Október 24. - Éghajlatvédelmi világnap és az ENSZ NAPJA

Az ENSZ létrehozását a II. világháború folyamán a fasizmus ellen küzdő nagyhatalmak határozták el a béke biztosítása érdekében. Az alapokmányt 50 állam írta alá 1945. június 26-án. Hatályba 1945. október 24-én lépett, ennek a napnak az évfordulóját 1948 óta az ENSZ napjaként ünnepeljük.

Az ENSZ-nek tagja lehet minden békeszerető állam, amely az Alapokmányban foglalt kötelezettségeket vállalja, illetve a világszervezet megítélése szerint is képes és hajlandó e kötelezettségek teljesítésére.

Magyarország 1955 óta tagja az ENSZ-nek.

Az ENSZ székhelye New York, több szerve azonban a világ különböző tájain, egyebek között Genfben, Bécsben, Bernben, Hágában, stb. működik.

Létrejöttének és működésének céljai, hogy megoldja a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbarát jellegű feladatokat, fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, valamint, hogy a különböző népek által a közös célok elérésére kifejtett tevékenységek koordinálásának központja legyen.

Az ENSZ-nek - a Közgyűlés negyvenhatodik ülésszaka idején - százhatvanhat tagállama volt. Általában olyan fórumnak tekintik, ahol az egyes államok nemzeti érdekeiket érvényesítik. Nem tartják tehát világkormányzati szervnek, pedig komoly befolyásoló szerepe vitathatatlan.

Idén több ezer rendezvény szervezésével első alkalommal tartják meg október 24-én, szombaton az Éghajlatvédelmi Világnapot, hogy felhívják a figyelmet bolygónk sebezhetőségére, a klímaváltozás lassításának fontosságára.

Az akciónapot - globális jelentőségét erősítendő - egy napra hirdették meg a világ 192 országában ünnepelt ENSZ-nappal. Megrendezésével befolyásolni szeretnék a klímakérdésekben illetékes politikusokat, hogy a fenyegető katasztrófa súlyosságához mérten hozzák meg döntéseiket, különös tekintettel az ENSZ-tagállamok decemberi koppenhágai klímakonferenciájára, ahol aláírják az új nemzetközi klímaegyezményt. Az új megállapodásnak, amely a 2012-ben lejáró kiotói szerződés helyébe lép, több évtizedre meg kell határoznia az éghajlat védelme érdekében teendő hatékony és mindenkire kötelező érvényű lépéseket, köztük az üvegházhatású gázok drasztikus mértékű csökkentését.