NOVEMBER 17. - SZENT ÁNYOS

Szent Ányos püspök megdicsőülését mutatja a Tihanyi Apátsági templom oltárképe.
Szent Ányos püspök megdicsőülését mutatja a Tihanyi Apátsági templom oltárképe.

Ányos, azaz Anianus Orléans püspöke († 453). A hagyomány szerint székvárosa az ő imádságára szabadult meg Attila király ostromától. Amikor a francia királyok szerződést, szövetséget kötöttek, megtartására Ányos ereklyéi fölött tettek esküt. Már a Merovingok idejében az országnagyoknak itt a szent sírja fölött kellett esküvel tisztázniok magukat az ellenük emelt vádak alól. Nagy Károly is kiválóan tisztelte Ányost. Jámbor Róbert francia király a székesegyházat és benne a szent nyugvóhelyét fényesen megújította. Ányos Nyugaton a királyok mennyei pártfogója lett.

Szent Ányos (Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező országokban szinte egyedülálló jelenség. Nem tisztázott, miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan I. András királlyal hozható kapcsolatba. I. Henrik francia király (1031-1060) felesége: Anna, és I. András magyar király (1046-1060) felesége, Anasztázia (a kijevi Bölcs Jaroszláv nagyfejedelem leánya) testvérek voltak. Az Ányos-kultusz valószínű családi kapcsolat révén kerülhetett Magyarországra.

András király 1055-ben bencés monostort alapított Tihanyban Szent Ányos tiszteletére. A monostor latinul írt alapítólevele a legrégibb eredetiben ránk maradt magyarországi oklevél. András király a monostornak több falut, tavakat, határrészt és egyéb javakat adományozott. Az oklevél felsorolja ezeket, és elsőként tartalmaz összefüggő magyar nyelvű szövegrészleteiben magyar hely- és személyneveket. Ezért becses nyelvemlékünk is.

Tihanyon kívül Magyarországon csak Marcaliban volt Szent Ányos tiszteletére emelt templom. Ez azonban a török korban elpusztult.

Az Ányos mint családnév és keresztnév a XIX. századig gyakori volt Magyarországon.

Szent Ányos legendáját itt olvashatjuk a Tihanyi Bencés Apátság honlapjáról.