Somogy megye

Ádánd

Világháborús emléktábla domborművel

Ádánd világháborúban elesett hőseinek tiszteletére állított emléktábla az önkormányzat utcai homlokzatán látható. A két domborművel díszített vörösmárvány emléktáblán összesen negyven név szerepel.


Balatonberény

Világháborús emléktábla domborművel


Balatonlelle

Szent István szobor és országzászló

Balatonlelle felső részén találjuk az országzászlót, a templom és a Polgármester hivatal közötti kis park sarkában.

A díszes talapzaton elől Szent István domborműve látható, a többi három oldalán Magyarország középcímerével. A sarkain ivócsanakok, a tetején egy turul madár kettőskereszttel. Az 1934-ben felállított mű alkotója Lányi Dezső.

A két világháború közötti Országzászló Mozgalomról itt olvashat.


Balatonöszöd

A település címerét markoló Turulmadár - Czigány Lajos, helyi származású fafaragó mester alkotása - a Faluház melletti közösségi téren áll. Avatása: 2008.06.28.


Balatonszabadi

Világháborús emlékmű

A település siómarosi falurészén 1934 óta áll ez a kissé megkopott I világháborús emlékmű, kiegészítve a II. világháborús hősi halottakról való megemlékezéssel.


Balatonszabadi

Világháborús emlékmű

bakatonszabadi világháborúban elesett hőseinek dicső emlékére állított emlékmű.

"Legyen ez a szobor ellenségnek vész jel
Te meg hű magyar nép, rá hálával nézz fel!
Lelked ne bánattól, - büszkeségtől égjen.
mint a terhes felhő villámok tüzében,"


Balatonszentgyörgy

Világháborús emléktábla domborművel

A katolikus templom bejáratának belső falán állítottak emléket az első világháború helyi áldozatainak tiszteletére.


Barcs

Világháborús emlékmű

Barcsnak ez az emlékmű Trianon tragédiáját is idézi. Az első világháború után Barcs és környéke nem lehetett Magyarország része. A szerb megszállás alatt álló város csak 1922-ben vált újra hazánk részévé. És rögtön az év végén az akkor még önálló településrészen állították fel a világháborúban elesett pálfalusi lakosok előtt tisztelgő turulos emlékművet. A diktatúra évtizedeiben aztán eltűnt az obeliszk tetejéről a turul.

Az emlékművet és környékét a rendszerváltozás után már többször rendbe tették: 2009-ben az Együtt a Városért Egyesület szervezésében, de Delibeli Gábor, kőfaragó is felújította már egy ízben az emlékhelyet. 2014-ben pedig az első világháború kitörésének 100. évfordulóján újították fel közreműködésével a drávapálfalui emlékművet közel fél millió Ft-os pályázat segítségével. Ekkor pótoltak és helyezték vissza a turult az emlékműre.


Bárdudvarnok

A nemzeti egység emlékműve

Az emlékmű felirata:

„A nemzeti egység / emlékműve

Hazádnak / rendületlenül / légy híve / oh magyar"


Beleg

Világháborús emlékmű

Az 1958-ban készült emlékmű Faludi kaposvári kőfaragó munkája.


Berzence


Bolhás

Világháborús emlékmű

A bolhási hősi emlékmű a falu református temploma előtt áll. Az egyszerű sötét vörös mészkő emlékoszlop törzsén szürke mészkő emléktáblán a hősi halottak nevei olvashatóak.

Az emlékmű felirata:

„Nem lesz a földön addig béke
Míg más ül Árpád örökébe.
A hosszú harc csak elpihent.
Kürtszóra vár, hogy visszaálljon
Honszerző szent csatákon
A régi büszke regiment.”

MDCCCCXXXV.


Buzsák

Világháborús emléktábla

A katolikus templom falán láthatjuk az első világháború helyi áldozatai előtt tisztelgő emléktáblát.


Büssü

Világháborús emlékmű


Csokonyavisonta

Világháborús emlékmű

Csokonyavisonta Erdőcsokonya és Somogyvisonta egyesülésével jött létre 1941-ben. Az erdőcsokonyai településrészen áll a két világháborúban a hazáért hősi halált halt vitéz fiaik emlékére állított emlékmű.


