Veszprém megye

Adásztevel

I. világháborús emlékmű

Az I. világháború adászteveli hősi halottainak névsorát kiegészíti a II. világháborúban áldozatainak névsora.

A felállítás éve: 1930. Készítette Vajda János pápai szobrász, kőfaragó.

Anyaga: mészkő, márvány.


Adorjánháza

I. világháborús emlékmű

1930-ban avatták fel Rodetz szombathelyi kőfaragómester alkotását. A fehér márványból, műkőből készült emlékmű állít emléket az 1914-1918. évi világháborúban Adorjánháza községből a hazáért életüket áldozott hősöknek.

A hősök névsora mellett az emlékmű felirata:

„Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért!"


Ajka

Világháborús emlékmű

A csékúti településrészen az evangélikus templom kertjében áll a két világháború áldozatainak emlékműve.

„Nyugosznak ők, a hős fiak,
Dúló csaták után
1914-1918
1941-1945"


Ajka

A Bakony állatai

A szobor Szentirmai Zoltán alkotása 1993-ból.


Alsóörs

Trianon emlékmű

„Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen!" (Wass Albert)

2021. augusztus 19-én avatták fel az erdélyi Málnás község ajándékát, a Trianon emlékművet a Községháza parkjában.

A faragott szimbólum nem csak a szétdarabolt nemzet mementója, hanem a községek között fennálló 30 éves testvértelepülés kapcsolat révén létrejött barátságok által meglévő összetartozás szimbóluma is.


Aszófő

Hősi halottak emlékműve

Hősi halottak emlékműve, 2006-ben készült el az emlékligetben. 2009. március 15-én került rá felhelyezésre a Halassy Csilla művész által készített bronz turul.


Badacsonytördemic

Világháborús emlékművek

Badacsonytördemic központjában, a Hősök útja 12 sz. alatt található polgármesteri hivatal előtti kertben áll az I. világháború nemestördemici hősi halottainak emlékműve. Schneider Géza pápai kőfaragó és Farkas János helyi kőműves mesterek alkotása eredetileg egy Trianon emlékmű, amely ki lett egészítve az I. világháborúban elesett tördemiciek névsorával.

A szoborcsoportot később kiegészítették a II. világháború tördemici áldozatainak emléktáblájával, és egy 1956-os emlékművel.

Badacsonytördemic község lakossága állíttatta 1935-ben.

I. világháborús emlékmű: (Nemestördemic község hősi halottai emlékére állíttatta Badacsonytördemic község lakossága 1935-ben.

Az emlékmű 2005-ben lett felújítva.


II. világháborús emlékmű: A II. világháború áldozatai emlékére felavatva: 1993. május 9.


Bakonytamási

Világháborús emlékmű

1930. július 6-án avatták fel Vass Viktor szobrász és Krausz Simon pápai kőfaragómester alkotását, mely 46 hősi halottnak állít emléket. Az emlékmű anyaga faragott kő. Felújítás 2006-ban történt.

Állíttatta a község lakossága közadakozásból.

Felirata:

„Hősi halottaink!
Testetek bár idegen földben pihen,
de hősi lelketek él közöttünk,
örökké az új nemzedékekben.
1914-1918 "


Balatonfüred

Hősi emlékmű

Az I. világháborúban elesett füredi hősök emlékműve, Homonnay Jenő alkotása a katolikus templom előtt áll. A Hősök emlékművét 1923. szeptember 23-án leplezték le, 2011-ben felújították.

Az emlékmű tetején, a pallosára támaszkodó ősmagyar harcos 2 m-es alakja elszántan néz a jövőbe, a talapzat négy sarkán négy hatalmas turulmadár.

A henger alakú felső talapzaton körfelirat:

„A világháborúban elesett hősök emlékének Balatonfüred község közönsége 1914−1918."

Alatta 57 hős neve.


Balatonfüred

Trianon emlékmű

Balatonfüred testvérvárosáról (Kovászna) elnevezett park elején található az emlékmű, amelyet 2010-ben a nemzeti összetartozás emléknapján, a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulóján avattak fel.

A két gránittömbön álló turulmadár Lugossy László szobrászművész alkotása.

Az emlékmű felállítása a Balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesülettől származik, akik az emlékműhöz fémhulladékot gyűjtöttek, az így befolyt összegből Csepelen öntötték ki a szobrot.

A trianoni békediktátumról itt olvashat.


Balatonfűzfő

Hősi emlékmű

A katolikus templom oldalán láthatóak az 1848-49-es és az 1956-os szabadságharc, valamint a két világháború áldozatainak emlékére 2005-ben állított emléktáblák. A látványterv Veszeli Lajos, a turul Diénes Attila, míg a betűk kialakítása Németh József munkája.


