

Fia, Hieronymi Károly az ország közműépítésének irányítójaként, belügyminiszterként, majd kereskedelemügyi miniszterként méltó folytatója volt apja életművének.

Forrás: sulinet.hu