Csurgó

Világháborús emlékmű

A Széchenyi téren áll a 100 helyi hősi halottnak emléket állító világháborús emlékmű. Az eredeti emlékoszlop 1923.november 11-én készült el. A kőfaragó Visák Ferenc volt. Az emlékművet 2011-ben Szilvási János újította fel.


Csurgó

Világháborús emlékmű

A korábban önálló Csurgósarkad településrészen a helyi világháborús hősök emlékműve.


Csurgó

Millenniumi park

A Millenniumi parkot 2004-ben hozták létre. A „honfoglalásnak", a nagyságos fejedelemnek és kurucainak és a trianoni békediktátumnak állít emléket. Az első emléktáblát 2010-ben áthelyezték az országzászló emlékműre.

Az emléktábla szövege: „Széthúzva, gyáván, haraggal felsajdul Trianon. Együtt, bátran, szelíden és csitul a fájdalom. Trianon gyászának 86. évfordulójára 2006. június 4-én állíttatta Csurgó Város Önkormányzata.”


Darány

II. világháborús emlékmű

A református templommal szembeni parkban 1926-ban állították az emlékművet. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Drávagárdony

Világháborús emlékmű

A két világháborúban elhunyt hősi halottak tiszteletére a településen a református templom udvarán állítottak emlékművet, amelyre több évtizeddel ezelőtt felírták az összes gárdonyi nevét, aki életét adta ezekben a háborúkban.


Drávatamási

Világháborús emlékmű


Fonyód

Turul-szobor

Fonyódon össznépi fafaragásból született a Turul-szobor. Egy hét alatt a Fazekas Attila tervei alapján és vezetésével zajló munkába 221 ember kapcsolódott be a faragásba egy-egy vésőnyom erejéig . A munka oroszlánrészét tíz fafaragó végezte. Több mint két és fél méter magas és nagyjából ugyanekkora szárnyfesztávolságú.

A szobor alapjául szolgáló törzs két oldalán egy nő és egy férfi alakja látható. A köztük lévő, búzaszemekre emlékeztető áttörések a magyarság széttagoltságát jelképezik, s az ős-teremtőt szimbolizáló turulban kapcsolódnak össze. Az alkotást 2010. június 4-én, a trianoni szerződés aláírásának 90. évfordulóján avatták.


Gige

Világháborús emlékmű


Gölle

Világháborús emlékmű

A templomkertben áll Farkas Pál a két világháború helyi áldozataira emlékező alkotása.


Gölle

Vendégház udvara


Hollád

Világháborús emlékmű


Homokszentgyörgy

Világháborús emlékmű

1923 óta őrzi az emlékmű a helyi hősök emlékét.


Igal

Világháborús emléktábla domborművel

Az első világháború helybéli hősi halottainak emlékére a település a nagyon szép római katolikus templom oldalsó falán a sok áldozatra tekintettel három emléktáblát állított, melyekre a hősi halottak nevei kerültek. A szépen rendezett park felé néző templom falán egy-egy emléktábla a bejárat két oldalán, egy pedig a bejárat felett látható. Mindhárom vöröses rózsamárvány emléktáblát a szépen festett magyar címer felett a karmai között szablyát tartó turulmadár díszíti. Mindenek felett a Szent Korona helyezkedik el.

A település azon kevesek közé tartozik, melyek külön állítottak emléket a második világháború áldozatainak. Ez az emlékmű is ebben a parkban található.


Igal


Inke

Honvéd emlékmű

2006. március 15-én adták át a falu felújított világháborús emlékművét. Készíttette a község képviselő testülete.

A világháború 75 áldozatának neve mellett az emlékmű egyik oldalán Juhász Gyula Trianon című versének egyik versszaka olvasható.

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz."


Kaposfő

Hősi emlékmű

Az 1930-as években állított emlékmű 48 hősi halottnak állít emléket. Schmindt József helyi kőfaragó alkotása.


Kaposfő

Világháborús emléktábla domborművel

Kaposfő - Szomajom I. világháborús emléktábla

Kaposfő, régi nevén Szomajom Árpád-kori település, mely eredetileg somogyi királyi várbirtok volt.

Az első két képen a katolikus templom bejáratát, illetve felette a falon az I. világháborús emléktáblát láthatjuk.

A következő kép a református templom falán látható emléktáblát mutatja.


