Szőke István Attila: Csodaszarvassal a Kárpát-hazába

betűverses lélekutazás

Nézem nemes népem
Imádkozom érte
Megrezdül a lelkem
Reá vészek lesnek
Utolsó fényőrzők
Dicsre teremtetten

Hej vadászni megindultunk
Utunk hossza mily’ hatalmas
Nézd, ott fenn
Ott fenn az égen
Rőt agancsú csodaszarvas

Megindultunk vad nyomában
Ahogy szökell lépte hamvas
Gondoskodás
Ott az égen
Rőt agancsú csodaszarvas

Cifra csengők agancsvégen
Sugárzó csend-csillagok
Olthatatlan gyúladásuk
Diadallal ragyogott
Aki látta mind követte
Suhanó gyors paripán
Zöld pázsiton hegyen-völgyön
A Nap és a Hold nyomán
Rég volt mikor a két testvér
Vitéz vággyal vágtatott
A földet ’mit megtaláltak
Soha el nem adhatod!

Akarjuk az alkotásod
Tiszta világ-vallomásod
Igen halljuk sóhajtásod
Látjuk égi villanásod
Látjuk ősi csillogásod
A jövő az óhajtásod

Csillagösvényt fontál nékünk
Alázattal arra kérünk
Boldoguljon jó hun népünk
A múlt ellen sose vétünk!

Ünnepeljünk barátaim
Gyermekem megszületett
Elvezeti ősföldünkre
Király-szkíta népemet!

Ezüst-csepű égi harmat
Madárszárnyról földre hullj
Erős fényt hozz a kék égből
Sietve gyöngylángra gyúlj
Édesanya ékes fiad
Nagy utakat vállaljon
E családnak híre-neve
Kerecsenként szárnyaljon!

Tüneményes
Utolérhetetlen
Röptében
Utolérhetetlen
Lebegő
Madarunk
Alakod
Dicsőség
Ámulunk
Réges-rég

Áldott-röptű Turulmadár
Lélek-hozó üzenet
Magyar múltról áradozzál
Országunknak csak jót hozzál
Segítsd bízó népedet!

Áldott legyen mindörökké
Remekműved országunk
Pirkad már harsanjon ének
Árpád büszke nemzetének
Dicsőséget kívánunk!

Áldott legyen Magyarország
Reménykedő országunk
Pirkad már, harsanjon dal
Áldást, álmot kívánunk
De jó, hogy ez a mi hazánk
Fenséges és gyönyörű
Eme földön élni nékünk
Jó, szép, igaz s nagyszerű!
E
D
E
L
E
M

Kárpátoknak koszorúja
Átöleli föld-bölcsőnket
Ringatózó szeretettel
Palástjával fölöltöztet
Áhítattal vén tölgy dalol
Titkos-piros patak szalad
Ott születnek a legendák
Kárpátok hús bérce alatt!