Kronos: Turulmadár

Gyermekfejjel elgondolom, széllel szemben miért utazom,
miért nem fogjuk egymás kezét, ősi népünk így szakadt szét.
Édes hazám, Magyarország, vérző néped hozzád kiált,
ne engedd, hogy lankáidon bitorolva fogyjon a hon!

Refr:

Szállj fel Turulmadár, néped régóta vár!
Hosszú az út, de bármerre indulunk,
Te tudod, hogy honnan jövünk.

Ezer éves mély utakon, szelek szárnyán átutazom,
átkarolom hegyeken át, Hungária minden fiát;
Gyermekfejjel így gondolom, nem szakadhat széjjel a hon.
Fogjuk meg hát egymás kezét, Magyarország így lehet szép!