Pósa Lajos: Dal a turulmadárról

Hol vagy, turulmadár?
Csak emléked maradt.
Hova, merre tűntél
A kerek ég alatt?

- Rég volt az, mikor én
Előttetek szálltam!
Századok véresre
Tépdesték a szárnyam.

Bujdosója lettem
A magas egeknek,
Borongó, bolyongó,
Sötét fellegeknek.

Felhőről felhőre
Járok bujdokolva,
Hulló vérem festi
A hajnalt pirosra.

Vérem hullatása:
Hajnal hasadása;
Minden hulló csöppje:
Szabadság rózsája.

Majdha minden magyar
Szíve mellé tűzi
S hőseink sírjára
Koszorúba fűzi;

Majdha minden tollam
Egy-egy fényes kard lesz,
A magyarság kardja:
Szárnyam csattogását
A világ meghallja!