A béke világnapja

1968 óta minden év január 1 a katolikus egyház ünnepe (World Day of Peace), a béke világnapja. 2000. január 1-jétől az ENSZ kezdeményezésére világi ünnepként is számos országban békevilágnapot tartanak, kezdetben One Day in Peace („egy nap békében”), ma pedig Global Family Day néven (azaz a „globális család” napja, amikor a Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért).

A béke világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük. VI. Pál óhaját követve a pápák január 1-jén évtizedek óta a békére vonatkozó gondolatokkal fordulnak a világhoz, mindenkor konkrét elmélkedési témát adva az embereknek.

Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és az egész világgal.

II. János Pál pápa is folytatta a béke világnapok hagyományát. A Béke XXXVI. Világnapjára írt 2003. január 1-ei üzenetében, XXIII. János pápa 1963. április 11-jén nyilvánosságra hozott, történelmi jelentőségű Pacem in terris enciklikája kapcsán, a következőképpen fogalmazott: Nagycsütörtök volt ez a nap. Igen tisztelt elődöm, aki két hónappal később halt meg, és aki ebben az enciklikájában a jóakaratú emberekhez fordult, az egész világnak szóló békeüzenetét foglalta össze az első mondatban: „A békét a földön, amelyet az összes ember a világon minden időben hőn óhajtott, nem lehet másképp megteremteni és megszilárdítani, mint csak az Istentől alapított rend szent megtartásával.”

Forrás: Magyar Kurír