Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ajak

Millenniumi emlékmű


Balkány

II. világháborús emlékmű

A II. világháború és az 1956-os népfelkelés helyi áldozatainak emlékére állított emlékmű.


Csaroda

Világháborús emlékmű

Az 1992-ben elkészült emlékmű Sebestyén Sándor alkotása.


Demecser

Világháborús emlékmű

A városházával szemben lévő parkban található a település ötvenhárom hősi halottjának emlékére állított emlékmű. A lakosság adományaiból készült művészi szépségű szoborművet az egyházi, katonai és polgári társadalom reprezentánsai jelenlétében impozáns ünnepség keretében avatták fel 1936-ban. A hősi emlékmű - amely rohamsisakos honvédet ábrázol, amint puskáját maga előtt tartva elmélázva, gyászolva gondol bajtársaira, és amelynek oszlopán a szent korona látható a turulmadárral - apa és fia, Osváth Antal és Osváth Imre szobrászművészek alkotása.

Az első világháború hősi halottainak nevei mellett olvashatók a II. világháború hőseinek és a holokauszt áldozatainak nevei is.


Dombrád

Kitelepítettek emlékműve

2011 szeptemberében avatták a kitelepítettek emlékművét, melyet az ötvenes években Dombrádra kitelepített, a kommunista Rákosi-rezsim által osztályidegennek bélyegzett emberek és az őket befogadó családok tiszteletére és emlékére állíttatták a dombrádiak.

2012-ben az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség keretében avatták fel a város bronzba öntött címerével és a bronz turulmadárral kiegészült immár végleges formába öntött emlékművet. Alkotója Borsi Antal szobrászművész.


Fehérgyarmat

Alapítási emlékmű

A város központjában, a 2008-ban kialakított körforgalom közepén a következő évben helyezték el a Magyarországon élő, svájci szobrászművész, Schorno Heini fából készült alkotását. A szoborcsoport Árpád vezérnek és a honfoglaló Gyarmat törzsnek, valamint Fehérgyarmat alapításának állít emléket. A szoborcsoport a barátságot, az összetartást, és az ősökhöz való tartozást jelképezi.


Fehérgyarmat

Millenniumi emlékoszlop


Gávavencsellő

Trianon emlékmű

2016. június 5-én avatták fel az emlékművet. A hengeres műkő oszlop tetején kitárt szárnyú bronz turulmadár Ekker Róbert szobrászművész alkotása. A megcsonkított történelmi Magyarország térképe Török József újfehértói kőfaragó munkája.


Gégény

Egy emlékmű együttesben látható a Turul.


Ibrány

Millenniumi emlékmű

2000. augusztus 20-án avatták.


Jármi

Világháborús emlékmű

Bíró Lajos szobrászművész alkotása 2001-ből a két világháború áldozatai előtt tiszteleg.


Kállósemjén

Világháborús emlékmű

Az első világháború hősi halottainak emlékére közadakozásból állította Kállósemjén község hazafias közössége.


Kérsemjén

Világháborús emlékmű

A település főutcáján, a templom és az önkormányzat épülete között áll az I. és II. világháború áldozatainak emlékműve. Lakossági közadakozásnak köszönhetően az emlékmű tetejét egy turulmadár ékesíti.


Kisar

I. világháborús emléktábla

A református templom falán 38 hősi halottnak állít emléket. II. világháborús emléktábla kapcsolódik hozzá.

"Elhunytanak legjobbjaink a hosszú harc alatt"


Kisvarsány

Millenniumi emlékmű


Kisvárda

Országzászló

A városi könyvtár épülete előtti parkban áll.

Kisvárdán 1940-ben emeltek országzászlót. Az akkori talapzatról 1945 körül leverték a kettős keresztet, és az országcímert, majd 1969-ben a talapzat megmaradt részét is eltávolították, az egykor Szent Lászlóról elnevezett térről. Helyébe Szovjet hősi emlékművet emeltek, mely 1991-ig állhatott ezen a helyen. Lebontása után szökőkutat terveztek a helyére, de az nem valósult meg, és 1996. augusztus 19-én felavatták ismét az országzászlót. Az eredeti talapzatot rendbe hozva, Sebestyén Sándor szobrász készített a tetejére egy bronz turulmadarat.

A két világháború közötti Országzászló Mozgalomról itt olvashat.


