Január 29. - Gegő József Adolf születésnapja

Gegő József Adolf (Marót [Hont megye], 1746. január 29.—Kolozsvár, 1812. április 15.)

Bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi áldozópap és lyceumi tanár; matematikus, csillagász.

1761. okt. 8. lépett a rendbe Privigyén és 1768. márcz. 31. Nyitrán áldozópappá szenteltetett föl. Tanított 1764-től 68-ig Nyitrán; 1769-71-ben ugyanott theologus volt; 1772-73. Szent-Györgyön a rhetorica és poésis professora, 1774-77. Tatán a bölcselet tanára, 1778-1809. Kolozsvárt a mennyiségtant tanította. 1803-tól ugyanott vicerector is volt 1812. ápr. 15. történt halálaig.

1803-tól a kolozsvári Líceum csillagdájának vezetője, a tűzvészben elpusztult (1798) intézmény újjászervezője.

Jelentős tankönyveket írt, részletesen foglalkozott a gyakorlati geometria oktatásával, a felmérés (telekfelvétel, térképszerkesztés) és az időmérés kérdéseivel. Hallgatóival szférikus mérési gyakorlatokat végeztetett, lakásán is meridián távcsövet szerelt fel.