Szörényi Levente: Turul madarunkról regölés

Társaim, társaim, hallgassátok
olyan Turul madarunknak
olyan tényleg útjainkat
mutatását.

Mikor menjünk, útunkon ís
ottan röpül, ottan szálljék
úgy, aképpen vezessék
merre olyan Napunk följő.

Turul madár jő akkor is
amikor olyan országunk
olyan rémes áradásnak
rontásaitól szenvedjék.

Turul madár utat jelöl
onnat ide elvezessék.
Erős lélek attól olyan
mint amilyen férfiúnak.

Társaim, társaim, tik is
olyan TURhoz hasonulók
olyan hős legyetek
Turul madarunkhoz
méltó nevünk legyen.