Kölcse

Világháborús emlékmű

Az evangélikus templom előtt álló hősi emlékmű a világháború helyi evangélikus áldozatainak állít emléket.


Máriapócs

Világháborús emlékmű


Mátészalka

Hét vezér díszkút

A millecentenárium tiszteletére a volt megyeháza, a mai Művelődési Központ épülete előtt állították 1996-ban a Hét vezért ábrázoló díszkutat. A kerek medence széle és a vezérek alakjai márványból készültek. Fölöttük Álmos alakját karddal a kezében bronzból mintázta meg Bíró Lajos szobrászművész.


Nagyar

A nagyari sas szobra

A szobor felirata:

"Az Árpád-kori településünk
nevében rejlő királyi
vadászmadarak emlékére"


Nagyhódos

Világháborús emlékmű


Nagyecsed

Millecentenáriumi emlékmű

A honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére, 1996-ban állították fel Bíró Lajos és Ihonus Sirpa alkotását: a hengeres kőoszlopon álló kiterjesztett szárnyú, karmai között kardot tartó bronz turult.

A hengeres kőoszlop oldalán Arany János szavai olvashatók: „Élni fog a nemzet / Amely összetart!”

Szakmai lektorátus véleménye szerint 1996-ban ez volt Magyarország legszebb turulmadara.


Nagyecsed

Rákóczi emlékmű

Rákóczi emlékmű a református nagytemplom előkertjében.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem ősi birtokán, Nagyecseden 1926-ban a nagyságos fejedelem születésének 250 éves évfordulóját emlékművel kívánták megörökíteni. Végül országos gyűjtésből sikerült az emlékművet felállítani, melyet 1930. október 7-én vármegyére szóló ünnepség keretében leplezték le. Az avatáson megjelent vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója is feleségével.

A négy méter magas hazai kőből faragott gúla fölső részét Rákóczi-címer díszíti, a tetején pedig bronz turul madár áll kiterjesztett szárnyakkal, karddal a karmai között. A szobrot Gerenday Antal és fia, Gerenday Béla készítette. Az 1930-ban átadott emlékmű tetején található turulmadarat a 40-es éves végén eltávolították. Pótlására Pócsik Istvánt kérték fel, aki a legendás madarat azonos formában alumíniumból újraöntette. Az emlékmű a református templom előkertjében található.

Az oszlopon márványtábla áll, melyen a következő felirat olvasható:

"II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek, a nagyecsedi vár és uradalom feledhetetlen urának, a magyar szabadság önfeláldozó hősének, aki 1705-ben Nagyecseden tartózkodott, emlékére országos adakozásból emelte Szatmár-, Ugocsa és Bereg k.e.e. (közigazgatásilag egyelőre egyesített) vármegyék kegyelete"


Nagyecsed

Millenniumi kopjafa

Somlai Tibor fafaragó, herpetológus, a Nagyecsedi Fűvészkert és Vadállatmenhely vezetője 2000-ben készítette a kopjafát, amit népi motívumokkal, illetve a csodaszarvassal és turulmadárral díszített. A Rózsás úti általános iskola előtt felállított, a Millennium emlékére faragott kopjafát az alkotó az önkormányzatnak ajándékozta.


Nyíregyháza

Nyírvíz palota

Nyíregyháza legpatinásabb épülete a városközpontban, az Országzászló tér és a Széchenyi utca sarkán álló díszes épület, a Nyírvíz-palota. A palota 1914-ben épült az akkori Nyírvíz-szabályozó Társulat székházaként.

Terveit Papp Gyula és Szabolcs Ferenc, a kor neves budapesti műépítészei készítették. Oromzatán az ősfoglalkozásokat, vagyis a halászatot és a földművelést szimbolizáló, férfi- és női alakkal ábrázoló mozaikkép látható. Az épület lépcsőházának díszes ablakait, a lift a függő-folyósó lengő ajtóinak maratott üvegeit, valamint a homlokzat csodálatos díszítését Róth Miksa neves üvegműves készítette, akit nemzetközileg is elismert üvegművesként tartottak számon.

Nyíregyháza építészetileg és városképileg meghatározó épületének kupoláján állt egy egy kitárt szárnyú turul, egy nyíregyházi bádogosmester munkája. 1956-ban eltávolítottak és utána nyoma veszett. Ugyan 1958-ban egy hátsó lépcsőfordulóban néhány darabja előkerült, de később azoknak is nyoma veszett, minden bizonnyal Nyírvíz-palota sas madara beolvasztásra került.