Balatonkenese

Trianon emlékmű

2021. október 9-én avatták fel Csák Attila alkotását, a permi vörös homokkő talapzaton álló széttárt szárnyú bronz turulmadarat.

Az emléktábla felirata:
Trianon 1920-2020

"Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő."
Wass Albert


Balatonszepezd

Hősök emlékműve

1914-1918 1938-1945.

A leventék társadalmi munkában készítették. 1935. 1938. július 24-én József főherceg avatta.

Anyaga vörös homokkő és fehér márvány, tetején a fém turul.

Az emlékmű előtt 19 db I. világháborús emlékfa-kő található.


Dabrony

Világháborús emlékmű

A Hősi ligetben állíttatta a község lakossága közadakozásból a világháborúban elesett dabronyi hősök emlékére.

Anyaga: beton alapzat, faragott mészkő, szürke márvány.


Devecser

Világháborús emlékmű

2016. április 2-án került sor a Devecseri Emlékparkban felállított I-II. világháborús emlékmű ünnepélyes átadására.

A szobor alapanyaga gránit, vörösfenyő és kovácsoltvas. A műkőtalapzatba ágyazott vörösfenyő oszlopot két gránit tömb fogja közre, melyeket Devecser városcímerének a címerpajzsa alakjára munkáltak meg és a két háborúban elesett devecseriek nevét tartalmazza. A 60 centiméter vastag, négy méter magas vörösfenyő oszlop tetején egy kovácsoltvas turulmadár karddal nyert elhelyezést. A hétszáz kilogramm tömegű turul szárnyai hét méternél is magasabbra érnek.

Az emlékmű alkotói devecseri, illetve devecseri születésű mesteremberek. A famunkákat, oszlopvasalásokat ifj. Kozma György, a turulmadár kovácsmesteri munkáját Németh Szabolcs, a gránittömbök és a műkőtalapzat elkészítését Járóka Attila végezte el.


Gecse

Világháborús emlékmű

Az Emlékoszlopot, mely a Polgármesteri Hivatal előtt áll, Vaszary László tervei alapján Vajda Sándor pápai kőfaragó-szobrász mester készítette. Anyaga: mészkő, műkő. 1932-ben állíttatta a község lakossága közadakozásból.


Kislőd

Sobri Jóska kalandpark

2009-ben faragta ki Milkovics Jenő fafaragó mester a kislődi Sobri Jóska kalandpark szobrait, köztük a Turulmadarat. A játszótéri kerítés 80 méteres hosszát csupa őshonos állat vagy növényfigura díszíti, köztük itt is egy turul.


Marcalgergelyi

Világháborús emléktábla

Emléktábla az evangélikus templom falán a marcalgergelyi hősi halottak emlékére.
Anyaga: díszes keretben fekete márvány.

Készítette Schneider Géza pápa kőfaragó 1923-ban.


Marcalgergelyi

Millecentenáriumi emlékoszlop

Az evangélikus templom bejárata mellett áll a millecentenáriumi alkalmából állított emlékoszlop.


Monostorapáti

Világháborús emlékmű

Felavatva 1989. május 29.-én. Készítette Matos Sándor, Gelencsér Ferenc, Gyenge József, Takács Károly, Somogyi István és Székely Imre közadakozásból.

A vörös homokkő és fehér márvány emlékmű tetején egy bronz turulmadár. Oldalain a két világháborúban elesett hősök névsora.


Nagyacsád

Világháborús emlékmű

Az I. világháborúban elesett hősök emlékére állíttatta a község református gyülekezete. Felszentelés ideje 1936. Készítette Schneider Géza kőfaragó-szobrász. Anyaga: falazott kő, márvány.


Nagypirit

Világháborús emlékmű

1933-ban állították fel a világháború helyi áldozatainak emlékére a kőfaragó Hudetz József alkotását.


Nemesgörzsöny

Világháborús emlékmű

1925-ben Alsó- és Felsőgörzsöny - akkor még két önálló település, melyekből 1940-ben jött létre Nemesgörzsöny - lakossága közadakozásából két egyforma emléktáblát állított saját református templomának falán a település I. világháborús hősi halottjai és eltűntjei emlékére. Mindkét emléktábla alkotója Schneider Géza pápai szobrász-kőfaragó volt. Az emléktáblák olyannyira hasonlóak, hogy csak az áldozatok nevei és a település nevek jelentik az eltérést.


