Becker Ádám

Becker Ádám (Pölöske, 1874. jan. 24. - Budapest, 1956. jan. 1.) mérnök

1893-ban szerezte mérnöki oklevelét. Fiatal mérnökként csaknem 2 évtizeden keresztül kultúrmérnöki hivataloknál működött. Úttörő munkát végzett Kassától Komáromig terjedő területen a legmagasabb színvonalú mezőgazdasági vízrendezés, az alagcsövezés terén. Lecsapolásokat, öntözéseket, vízfolyás-karbantartásokat és egyéb kultúrmérnöki munkálatokat tervezett, épített és tartott fenn kiváló eredménnyel. Alagcsövezéssel kapcsolatos munkálkodása különösen figyelemreméltó. Több mint 8 ezer kataszteri holdon hajtották végre tervei alapján az alagcsövezési munkálatokat, és az elért eredmények bizonyították elgondolásainak helyességét. A Léva környéki, mintegy 6000 holdas alagcsövezésekkel kapcsolatos megfigyeléseit és gyakorlati tapasztalatait 1912-ben a Magyar Mérnök és Építész Egyletben tartott előadásában, majd a Vízügyi Közlemények 1913. évi 5. füzetében ismertette. Beckernek e tanulmányában kifejtett és az alagcsövezéssel kapcsolatos műszaki és gazdasági észrevételei jórészt még ma is korszerűek.

1913-tól kezdve állami szolgálatának végéig folyammérnöki tevékenységet folytatott.1913-ban kapott megbízást a Vág-szabályozási Kirendeltség megszervezésére, s a Vág alsó szakaszának szabályozására. Munkája során azóta általánosan elterjedt újításokat vezetett be, a dróthálós kőhengerek alkalmazását, valamint a kavicsból készített műkő gyártását és széles körű felhasználását. 1919-től a Gyulai Folyammérnöki Hivatal vezetője volt, s mint ilyen a vízrajzi adottságok miatt szükséges magyar-román vízügyi együttműködés kialakítását szorgalmazta.

Forrás: kfki.hu