A szecessziós és eklektikus jegyeket magán viselő épületet az Európai Unió által támogatott, úgynevezett integrált városfejlesztési stratégiai program keretében fújították. Azl uniós pályázat több mint 1,8 milliárd forintot biztosított nyíregyházi belvárosi épületek, utcák és terek rekonstrukciós munkálatainak elvégzéséhez. Újra eredeti szépségében pompázik a halvány szürkészöldre festett létesítmény és szerencsére a kupolára ia visszakerült a turul, A több mint 300 kilogrammos alumínium épületdísz Lengyel Tibor, nyíregyházi rajztanár tervei alapján készült.

Az első kép az 1920-as évek palotáját mutatja. A következő az 1956 utáni évekből való, amikor a turul nélkül állt az épület. Majd pedig a felújítás utáni impozáns formájában láthatjuk a Nyírvíz palotát, a régi-új ékével együtt.


Nyíregyháza

Városalapítók szobra

A városalapító gróf Károlyi Ferencet és Petrikovics Jánost bronzban megörökítő alkotás Nagy Benedek szobrászművész remeke. Készült: 2001-ben.


Nyíregyháza

Repülős emlékmű

Az emlékművet Szmolnik Károly tartalékos repülő főhadnagy tervei alapján készítették. Az obeliszken látható bronz turulmadár Balogh Géza alkotása. A gránittáblán azok nevei olvashatók, akik a magyar repülés történetében feladataik végrehajtása során, kiképzés alatt életüket vesztették, vagy mártírhalált haltak 1918 és 1945 között, akik a megye szülöttei voltak, vagy szolgálati éveiket itt töltötték. A latin nyelvű felirat: 'Per ardua - ad astra' ('meredeken át a csillagok felé'). A talapzaton egy repülőgép-hajtómű látható sérült légcsavarral.

A felállítás éve 2005.


Nyíregyháza

Hősök temetője

Az 1997-ben védetté nyilvánított Hősök temetőjét a szükség hívta életre. A front közelsége miatt már elején a világháború a városban ugrásszerűen megnőtt a beteg- és sebesült forgalom, így már 1914-ben barakk-kórházat létesítettek. Akiket pedig a kórházban nem tudtak megmenteni, azokat a szomszédos területen kialakított temetőben temették el. A sírhantok száma a háború végén már meghaladta a 2800-at. A temetőben a magyarok mellett az osztrák, olasz, német, orosz, lengyel, szerb, román és bosnyák nemzet hősi halottai alusszák örök álmukat.

1921 végén vagy 1922 elején egy egyszerű gránitoszlopot emeltek. 1930-ban egy turulmadárral ékesített oszlopot is az emlékezés és az emlékeztetés szolgálatába állítottak. A szobor avatása ezután 1930. május 25-ln volt. A karmaiban kardot tartó turul az akkor mindössze 18 esztendős Osváth Imre alkotása.

Felújítva 1997. május 24.


Nyíregyháza

Az államalapító

Nagy Lajos Imre "Az államalapító" című szobrát 2001-ben állították fel. A szobrot a régészeti fejezetben is tárgyalt nagyszentmiklósi kincs egyik darabjának rajza díszíti.


Nyíregyháza

Szabolcs vezér szobra

A megyeháza épületét Alpár Ignác műépítész tervezte. A homlokzat két üres fülkéjébe Kallós Ede előbb Szent István király (1897), majd Szabolcs vezér (1898) kőszobrait készítette el.

A megye névadója a lovas életmódhoz méltó harci öltözetben áll, bal karja a párduckacagányát fogja össze, míg a jobbjában buzogányt tart.


Nyírgelse

Világháborús emlékmű

Nyírgelse központi részén, az Iskola és a Petőfi utca sarkán áll az I. és a II. világháborúban elesett, illetve elhurcolt nyírgelsei lakosok emlékére állított bástya formájú világháborús emlékmű, melyet 1929-ben emeltek. Az emléktáblát 1989-ben helyezték el.


Nyíribrony

I. világháborús emlékmű

Az I. világháború 33 nyíribronyi áldozatának emlékét a református templom kertjében emlékmű őrzi.


