Szobrok, emlékművek, emléktáblák„Szabad hazájában boldog nemzedék
Regéli majd a hősök érdemét...

Beszél a márvány szellem-ajkakon,
Megilletődve, búsan hallgatom."

(Vietórisz József: Beszél a márvány)

„Emlékszobor. Aranyló nevek rajta:
mögöttük izzó, vérpiros csaták,
mögöttük sajgó, megtört életek:
síró gyermekek és síró anyák...

Emlékszobor... ennyi maradt csupán
belőlük, és a tűzből, mely vezette
a milliókat messze golgotákra,
és feszítette millió keresztre."

(Wass Albert: Gyertyaláng)

„Nyugosznak ők, a hősfiak,
Dúló csaták után,
Nyugosznak ők, sírjok felett
Zöldell bokor, virány;"
(Bajza József: Apotheosis)

Nem nyugszanak ők. Nem holt, nem letiport sereget
emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant.
Új hont érlel a föld.
(Illyés Gyula: Ne feledd a tért...)

„Állj kőemlék, állj a végtelenségig!
Jelképeként a honszeretetnek.
Hont szeretni végleheletéig
Tanítsd minden fiát e nemzetnek."

(A bihari millenniumi emlékmű felirata)

1. Turul szobrok a határon innen, megyénkénti csoportosításban

2. Turul szobrok a történelmi Magyarország területén

3. Turul szobrok a történelmi Magyarország területén kívül

4. Megsemmisített turul szobrok

5. Tervezett, de meg nem valósult szobor

6. Ismeretlen turul szobrok

7. Speciális szobrok