Vas megye

Bajánsenye

Világháborús emlékmű

A református templom Rákóczi Ferenc utcai falán két emléktábla áll. Az egyik a település első világháborús áldozatainak állít emléket. Ez az emléktábla eredetileg az első világháborúban elesettek emlékművének része volt, és az emlékmű lerombolásakor ide mentették át. A református templom előtt 1923. szeptember 9-én felavatott eredeti emlékmű Hudetz József szombathelyi és a helyi Németh Sándor kőfaragó munkája. A mostani turul ennek másolata.

A másik az 1999-ben készített emléktábla, amely a 80 évvel ezt megelőző első államosításra emlékezik. Ekkor a helyi református egyház és református elemi iskola földjeinek elvételére, államosítására került sor.


Balogunyom

Világháborús emlékmű

1937. május 16-án avatták fel Bozzay Ödön alkotását a templom kertjében.


Bozzai

Világháborús emlékmű


Celldömölk

Az 1930-as évek végétől a Széchenyi utcában, 1970-től a ligetben álló szobor 2011 óta a frissen átadott Szentháromság tér közelében áll. A képek az áthelyezés előtt és után. A szobor 2013-ban lett felújítva.

A talapzaton a következő évszámok olvashatók: 1514, 1848, 1919, 1945.


Csákánydoroszló

Millenniumi emlékoszlop


Egyházashollós

Világháborús emlékmű


Gasztony

Országzászló

2012. március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen avatták fel az új országzászlót. A faluban korábban már volt országzászló, Piller Dezső egykori tanító vezetésével állították a település lakói 1941-ben. Azt azonban a háború után hatalomra kerülők elbontatták, az indoklás szerint ugyanis nem volt összeegyeztethető az akkori rendszer jelképeivel.

A két világháború közötti Országzászló Mozgalomról itt olvashat.


Gencsapáti

Világháborús emlékmű

A községen átvezető fő út mellett, az egykori nagygencsi település részen egy szép parkosított téren, vadgesztenye fák árnyékában látható ez a két méter magas felfelé keskenyedő négyzethasáb alakú, 1992-ben felújított obeliszk. Tetején egy mészkőből készült kitárt szárnyú turulmadár.


Gencsapáti-Gyöngyösapáti

Világháborús emlékmű


Kenyeri

Világháborús emlékmű

A bele olvadt Rábakecskéd 26 hőse előtt tiszteleg az 1928. szeptember 2-án állított emlékmű. Az eredetileg első világháborús emlékművet később kiegészítették a második világégés hőseinek névsorával.


Kerkáskápolna

Világháborús emlékmű

A Római katolikus templom mellett 1924. június 1-én avatott emlékmű, Hudetz József szombathelyi kőfaragó alkotása. Az első világháború 11 helyi hősi halottjának állít emléket. 1989-ben kiegészítették a második világháború áldozatainak neveivel.


Kisrákos

Világháborús emlékmű


Körmend

Világháborús emlékmű

Körmenden a Hősök terén találjuk az I. világháború körmendi áldozatainak emlékművét. Az emlékművet a 8-as útról észak felé a Thököly vagy a Kossuth L. utcán lehet megközelíteni. A Kossuth, a Vasútmellék, a Bercsényi és a Thököly utcák által határolt park nyugati felén található.

Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotását 1927-ben leplezték le. Felső részén az első világháborúban hősi halált halt 242 körmendi lakos nevét olvashatjuk. Az emlékmű felállítását Körmend iparossága szorgalmazta, a szobor elkészítéséhez és felállításához szükséges pénzt közadakozásból gyűjtötték össze.

A II. világháborút követően a szobrot többször elmozdították eredeti helyéről. 1990-ben talapzatát megemelték és kiegészítették a II. világháború harcterein, a koncentrációs táborokban és a bombázások során elhunyt körmendi lakosok neveivel, valamint ekkor állították fel jelenlegi helyére, a Hősök terére. Most 328 név található az emlékművön.

Az emlékmű feliratai:

"HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL
LÉGY HÍVE OH MAGYAR!"

"ÉS MI NEM HAGYJUK MAGUNKAT
MIG LESZ EGY KÉZ ÉS EGY KARD
FOGADOM AZT, HOGY MEGBÁNJA
AKI BÁNTJA A MAGYART!"

"AZ NEM LEHET, HOGY ANNYI SZIV
HIÁBA ONTA VÉRT"

"A HAZÁÉRT HALTAK
PANASZOM HÁT NINCSEN
ÁLDASSÉK AZ ISTEN".


