Zala megye

Bagola

Világháborús emlékmű

Bagola, az 1981-ben Nagykanizsához csatolt egykori község világháborús hőseinek emlékműve. 1936-ban készítette Mankovits István.


Bak

Faluház

A Makovecz Imre által tervezett Faluház bejáratát ékesítik szép madaraink.


Baktüttös

Világháborús emlékmű

„Emlékül Baktüttös község hős fiainak,
akik életüket adták az első világháborúban Magyarországért"


Belezna

Hősi emlékmű

1994-ben állították fel a hősi emlékmű az első és második világháborús hősöknek emlékére.


Bezeréd

Világháborús emlékmű

Az I. és II. világháborúban hősi halált halt bezerédiek nevét a Hősök terén elhelyezett márványtáblákra vésték fel.


Borsfa

Világháborús emlékmű

A temetőben a község I. és II. világháborúban elesett 50 hősi halottjának állít emléket. Közös emlékművüket 1991.november 1-én avatták fel. Tervezője és kivitelezője Lakatos István nagykanizsai kőművesmester volt. Az emlékoszlop tetején lévő, bronzból készült turul öntőmintáját Csávás Csaba Nívó-díjas nagykanizsai szobrász készítette.


Cserszegtomaj

Világháborús emlékmű

A templomkertben található az I. világháborúban elesett helyi lakosok emlékére állított emlékmű.

„Testetek idegen földben, nevetek márványtáblába vésve,
emléketek szívünkben örökké él" olvasható az emléktáblán a hősök nevei alatt.


Csesztreg

Világháborús emlékmű

Az Árpád-kori Plébániatemplom kertjében található ez az 1932-ben felállított I. világháborús emlékmű.

A Turulmadaras emlékmű szövege:

A hazáért életüket áldozó hőseinek
a fiaira büszke Csesztreg.

Az 1914-1918 évi világháborúban
áldozatul esett hősei emlékének
megörökítésére emelte
Csesztreg Község közönsége
az Úr 1932-ik esztendejében.

Ők meghaltak a hazáért,
hogy mi élhessünk a hazának.

A talapzat másik oldalán az elesett hősök nevei olvashatók.


Felsőbagod

Világháborús emlékmű

Az emlékművet 1932-ben közadakozásból állították az első világháborúban elhunyt bagodi katonák emlékére. Alkotója Hudetz Emil szombathelyi kőfaragó. A helyi terméskőből emelt emlékmű nagyszerű példája, hogy szerény eszközökkel és kis összegekkel is lehet a hősökhöz méltó emléket felállítani.

Az emlékmű felirata: „Ti éljetek azért, amiért mi meghaltunk."


Fűzvölgy

Világháborús emlékmű


Galambok

Világháborús emlékmű

A 20. század világháborúinak szenvedéseit és következményeit méltósággal viselte a lakosság. A második világháború harcterein hatvannyolc galamboki vesztette életét. A polgári áldozatok száma hat volt. Emléküket 1989 óta emlékmű őrzi.


Garabonc

Világháborús emlékmű

Idősebb és ifjabb Temesi László nagykanizsai kőfaragó 2017-ben újította fel Kutasi Imre alkotását. A szobor 62 helyi áldozatnak állít emléket.

Felirata:

„Lelkük várja
Nagymagyarország feltámadását és Trianon vesztét!"


Gelse

Világháborús emlékmű

Az 1991-ben a község önkormányzata által állított emlékmű felirata Somogyvári Gyula: Hősi emlék talpára című verséből pár gyönyörű sor:

„Porladhat testünk távol hant alatt:
A lelkünk itt van s mindig itt marad.
Mert aki hű volt, bátor és derék,
S az ősi földért adta életét:
Az mindörökké él a fűben, fában,
Magyar rögökben s magyar napsugárban.
Gyula diák"


Gyenesdiás

Atilla szobor

Atilla, Isten ostora faragott szobra. „A hunok egykori fejedelmének [királyok királya] pajzsán virág motívum látható, melynek szirmai a hét törzset jelképezik. A szobron megjelenik továbbá a turulmadár, mint ősi magyar szimbólum is.”


Iklódbördöce

Világháborús emlékmű

A Levente Egyesület által 1934-ben állíttatott emlékmű 11 hősi halottnak állít emléket.