Nyírkarász

Földvár emlékmű

Nyírkarász képviselő-testülete állíttatta 2002-ben.


Nyírkáta

Világháborús emlékmű

Az önkormányzat kezdeményezésére a görög katolikus a templomkert keleti részén a kapuval szemben a II. világháborúban elesett hősöknek emlékmű épült. Az elhelyezés oka az volt, hogy az I. világháborúban elhunyt hősök emlékére felállított emlékoszlop a református templom udvarán található. A II. világháborús emlékmű felszentelése október 23-án történt.


Nyírkércs

Világháborús emlékmű

Az emlékpark a két világháború helyi áldozatai előtt tiszteleg.


Nyírmada

Világháborús emlékmű


Nyírmihálydi

Világháborús emlékmű


Nyírtass

Tass vezér szobra

A falu névadójának, Tass vezérnek a 2001-ben felállított szobra. Alkotója Bíró Lajos.


Ófehértó

Trianon emlékmű

A falu központi terén 2017 novemberében adták át történelmünk jelentős eseményeit bemutató emlékmű együttest. Középen áll a Trianoni békediktátumra emlékező alkotás, melynek tetejét a Bíró Lajos, mátészalkai szobrászművész által készített turulmadár díszíti.


Ópály

Honfoglalás emlékmű


Panyola

I. világháborús emléktábla

A református templom falán 1820-ban elhelyezett emléktábla 30 hősi halottnak állít emléket.


Pátroha

I. világháborús emlékmű

1939. július 26-án avatták fel a református templom előtt álló emlékművet. 69 hősi halottnak állít emléket.


Rakamaz

A Szent Istvánról elnevezett római katolikus templom előtt, a Szent István úton 2009 október 9-e óta áll Bíró Lajos alkotása, egy hatméteres mészkőoszlop tetején egy Turulmadár.

Az emlékoszlop egy szikláról indul, amelyen megtalálhatóak a honfoglaláskori leletek legszebb darabjai. A közel 80 centiméter talapzatból, fölfelé karcsúsodó mészkőoszlop emelkedik ki, az alsó részén palmetta motívumos faragás látható, melyhez a rakamazi tarsolylemez szolgált mintául. A mészkőoszlop tetején jelenik meg a rakamazi hajfonatkorongon ábrázolt turul motívum, mely bronzból készült, mérete 1,6 méter.Szakoly

1848-1849 forradalom és szabadságharc emlékműve

1848-1849 forradalom és szabadságharc tiszteletére állított emlékmű

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulójára állított emlékmű, melyet 1948-ban épített a falu közössége. Az utca felőli oldalon márvány emléktábla, amelyen „A szabadság 100 éves évfordulójának emlékére, 1948. március 15.” felirat áll.

2000. augusztus 20-ára az 1848-49-es emlékművet áthelyezték. Az áthelyezett emlékmű kiegészítő plasztikát kapott egy sólyom formájában, mely a karmai között a községet jelképező térkép formájú domborművet tartja.

Az 1848-as polgári forradalomról itt olvashat részletes összeállítást


Szakoly

Millenniumi Szent István szobor

2000. augusztus 20-án avatták fel Győrfi Lajos püspökladányi szobrászművész Millenniumi Szent István szobrát.

Hármas halom kialakítású földplasztika középen áll az esztergomi várkápolna oszlopainak formálását idéző oszlopon Szent István életnagyságú bronz szobra. A király jobb kezében kardot, bal kezében országalmát tart.

A süttői mészkőből készült, több mint 2 méter magas oszlopon elől faragva Szent István felirat, illetve István címere: Hármas halom, kettős kereszt. Előtte dombormű látható: Emese álma a rakamazi turulábrázolással.

jobb oldalon a Gézát szimbolizálandó 8 szögletű oszloptöredék a pannonhalmi apátság oszlopát idézi.


Szakoly

világháborús emlékmű

1995. augusztus 20-án avatták fel a község főterén az első és második világháború helyi áldozatainak emlékére állított emlékművet, Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművész alkotását. A süttői mészkőből készült kapu architektúra gyepesített dombon áll. A kapuív jobb oldalán bronzból készült angyal figurája látható, kezében harsonával. A kapuszárnyak fekete gránitból készültek bronz sarokvassal és turulfejes ajtózárral.

