Szent Eligius

Eligius, a franciaországi Noyon püspöke († 660 táján).

Alacsony sorban született. Előbb patkolókovács, majd fémműves volt. Innen emelkedett II Clothar király tekintélyes ötvösmesterévé és tanácsadójává. Urának halála után pappá szenteltette magát. Sokat buzgólkodott a pogány germánok megtérítésén, végül Noyon püspöke lett.

Szobra Aveyronban<br/>Jobb lábánál eredeti szakmájának eszközei
Szobra Aveyronban
Jobb lábánál eredeti szakmájának eszközei

A szent életét bemutató forrásból a következő történetet ismerhetjük meg: Clothar frank király aranyból és drágakövekből díszes nyerget (egyes feljegyzésekben trónust) akart készíttetni. A munka elvégzésével Eligiust bízták meg. Ő a kapott aranyból nem egy, hanem két nyerget készített. Az egyik darabot a királynak adta, a másikat magánál tartotta. Mikor az uralkodó a nyereg eleganciájának dicséretébe fogott, Eligius a másik nyerget is elővette. Így Clothár végképp kénytelen volt elismerni a mester páratlan tudását és ügyességét, illetve becsületességét és hűségét.

A középkori Európában az aranymívesek és kovácsok védõszentje. Mesterségének eszközeivel: kalapáccsal, csipesszel szokás ábrázolni.

Attribútumai: aranykehely, mely ötvösmesteri, egyszersmind áldozópapi működésére emlékeztet; kalapács, fogó, fújtató és üllő, de mivel a kovácsok lódoktorok is voltak. Néha levágott lólábbal is ábrázolták. A lólábhoz legenda is fűződik. Egy ízben egy rugós, ördög által megszállott lovat kellett megpatkolnía. Hogy ne kelljen a bestiával vesződnie, Eligius egyszerűen levágta a lábát, s úgy végezte el a műveletet. Az ördög persze azon nyomban elhagyta a súlyosan sebesült lovat. Eligius ekkor visszaragasztotta a megpatkolt lábat, s az ily módon „kikezelt" állat olyan jámbor lett, mint soha annak előtte.

Egy másik anekdotikus legendája arról szól, hogy a kovács Eligius az ördögöt miként tanította móresre. Ennek illusztrációja talán a legnépszerűbb a szent ábrázolásai közül. Eligiust kovácsként mutatja, amint az ördögöt egy csípőfogóval az orránál fogva vezeti. A lólábú ördög alakja jól ismert, de naptári vonatkozásai kevésbé köztudottak.