Karmacs

Világháborús emlékmű


Kerkafalva

Világháborús emlékmű


Keszthely

I. világháborús katona sírkert

Keszthely I. világháborús emlékműve eredetileg a mai Karmelita Bazilika helyén lévő egykori Szent Mihály temetőben állt. Ott temették el azt a 152, Keszthelyen elhunyt katonát is, akik közül 116 volt a magyar, a többi osztrák, szerb, orosz, olasz, román és montenegrói. A templomépítés kezdetén, 1927-ben vagy ’28-ban került át mai helyére, és 1928. november 1-jén volt az avatása.

A város a világháborút lezáró szégyenletes békediktátum ellenére nem csak saját, hanem más nemzetek hősi halottai előtt is fejet hajtott, évente kétszer is megemlékezéseket tartottak a Szent Miklós (egykor Szent Mihály) temetőben, a plébániatemplomban és a Főtéren.

Az időközben megrongálódott városi emlékművet pályázati pénzből felújították és 2014. november 29-én tiszteletadás keretében a Szent Miklós temetőben felavatták.


Kisrécse

Világháborús emlékmű

Az emlékmű 12 hősi halottnak állít emléket.


Lispeszentadorján

Világháborús emlékmű


Magyarszentmiklós

Hősi emlékmű

A település 1993-ban állított emlékművet a két világháború és 1956 hősi áldozatainak tiszteletére.


Mihályfa

Világháborús emlékmű

Az emlékmű Pataky Andor szobrász alkotása. 1934-ben avatták fel. A II. világháborús kiegészítés 1990-ben került fel az emlékműre.


Nagykanizsa

Országzászló

1933. év pünkösdjén impozáns ünnepség keretében avatták föl Istók János Turulmadaras szobrát, valamint a hozzá kapcsolódó - a Zrínyi-család és a magyar állam címerével díszített - országzászlót. A díszlobogót a nőegyletek készíttették Budapesten, az állandó lobogó a Schütz cég adománya volt. A szalagot a polgári iskolai leányok hímezték. A zászló előtt állították fel Istók János alkotását, a Turulmadarat, talapzatán a „Kiscímerrel”.

1990. június 3-án (pünkösd vasárnapján) eredeti szépségében visszaállítva újra fölavatták a Turulmadarat és az Országzászló tartóoszlopát, melyeket az 50-es években eltávolítottak és beolvasztásra ítéltek, de a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár munkásai a beolvasztási parancs ellenére eldugták és megmentették. Ugyanezen gyár munkásai újjávarázsolták, és ma ismét gyönyörű ez a madár, melynek széttárt szárnyai a város számára a védettséget szimbolizálják.

A két világháború közötti Országzászló Mozgalomról itt olvashat.Nagykanizsa-Bajcsa

Világháborús emlékmű

1935. szeptember 30-án került sor akkor még Bajcsán az eredeti emlékmű felavatására. Az időközben Nagykanizsához csatolt településen az idők folyamán megrongálódott emlékművet 2013-ban lebontották és helyére újat állítottak. 2013. 09. 14-én, a falunapon dr Veres András szombathelyi megyéspüspök szentelte meg az új emlékművet.


Nagykanizsa-Miklósfa

Hősök Szobra

A Hősök Terén 1937-ben állították az első világháború helyi áldozatai emlékművét és az Országzászlót. A tervezés és kivitelezés Mankovits István (1896-1968) kanizsai építőmester nevéhez fűződik.

Az emlékműre 1989-ben került fel a II. világháborúban elesett hősök névsora. 2002-ben emléktáblát helyeztek el a Doni elvonulás 60. évfordulójára emlékezve.


Nagypáli

Világháborús emlékmű


Nagyrada

Világháborús emlékmű


Óhíd

Háborús emlékpark


Pacsa

Világháborús emlékmű

Pataky Andor szobrász alkotását 1936-ban állították a világháború helyi áldozatainak emlékére. 2012-ben felújították.


Páka

Világháborús emlékmű

Az emlékmű 50 hősi halottnak állít emléket.

Felirata: "A HŐSÖK EMLÉKE ÖRÖKKÉ ÉL"


Pat

Világháborús emlékmű

Az evangélikus templom előtt avatott emlékmű a helyi hősi halottaknak állít emléket. Állíttatta 2001. június 2-án Pat község népe.

„Oh ha megtaláltok egykor az útfélen
Adjatok egy szűk sírt hazám szent földjében"

Az első világháborúban elesettek névsora alatt olvasható:

„Legyen a mi halálunk
Feltámadása hazánknak"


Petrivente

Millenniumi Emlékpark

A falu nevezetessége a Millenniumi Emlékpark a faluközpontban, István király, Géza fejedelem és Sarolta asszony szobra.