Arvhív felvételek:


Körmend

Millenniumi emlékmű

Alkotója a fiatal helyi művész, Horváth Róbert. Felavatása: 2001. augusztus 19-én.

Pilisszentiváni fehér mészkőből készült ősfa.

Az emlékmű egy ősmagyar motívum, egy ősfa. Hat részes spirál kő kompozíció, tetején a honfoglaló magyarok misztikus madara, a Turulmadár, előtte az álló Emese szellem arca.

Fentről lefelé szinte időrendi sorrendben, Anonymus: Gesta Hungaroruma szerint változnak a motívumok. A hun ősmonda témakörén: Attila csatáiból kiindulva az Árpádoknak a Vereckei hágón át történő bevonulásáig a Hét vezért mutatja be.

A 7 sáv képei:

1./ Turulmadár és előtte az álló Emese szellem arca.
2./ A sarkokon egy - egy liliom.
3./ A koronázási palástról vett motívumsor: Szt. István, boldog Gizella, Szt. Imre herceg és Géza fejedelem portréi köztük páva motívum, amelyik az öröklét szimbóluma.
4./ Rege a csodaszarvasról; Leányrablás; Vérszerződés Etelközben; Lehel kürtje; Botond; Tanács a jurtában;
5./ Kijev elfoglalása; Átkelés a Dunán tömlőkön; Attila városában: Óbudán; Kibontott ostor; Attila kardja.
6./ Hátrafelé nyilazó magyar lovasok; Közelharc; Attila halála; A Hét gyászmagyar; Árpád pajzsra emelése; Az aranykert kapujában
7./ A magyarok bejövetele: A Hét vezér, lovasok és két zászló.


Körmend

Honfoglalás emlékmű

A Hősök tere északi részén áll 1996 óta Lakatos József 3 és fél méter magas emlékműve.

"Lakatos József sárvári képzőművész 1996-ban fából, vasból, csontból építette egybe a jelképértékű lófejes kopjafát. A Körmendi Kulturális Műhely patronálta művet négy, párosan rögzített, mélyített fakorong dombormű és több elemből kombinált fejezet alkotja. A faragott oszlop jelentése több rétű. Értelmezhető világtengelyként vagy életfaként. A korongokon egy-egy magyar mitológiai motívumot dolgozott föl. Fölül a palmettás életfa és a turul, alul a győztes vitéz és a szkíta szarvas ismerhető fel régészeti leletek alapján. Egyetemes jelkép az egyik, totemállatunk a másik. A vitéz harciasságunkra, a szarvas ázsiai eredetünkre emlékeztet. A lókoponya (lótisztelet), az agancs (újjászületés), a kereszt s a rovásírás ugyancsak e gondolatkörből merít."

A honfoglalásról vagy inkább hazatérésről itt olvashat.


Meggyeskovácsi

Világháborús emlékmű


Mesterháza

Világháborús emléktábla

A Temetői kápolna bejáratában láthatjuk az első világháború helyi áldozatainak emlékére állított emléktáblát.


Mesteri

Világháborús emlékmű


Nagygeresd

világháborús emlékmű

A nagygeresdi falurészben, az evangélikus templom előtt látható emlékmű a környékbeli települések, valamint Nagy- és Kisgeresd evangélikus hősi halottai előtt tiszteleg. Rumi Rajki István alkotását 1931-ben avatták.


Nemesrempehollós

Világháborús emlékmű

Az 1990-ben átadott emlékmű a két világháború 20 hősi halottjának állít emléket. A dombormű Kiss Sándor alkotása, a kőműves munkát Bindics Zoltán végezte.


Ostffyasszonyfa

Világháborús emlékmű

Magyarország területén az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora volt az ostffyasszonyfai fogolytábor.

A fogolytáborban működése alatt szerb, olasz, orsz és román hadifoglyok tízezrei fordultak meg. A mintegy 40-50 ezer hadifogoly befogadására alkalmas "barakk-város" mára nyomtalanul eltűnt, helyét erdő borítja. A tábor lakóinak, foglyainak emlékét a fogolytábor egykori temetője őrzi mementóként.

A tábor területéhez közel 6 000 négyszögöl területen alakították ki a temető helyét. Mai rendezett arculatát az 1930-as évek elején kapta, elsősorban Gerlits Elek dr. celldömölki járási főszolgabíró áldozatos és kitartó munkájának köszönhetően. A temetőt egyszerű drótkerítés vette körül. A díszes vaskaputól máig fennmaradt egyenes út vezet a kis földhalmon álló központi obeliszkig.