A kapu küszöbkövét kettétörve ábrázolja az alkotó, mellyel a háborúban szétszakadt családokat szimbolizálja. A kapuk félig nyitva állnak, ami azt fejezi ki, hogy a családok a háborúban elesetteket mindig hazavárják.


Tiszabercel

világháborús emlékmű


Tiszadob

világháborús emlékmű


Tiszakanyár

Honfoglalási park

"Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar” - feliratú székelykapun keresztül juthat be a látogató 2017. augusztus 20-a óta a település új parkjába.

A teljes szoboregyüttes: középen a bronz turul madár, szájában tartva Szent László kardját, előtte Szent István, jobbján Árpád vezér, közöttük a magyar címer, valamint egy szinttel lejjebb a Hét Vezér látható a vérszerződés jelenetben.

A Hét Vezér, István király és Árpád vezér alakját Kótér László szatmárnémeti fafaragó mintázta meg. A székely kaput Waum Péter székelyudvarhelyi fafaragó készítette. A karmai közt kardot fogó Turul madár, Zagyva László szobrászművész alkotása.


Tiszamogyorós

világháborús emlékmű

A műemlék jellegű, késő barokk stílusban 1830-ban készült református temploma a Béke utcán áll. A háromszintű homlokzati tornyos, boltozatos teremtemplom fatornya 1856-ban leégett. A templom előtt áll Bodor István szobrász 2007. június 3-án felavatott turulmadaras világháborús emlékműve, melyen 35 helyi hősi halott neve olvasható.


Tiszavasvári

Trianon-emlékmű

2010 június 4-én, a trianoni békeszerződés 90. évfordulójára a Városháza tér emlékparkjában állította a város önkormányzata, a helyi egyházfők is megáldották.

A trianoni békediktátumról itt olvashat.


Tisztaberek

világháborús emlékmű


Tivadar

Világháborús emlékmű és millenniumi emlékoszlop

Átadás 2001 évben.


Tuzsér

Világháborús emlékmű

1943 őszén állították fel a Tuzséri Református Templom kertjébe az elő világháborús emlékművet és az országzászlót. A 26 hősi halottnak emléket állító emlékmű előlapján tölgy- és cserkoszorúban a koronás magyar címer, tetején a turul látható.

Az emlékmű felirata: „A HAZÁÉRT!"

Az emlékművön olvashatjuk az első világháborúban elesett tuzséri katonák neveit. Később a második világháborúban elesettek neveit is felvésték.

45 után a szocialista években az emlékműről a turulmadarat és a koronás címert leverték. Szerencsére ezeket az évtizedeket a turul szerencsésen átvészelte a templom tornyában.

A címer és a turulmadár végül az 1990-es években visszakerült eredeti helyére. Majd csaknem három évtized elmúltával az emlékmű és környezete teljes felújítására került sor a templomkert Történelmi Emlékparkjában.


Újfehértó

Árpád fejedelem díszkútja

Újfehértó három Árpád-kori előtelepülése, Bicske, Bolt és Szegegyháza emlékét méltóképpen örökíti meg a szobor. 2009. április 28-án, a város napján került sor Bíró Lajos alkotásának, Árpád fejedelem díszkútjának avatására.

A süttői mészkőből faragott oszlop törzsén látható a három ősi településünk neve. A nagyszentmiklósi kincslelet bikafejes ivócsanakjának mintájára készített bronz edényből csordogál az élet szimbóluma, a víz. A kőoszlop tetején áll Árpád fejedelem egész alakos bronz szobra.


Vaja

Vajai Vay Ádám síremléke

A református templom előtti téren áll Vay Ádám, II. Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya és kuruc szenátor emlékműve. Holló Barnabás hatalmas méretű Turulmadarat alkotott az obeliszk tetejére. Az obeliszk címoldalán látható Vay Ádám portrédombormű is Holló Barnabás alkotása. Az emlékművet 1906. november 15-én avatták.

Vay Ádám életéről itt olvashatunk.


Záhony

I. világháborús emlékmű

A református templom melletti téren áll az eredetileg 1927-ben Győröcskével közösen állított első világháborús emlékmű.

A hősök és áldozatok nevei az emlékmű oldalain, fehér márványtáblán olvashatóak.

A szobrot 2001-ben rekonstruálták, azóta egy Turulmadár látható a tetején.