Nemeshany

Honfoglalás emlékmű

Az emlékmű talapzatának felirata:

„Honfoglalás 1100. évfordulójára emeltette Nemeshany Önkormányzata.”

A „honfoglalásról" vagy inkább hazatérésről itt olvashat.


Ősi

Turul szobor

Szemelvények egy magángyűjteményből a kertből.


Papkeszi

Világháborús emlékmű

A világháborúban elesett helyi hősök tiszteletére állított emlékművét 1935. május 25-én avatták fel. A református templom kertjében elhelyezett vörös kő obeliszken egy fémből készült turulmadár látható.

Az emlékmű Feliratai:

„A hazáért”

„Nyugodjatok ti hősfiak dúló csaták után!"

„Emeltette a hálás utókor!"

Anyaga vörös kő és fehér márvány. 22 hősi halottnak állít emléket.


Pápa

Honvéd emlékmű

A református templom előtti téren áll az emlékmű, mely csúcsán a turullal a millenniumnak, oszlopszékén a domborművel a Pápa melletti Ihász-pusztán 1849. június 27-én lezajlott csatának állít emléket.

Ifj. Vastagh György emlékművét 1896-ban állították fel, szeptember 6-án lett felavatva. Érdekesség, hogy a templomépület jóval fiatalabb, mint az emlékmű: alapkövét 1932-ben tették le (előzőleg elbontották az ott álló Városi Jókai Színházat, felszentelésére 1941-ben került sor.

Az oszlop tetején kiterjesztett szárnyú bronz turulmadár, az oszlop előlapján csatajelenetet ábrázoló bronz dombormű van (katona fekvő holtteste fölött tépett zászlót emelő és előre vagy hátra mutató katona), a hátoldalán olvasható aranybetűs véset:

„A szabadságharc / Pápa mellett vívott ütközetének / emlékére / a honalapítás emlékévében". Az Ihász-pusztai ütközetet - a szabadságharc egyetlen jelentős Veszprém megyei ütközetét - 1849. június 27-én vívták a Pápa melletti Ihász-puszta és Marcaltő között. A Kmety György vezette hadosztály öt és félezer honvédje Shütte tábornok nyolcezer főnyi osztrák serege ellen vereséget szenvedett. Hősies harcukkal hátráltatni tudták az osztrák lovasságot, miközben Pápa felé szorultak.


Pápa-Tapolcafő

Világháborús emlékmű

Az 1934. június 3-án felavatott emlékmű 67 hősi halottnak állít emléket.

Felirata: „A világháborúban Tapolcafő községből hősi halált haltak / 1914-1918."

Állíttatta: község lakossága. Készítette Vajda János pápai kőfaragó.


Pécsely

Világháborús emlékmű

1931-ben állították az emlékművet a világháború helyi áldozatainak emlékére.


Somlószőlős

Világháborús emlékmű

A falu központjában, kőből és műkőből állított emlékmű a község I. és II. világháborús hősi halottainak emlékét őrzi. Az önkormányzat által részben közadakozásból emeltetett emlékmű avatására és szentelésére 1995. augusztus 20-án került sor.


Sümeg

Millecentenáriumi ivókút

A római katolikus plébániatemplom mögötti Szent Imre téren látható a bazaltból és bronzból készült ivókút, melyet egy gyönyörű turulmadár fej díszít. Alkotója Raffay Béla. 1996-ban a millecentenárium tiszteletére állították. Az alapjainál lévő tábla szerint a kutat a Magyar Igazság és Élet pártja állíttatta Sümeg város polgárainak.

A teret hét óriási kő övezi, melyet a hét vezér neveinek táblái díszítik.


Szentgál

48-as emlékmű

Szentgál Község Önkormányzata és a Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány az NCA támogatásával méltó emlékművet állított közadakozásból az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc dicső emlékére

Az emlékmű leleplezése és felszentelése az aradi vértanúk kivégzésének 160. évfordulóján, 2009. október 6-án, 17.30 órakor ünnepi körülmények között történt meg.

"Felirata: 1848 - 1849

DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK"

Az 1848-as polgári forradalomról itt olvashat részletes összeállítást


Szentkirályszabadja

Szentkirályszabadja alapítóinak és gyarapítóinak emlékére

Négy zászló között a Turulmadár. Ők öten mondják el a kompozíció üzenetét. A felszálló turulmadár szárnyai alatt őrizzük identitásunkat, a magyar nemzet összetartó erejét, akaratát. A zászlók jobbról balra haladva történelmi tényeket szimbolizálnak. Szentkirályszabadja ősi település. Minden jel arra mutat, hogy a bejövetelkor itt is letelepedtek honfoglalók. A hagyomány szerint az itt élők Szent István királytól kapták nemesi szabadságukat, melyet a község nevében lévő szabadja szó jelöl. Mindez azt bizonyítja, hogy a közösség, mint magyar település létrejötte az első Árpád-házi királyokhoz kötődik. A nemesi adomány, az ehhez kapcsolódó kiváltság, azt támasztja alá, hogy az itt letelepedők a magyar nemzetet létrehozók és erősítők közé tartoztak. Ezt szimbolizálja az árpádsávos- és a község zászlaja. Az országzászló és az uniós zászló kifejezi az államhoz és az európai államokhoz való tartozást.