Pórszombat

A millenniumi park közepén egy hétágú fa tetején a turul.


Pölöske

I. világháborús emlékmű

Emlékmű és hősi liget.

Az iskolával szemben lévő, parlagon hagyott területen társadalmi munkában alakították ki a Hősök ligetét, amelyben jelképesen az I. világháborúban elesett pölöskei honvédek sírjai voltak. Egy-egy japán birs virágzott minden fejfa mögött, gyönyörű volt ez a maga idejében. Aztán - talán közadakozásból - megépült a Hősi emlékmű. A második világháború után már semmit nem lehetett látni az eredeti műből, lerombolták, vagy lepusztult.

Az emlékmű mai felirata:

„Az 1914-18 és 1939-45 világháború dicsőségesen elhalt pölöskei hősök emlékének. -
Vitéz Nagybányai Horthy István Magyarország kormányzóhelyettese 1942.”

A nagy kő emlékművön kiterjesztett szárnyakkal egy turul díszeleg, alatta a történelmi Magyarország térképe, melynél a felirat: „Így volt - így lesz!”

101 név szerepel az emlékművön, és még egy emlékeztető szöveg: „Gáspár Endre igazgató t.fhdgy. a hősi liget létrehozójának emlékül, aki a világháborúban szerzett sebesülése folytán 1941-ben halt meg.”


Sand

világháborús emlékmű

A templomkertben található a világháborús emlékmű, amelyen a háborúkban elhunytak névsora olvasható. 2000-es évek közepén egy nagyobb viharban egy közeli fa letörte az emlékmű tetején álló Turul madarat, amelynek helyreállításához a falu közössége nagymértékben hozzájárult.


Sormás

Hősi emlékmű - Szoborpark

2000. augusztus 20-án avatták Csávás Csaba alkotását a település központjában lévő Millenniumi emlékparkban. Az emlékparkban 5 fából faragott szobor látható. A szoborcsoportot 48-as, II. világháborús és 56-os emlékmű, egy Szent-István és egy turul szobor alkotja.


Söjtör

I. világháborús emlékmű

Az 1937-ben állított emlékmű Pataky Andor és Sipos Dezső kőfaragó alkotása. Az emlékmű 78 hősi halottnak állít emléket.


Surd

I. világháborús emlékmű

Az emlékmű 35 hősi halottnak állít emléket.


Tófej

I. világháborús emlékmű

Az 1923-ban állított emlékművet 1991-ben felújították. A turul a Zalakerámia Díszmű Üzemében készült. Újabb felújítás 2011-ben.


Újudvar

világháborús emlékmű

I. és II. világháborús emlékmű a faluban a hősi halottak mellett a polgári áldozatok emléke előtt is tiszteleg.

Az áldozatok nevein kívül az emlékmű felirata egy Juhász Gyula idézet:

Távol mezőn
és dombon és hegyen
Alusznak ők
és sírjuk jeltelen.
Nincs annyi könny,
mely méltón elsirat
És sebeinkre
írt ad és vigaszt.


Vindornyaszőlős

világháborús emlékmű

A turul Pataky Andor alkotása.


Zalaapáti

világháborús emlékmű


Zalaapáti

I. világháborús emlékmű

A temetőben áll az I. világháború hőseinek tiszteletére emelt emlékmű. Alkotója Kutasi Imre keszthelyi kőfaragó mester.


Zalabér

világháborús emlékmű

1934-ben a kastélykert bástyája végében állították fel az emlékművet, Josef Müllner alkotását.

Az emlékmű felirata:

„Drágát adtatok
Drágábbat kaptatok
Múló életért
Örök hálát a hazától.

Hálás kegyelettel a világháborúban elesett zalabéri hősök emlékére emelte: Zalabér község hozzájárulásával gelsei és geliscsei báró Gutmann László"


Zalaboldogfa

Trianon emlékmű

Zalaboldogfa Község Önkormányzata 2017. június 10-én ünnepélyes keretek között avatta fel a szoborkertben a trianoni emlékművet. Az I. és II. világháborús mementó mellett álló emlékművet Baki József tervei alapján Monostori János készítette.


Zalacsány

világháborús emlékmű


Zalacséb

világháborús emlékmű

A zalacsébi Trianon Emlékparkban 2017. november 11. óta áll Boa Endre gyönyörűen faragott alkotása, az I. világháborúban elesetteknek állító emlékmű.

„Testük idegen földben,
Lelkük a mennyben,
Emlékük örökké szívünkben.
1914-1918"


Zalaegerszeg

világháborús emlékmű

A Zalaegerszegi magyar királyi 6. honvéd huszárezred emlékműve.