Az elágazó kavicsos utak egyes nemzetek feliratos obeliszkekkel jelölt parcelláihoz vezetnek. A zöld pázsit és örökzöldek között, katonás rendben elhelyezett egyszerű, katonai jelvénnyel és azonosító számmal ellátott, nagyrészt Hudetz József szombathelyi kőfaragó mester nevével jegyzett emlékkövek sorakoznak.

Az obeliszkek felirata alapján 5 601 hős - 718 olasz, 4337 román, 333 orosz, 13 szerb - nyugszik itt jeltelen sírokban, illetve megközelítőleg 5 000 elhunytat helyeztek el tömegsírokban. Így az emlékmű összesen 10401 hősi halottnak állít emléket.


Őriszentpéter

Köztársaság obeliszk

A város központjában, a körforgalomnál áll Gömbös László alkotása.

A "forradalom és köztársaság" emlékére 1992-ben magas obeliszket állítottak, melyre turulmadaras domborművet helyezett a művész. Az obeliszk középső részén a magyar címer és az 1848, 1956 évszám kapott helyet.


Őriszentpéter

Szent István szobor

Szent István a Templomszeren. A király mögött a rakamazi turul látható.


Perenye

Világháborús emlékmű

A XX. század két nagy háborúja a község lakosságától is áldozatokat követelt. Az I. világháborúban 300-an vettek részt, közülük 18-an haltak hősi halált. A trianoni diktátumot követően a revíziós törekvések 1938-41 között részleges sikerrel jártak, azonban az ország belesodródott a II. világháborúba is. Ez utóbbi a helység lakosai közül 18 főnyi áldozatot követelt. Jellemző a század történelmének mostohaságára, hogy róluk csak közel fél évszázad múlva, a rendszerváltozást követően lehetett hivatalosan is megemlékezni.


Pusztacsó

Világháborús emlékmű

Az emlékmű az első világháború 13 hősi halottjának állít emléket. A felújítás során a második világháború áldozatainak neveivel kiegészítették-


Rábagyarmat

Világháborús emlékmű

"Mi értetek küzdöttünk;
Ti imádkozzatok értünk!"

A világháborúban elesett hősei emlékére emeltette 1924-ben Rábagyarmat helyben maradt és Amerikába szakadt közönsége. Az 1924. július 13-án felavatott emlékmű alkotója Kondor József, szombathelyi kőfaragó.


Rábatöttös

Világháborús emlékmű


Rádóckölked

Világháborús emlékmű

Az 1930-ban állított, szépen felújított emlékmű az első világháború 23 helyi hősi halottjának emlékét őrzi. Kondor József szombathelyi kőfaragó alkotása. 1989-ben kiegészítették a második világháború áldozatainak neveit tartalmazó emléktáblával, 2000-ben pedig újra állították a régi megkopott emlékművet.


Sajtoskál

Világháborús emlékmű

Az emlékmű 1991 készült; a turult Vörös Gábor 1998 készítette.


Sárvár

Milleniumi Boldogasszony Emlékmű

A magyar államiság fennállásának ezer éves évfordulójára és a kétezer éves kereszténység emlékére állítatta Sárvár Város Önkormányzata a 2000. évben. A 4,5 méter magas emlékmű Lakatos József sárvári képzőművész alkotása.

Alapzata szikla, az emlékmű egy tölgyfát jelképez, de ugyanakkor kápolnát is. Oromzatáról a magyarság védő madara, a Turul néz körül. A fazsindelyes tető a szárnyait formázza, mely védi a mű első oldalán lévő "Napbaöltözött Boldogasszony" domborművet. Ez alatt hazánk koronás címere látható, alatta a Szózat első versszaka. A mű hátoldalán Az Erdélyi Zsuzsa gyűjtötte csángó vers "Égen menő szép madár..." kezdettel, alatta a "Boldogasszony Anyánk" ének első sorai mai írással, és a régi magyar rovásírással is. A mű csúcsán a kereszt uralkodik.


Sárvár

Kapu díszítmény


Sorkikápolna

világháborús emlék és országzászló

1936. június 28. avatták fel Bozzay Ödön alkotását. 22 helyi hősi halottnak állít emléket.