Dienes Attila alkotása 2008-ban közadakozásból készült Szentkirályszabadja alapítóinak és gyarapítóinak emlékére.


Takácsi

Világháborús emlékmű

Takácsi község lakossága közadakozásból állíttatta a kőből és fehér márványból Vajda János pápai szobrász-kőfaragó és Schneider Géza kőfaragó által készített emlékművet. Az 1930. május 25-én avatott emlékmű 59 hősi halottnak állít emléket. A kiegészítést 1990. május 27-én helyezték el.


Tapolca

Kopjafa

2011. november 2-án adták át a Déli Városkapu Parkban a történelmünket megidéző emlékoszlopot. A kopjafát a 81 esztendős Virág Sándor, Miskolc nyugalmazott református esperes lelkésze faragta egyetlen tölgyből és a Virág család adományozta Tapolca Városának.

A kopjafa élet és halál szimbóluma. A kopja viselése honfoglaló őseink idején a harcos joga és kiváltsága volt. Ezzel indult harcba, és élete végeztével ezzel jelölték a sírhelyét.

Az emlékfát az ősi tradíció útmutatása alapján faragta a készítője. Mottója „Egy népnek kötelessége ismernie múltját és továbbadni fiainak, unokáinak.” Ennek szellemében idézi meg történelmünk jelentős epizódjait.

Csak felsorolásszerűen:

Az Árpád-kori sisakban végződő csúcs főoldali részén Szent István, az ellenkező oldalon Boldog Bajor Gizella stilizált, ősi vésetű arcmását,
majd a Hunor és Magor legendáját idéző csodaszarvast,
a turulmadarat,
a történelmi Magyarország kontúrját, benne a Szent Koronát láthatjuk.
Felirata: minden nemzet fennmaradásának máig igaz alaptétele ORE ET LABORA! (azaz Imádkozzál és dolgozzál.)
A Nándorfehérvári győzelemre utaló törökverő kar a karddal, 1456. július 22-ét idézi, amely 2011 óta Nemzeti Emléknap,
A holló a gyűrűvel. MATHIAS REX 1458-1490 közötti királysága,
Cserkészliliom,
Rákóczi kerék. CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!
Kossuth címer, a kokárda az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére,
A trianoni gyalázatos döntéssel hazánk harmadára csonkított kontúrja, benne az 1956-os mártírjainkra emlékeztető lyukas nemzeti trikolórunk,
Valamennyi történelmi hősünkért faragott gyertya örökké világító lángja.


Várkesző

Világháborús emlékmű

Világháború hősi halottai emlékére állíttatta a község lakossága közadakozásból. Készítette Vajda János kőfaragó faragott mészkőből, valamint szürke és fehér márványból . Felavatva 1940-ben, majd felújítás után 1988. március 27-én.


Várpalota

1956-os emlékmű

A várpalotai szénbányákban 1952 és 1956 között raboskodó hazafiak emlékére állították Mihály Gábor alkotását 2006-ban.

Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról itt olvashat.


Várpalota

A leszíjazott Turulmadár

A Zichy-kastély - a világ első Trianon Múzeuma - udvarán kis parkban létesített trianoni emlékhelyen áll a Múzeum megrendelésére készült alkotás, „A leszíjazott Turulmadár". Simor Márton mészkőből készült szobrát gróf Apponyi Albert unokája, gróf Pálffy István, Becsei Zsolt és Raffay Ernő történész avatta fel 2008-ban.

Simor Márton szobrászművész nevéhez több köztéri műalkotás fűződik, így a Délvidéki Országzászló Emlékmű Szegeden, vagy a Szent István mellszobor Horgoson.

A leszíjazva ábrázolt turulmadárral a magyarság jelenlegi helyzetét akarta szemléltetni. Magyarország ma nem úgy szárnyal, mint valaha, ezt fejezi ki, ezt tudatosítja a szobor. Tenni kell, sokat kell tenni azért, hogy a turul újra repülhessen, ez a legfontosabb üzenete az alkotásnak.