Az emlékparkban álló emlékművet a zalaegerszegi honvéd huszárezred elesett hősei emlékére 1922 augusztus 20-án leplezték le. Alkotója Sipos Dezső és Wapper Ignác szobrász. 2008-ban felújították. Zalaegerszeg 126 hősi halottjának emlékét őrzi.

Felirata:

„A zalaegerszegi m. kir. 6. honvéd huszárezred elesett hősei" és a 126 név.

„A Hősöknek, kik elestek a véres mezőkön, Az élők, kikben halhatatlan drága szellemük! Az elfelejtés — Halál, az emlékezés — Élet. Mi. sújtott magyarok, ezért ápoljuk emlékezeteteket s hívunk egyenkint magyar feltámadásra."


Zalaegerszeg

Csaba királyfi

A Székelyudvarhelyen lévő Nemzeti szoborpark része a Csaba királyfiról, a székelyek mitikus őséről készült mellszobor. Blaskó János szobrászművész a szobor másolatát felajánlotta Zalaegerszeg városának. A bronzból készült műalkotás süttői mészkő posztamensen áll. Felavatására a Landorhegyen 2006 augusztus 15-én került sor. Csaba királyfi fejdíszét az ősi hagyomány szerint a Turul ékesíti. Csaba királyfi szobrában a gondterhelt, népe sorsa iránt felelősséggel tartozó vezér alakját formázta meg az alkotó.

A posztamens homloksíkján a "Vezesd még egyszer győzelemre néped" felirat szerepel.

Csaba királyfi mondáját itt olvashatjuk Móra Ferenc feldolgozásában.


Zalaegerszeg

Pozsonyi csata emlékműve

2012. április 25-én avatták a Dózsa ligetben Hadnagy György iparművész és Pelényi Gyula építész vöröstölgy alapanyagból készített alkotását.

Idővel a faanyag elhasználódása miatt a szöveg nehezen olvashatóvá vált. Emiatt a szöveg nyomdai technikával készült, vastag plasztik anyagra került. Így az olvashatóság megoldódott, de az összkép sajnos romlott.

A pozsonyi csatáról részletesen itt olvashat


Zalakaros

Emese álma

Matl Péter alkotása, fa oszlopra helyezett, fából kifaragott szoborkompozíció. Felállítás ideje 1994.

Emese álmáról itt találhat részletes leírást.


Zalamerenye

2019. március 15-én avatták fel a 48-as forradalom emlékére az emlékművet. A szikára helyezett turul madár alatt réz táblán olvasható a település hősi halottjainak nevei. A fából készült turul alkotója Csávás Csaba nagykanizsai fafaragó művész, a kőfaragó munkát Szilvási János végezte. A réz táblát Benkő László készítette.


Zalaszentgrót

Hősi emlékmű

Ez a történelmi emlékmű csodálatos környezetben, a Batthyány-kastély közelében, a Szabadság tér ligetes részén található. A város vezetői és polgárai minden évben itt róják le tiszteletüket az 1848-49-es szabadságharc, az 1956-os forradalom, valamint a két világháború zalaszentgróti áldozatai előtt.

Az emlékművet 1992-ben a régi, 1937-ben Pataky Andor által készített Turul szobrának felhasználásával, Zalaszentgrót díszpolgárának, a Clevelandben élő Molnár Lászlónak az adományából állíttatta a település. A felújítás és kiegészítés Léderer Tamás munkája.

Rajta "A hazáért és szabadságért" felirat és Bajza József Apotheosis (magyarul megdicsőülésnek, magasztalásnak mondható) versének kilencedik strófája olvasható:

„Vérzettek és elhulltak ők,
De győzedelmesen:
Tettök sugára átragyog
Időn, enyészeten.”

Ez az örök érvényű költemény 1834-ben, még az emlékmű által megörökített események előtt íródott.


Zalaszentgrót - Zalakoppány

Világháborús emlékmű

Zalakoppány olyannyira ősi település, hogy a régészek által itt talált kőbalta valószínűleg kelta-kori.
A Pallas Nagylexikon szerint Zalakoppány Koppány vezér birtoka volt.

Zalakoppányt 1984-ben beolvasztották Zalaszentgrótba.

Zalakoppánynak 400 katonája védelmezte a hazát az I. világháborúban, ezek közül 53 hősi halált halt. 1932-ben avatták fel tiszteletükre a hősi emlékművet Zalakoppányban.


Zalaszentgyörgy

Világháborús emlékmű