A lépcsőzetesen felépített emlékművön páncélsisak alatt díszkeretben helyezték el az első világháborúban elesettek névsorát. A emléktábla felett a "Hiszek Magyarország feltámadásában."feliratot olvashatjuk. A talapzat legfelső részén két kiterjesztett szárnyú turulmadár áll egymás felé fordulva.

A két világháború közötti Országzászló Mozgalomról itt olvashat.


Sorokpolány

Világháborús emlékmű

Az 1938-ban avatott emlékmű 46 hősi halottnak állít emléket. Kiegészítve második világháborús emléktáblával.


Sótony

Világháborús emlékmű

Sótony központi téren elhelyezett I. és II. világháborús emlékmű 1991-es alkotás, amelyet az 1926-ban felavatott helyett emeltek, emléket állítva az I. és II. világháborúban elesett katonáknak.


Szaknyér

Világháborús emlékmű

Egy ház kertjében áll Vopper zalaegerszegi kőfaragó mester alkotása, mely 1929 óta 7 hősi halottnak állít emléket. 1989-ben kiegészítették második világháborús emléktáblával.


Szergény

Világháborús emlékmű


Szombathely-Herény

Világháborús emlékmű

Hudetz József szombathelyi kőfaragó alkotása már 1921-ben elkészült, de felavatására csak 1922-ben került sor. 23 hősi halottnak állít emléket.


Szombathely

A Magyar Légierő Bajtársainak Emlékére

Magyar Veterán Repülők Egyesülete 1989. szeptember 5-én alakult Budapesten, alapító tagjai közt volt többek közt Tobak Tibor és Csanádi Norbert volt „Puma” vadászpilóták. A Magyar Veterán Repülők Szövetsége nevet 1998-ban vették fel, a kecskeméti szervezet munkájában aktívan jelenleg mintegy negyvenen vesznek részt.


Torony

Világháborús emlékmű

1934. október 7-én avatták Gyergyák Jenő alkotását az Ondód falurészen, a temetőhöz vezető út mellett. Ondódot 1950-ben csatolták Toronyhoz.


Vasasszonyfa

Világháborús emlékmű

Az 1922. júliusában avatott emlékművet Nagyasszonyfalvai és Kisasszonyfalvai Római Katolikus Ifjúsági Egyesület állíttatta. Soós Lajos szobrász alkotása 24 hősi halottnak állít emléket.


Vassurány

Világháborús emlékmű


Vasszécseny

Trianon emlékmű és országzászló

A Lipárt és Vasszécseny falvak egyesítéséből keletkezett településen 1937. szeptember 5-én avatták fel a lipárti hősi emlékművet, amin a turul-madár mögötti országzászló rúdján a trianoni kereszt látható. A kőfaragó Kondor József volt.

A két világháború közötti Országzászló Mozgalomról és a trianoni békediktátumról itt olvashat.


Vép

Világháborús emlékmű

Egyes források szerint a településen már 1918-ban obeliszket emeltek a háborús áldozatok tiszteletére. Már ekkor turulmadár ékesítette az oszlopot. Az oszlop és a rajta lévő turul alkotója valószínűleg Mechle Béla. Az eredeti oszlopot 1933-ban alakították át a mai formájában is látható domborműves kompozícióra. Mayer Sándor szombathelyi kőfaragó alkotása a világtájak irányában kronológiai sorrendben mutatja be a háború folyamatát és végső kimenetelét. A búcsúzással kezdődő képsor az isteni áldással folytatódik, majd egy harctéri jelenetet ábrázol, végül a trianoni döntést szimbolizáló motívummal záródik.

Az obeliszk négy oldalán 95 elesett ember neve olvasható, akik soha nem térhettek haza.

A világháború kitörésének 100. évfordulójára az emlékművet felújították és 2014. november 9-én újra szentelték.


Vép

Kopjafa

Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére.


Viszák

Trianon emlékmű

Az Őrség első Trianoni emlékművét a trianoni szerződés 90. évfordulóján, 2010. június 4-én adták át. Az emlékművet Marosits József szobrászművész egyetlen két és fél tonnás tihanyi mészkőből faragta, amely a tihanyi kikötőből érkezett az Őrségbe. Tetején turul, rajta örökmécses, belevésve a megcsonkított Magyarország körvonala emlékeztet a magyar történelem legnagyobb tragédiájára. Az emlékmű örökmécsese mindennap világít, emlékeztetve a magyar történelem gyásznapjára, amely ezévtől a nemzeti összetartozás ünnepe.