A szobor mögött látható a Trianon emlékmű. Egy kőtömb, rajta a történelmi Magyarország körvonalai között egy Márai idézet a Mennyből az angyal c. verséből: „Népek Krisztusa / Magyarország” és az 1920-as és 2004-es évszámmal. A fakeresztet - a rá rögzített fémtábla felirata alapján - 2005-ben szentelte fel Tempfli József nagyváradi püspök és Nagy Károly várpalotai kanonok.Várpalota

Turul emlékmű

Várpalota és Tés között a várostól néhány kilométerre, a tési út mellett - a valamikori honvédségi gyakorlótéren áll - vitéz Csörgey Károly tábornok és bajtársai tiszteletére felállított emlékmű, amely arra is figyelmeztet, hogy azokról a bajtársakról is meg kell emlékezni, akik a haza védelmére történő felkészülés közben vesztették életüket.

Az emlékoszlopot 1928-ban állították fel. Eredetileg széttárt szárnyú turul őrizte hőseink örök álmát és hirdette az ezeréves magyar katonaeszményt. Majd - pontosan nem tudni, mikortól - hosszú évtizedekig hiányzott a turul az oszlop tetejéről.

2008. július 25-étől újra turul őrzi az emlékművet, Nesó Sándor iparművész faragta ki az eredeti madár tökéletes mását. Mára azonban az emberi barbárság következtében ősi madarunk az utolsó kép tanúsága szerint szárnyaszegett lett.

Az első képen az emlékmű mögött az egykori lőtértorony, a mai Maderspach Viktor kilátó látható.

Vitéz Csörgey Károly tábornok életéről itt olvashatunk.


Vaszar

Világháborús emlékmű

A Polgármesteri hivatal előtti téren áll Lugosy László 1996-ban készült alkotása.


Veszprém

Világháborús emlékmű

31-es honvéd gyalogezred emlékműve

1939. június 4-én avatták fel a „veszprémi 31-es honvédek és népfelkelők áldott emlékére" állított emlékművet, mely Malasits Ferenc alkotása. A felül gúla alakban végződő obeliszk tetején csőrében kardot tartó bronz turulmadár látható. Alatta az 1914 - 1918-as évszámok olvashatók. Az oszlop közepétől lefelé, bronz relief látható, rajta körben a Galicia-Kárpátok-Oroszlengyelország-Szerbia-Albánia-Volhynia-Románia-Isonzo felirat jelöli a 31-esek világháborús helyszíneit. A reliefen egy futó, kezében fegyvert tartó katona alakja jelenik meg roham közben. Bal lába elől, bal kezében a puska csöve, jobban a puskatus. Mögötte a távolban sorstársai, körülöttük sziklák, golyók röpködnek.

A 31-es honvédek 1914-ben az orosz fronton Galíciában harcoltak először a világháborúban, ahol az ezred nagy része odaveszett. Majd a feltöltött létszámú ezred az olasz fonton, Isonzónál fejezte be, ahonnan csak kevesek térhettek haza.

Az obeliszk három oldalán az alábbi feliratok olvashatók:

Déli oldalon lévő márvány táblán: „Hősi halál, örök élet…"

Északi oldalon lévő márvány táblán: „Ma még piros élet, holnap fehér álom"

Nyugati oldalon fent: „A veszprémi 31-es honvédek és népfelkelők áldott emlékére"

Nyugati oldalon középen: „Hálás kegyelettel Veszprém Megyei Város és a volt 31-es bajtársak"

Nyugati oldalon lent egy Horatius idézet: „Itt nyugszik egy ismeretlen katona" „Dulce et decorum est pro patria mori”


Brusznyai Árpád emlékmű

A Védegylet Veszprémért közadakozásból állíttatta Brusznyai Árpád emlékművét a Megyeházzal szemben lévő parkban. A Melocco Miklós alkotta emlékművet Sólyom László köztársasági elnök avatta fel 2008. január 9-én, Brusznyai Árpád kivégzésének 50. évfordulóján.

A szobor felirata részben Radnóti Miklóstól kölcsönözve: „Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg/ Őrizd meg ötvenhat emlékét!"

Brusznyai Árpád életéről itt olvashatunk.


Vinár

Millenniumi emlékmű

2000-ben avatták fel Ari-Vid Tirnován alkotását. A betonból készült emlékműre helyezték a vörösrézlemezből készült turult.


Zánka

Millenniumi emlékmű

A Millenniumi emlékparkban áll a helyi születésű Szekeres Károly keramikus mészkőből 2000-ben készített alkotása.