Kaposszerdahely

Világháborús emlékmű

A templommal szembeni téren áll a világháborúkban elesett 14 kaposszerdahelyi hős névsorát tartalmazó emlékoszlop.


Kaposújlak

A Dabóczi József által készített rézdombormű az Önkormányzat udvarán látható. Középen a turulmadár a Nap, a fény hordozója, egyben a holdas-napos életfa jelképe is lehet.

A dombormű mögött a turulmadár a helyi származású Kirics Jenő keze munkáját dicséri.


Kaposvár

Turul Szálló - Dorottya Hotel

A Dorottya Hotel 1910-ben épült Baumöhl Leó kaposvári mérnök tervei alapján, szecessziós stílusban.

Első neve Turul Szálló volt, erre utal a sarkon lévő bejárat fölött elhelyezett turulmadár. A Turul Szállóban több neves személyiség szállt meg, többek között Móricz Zsigmond, Kodály Zoltán, Áprily Lajos, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Rippl-Rónai József. A "vidék legszebb kávéháza" címet érdemelte ki a kaposváriak körében az 1910-es években. A II. világháború után a Béke Szálló nevet kapta. Később felvette a Dorottya Szálló nevet, de nem azért mert ez lenne íz az épület, ahol Csokonai Dorottyája játszódik! Az a sétálóutca másik végén van, az iskola mellett.Táncsics Mihály Gimnázium

Az 1940-es évek végén az iskola homlokzatáról a korabeli szokásoknak megfelelően eltávolították a díszes bronz turulszobrot. Hiába, a vörös csillag ekkor előbbre való volt, a szobor pedig elkallódott. Egészen a rendszerváltásig kellett várni az újabb megjelenéséig. 1990-ben az Torma János, az iskola technikatanára készítette el az eredetihez hasonló szobrot, mely 1990. március 23-án foglalta el az őt megillető helyet.


Életfa

A bronzból készült szobor alkotója Gera Katalin. 2006-ban állították fel a Városligetben. Minden újszülött neve kis fémlapon fel van ragasztva azóta.


Emléktábla

Vitéz Máthé László emlékére 2007-ben avatott emléktábla.


Emléktábla

Vitéz Fábián István emlékére 2004-ben avatott emléktábla.


Emléktábla

Vitéz Belényesi Heppes Aladár emlékére 2005-ben avatott emléktábla.


Homlokzatdíszítmény

Az Ady Endre utca három egymás melletti házát díszítik ezek a csodálatos madarak.


Kastélyosdombó

Világháborús emlékmű


Kazsok

Világháborús emlékmű

A kazsoki református templom tőszomszédságában álló emlékmű őrzi annak a 25 helyi lakosnak a nevét, akik a világháborúban a frontokon vesztették életüket, vagy fogságban hunytak el. Később kiegészítették a második világháborúban elhunytak neveivel.


Kereki

Pászty István emlékmű

Az emlékparkban két két kőgúlára felvésték a két világháborúban elesett falubeliek nevét, és a kettő közé állíttatták a fiatalon hősi halt halt Pászty István hadnagynak, a 101. "Puma" vadászezred pilótájának emlékművét.

1944 tavaszán Az Országos Légvédelmi Parancsnokság a hatékonyabb légvédelem érdekében egységes vadászrepülő-ezred létrehozását határozta el. A cél az volt, hogy minél több vadászt lehessen egyidejűleg a támadó bombázókötelékek és kísérőik ellen bevetni. 1944. május 1-jén alakult meg a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101. „Puma” Vadászrepülő osztálya - a tervezett 101. Vadászrepülő ezred első egysége.

Jelvényük,a vörös, üvöltő pumafej először 1938-ban jelent meg a magyar légierőben. A „vezérünk a bátorság, kísérőnk a szerencse” jelmondat az 1/3. vadászrepülő század parancsnokától, Nagy Mihálytól származik.

A földi helyzet miatt a front magyarországi szakasza gyorsan haladt nyugat felé, így a Pumáknak március 21-én el kellett hagyni Veszprémet és Kenyeribe kellett átrepülniük.

A háborút ezekről a repterekről is fegyelmezetten és becsülettel vívták, noha a hazájukat már nem védhették.Komlósd

Világháborús emlékmű

A református templom kertjében áll a Manno Miltiades domborművével díszített emlékmű.


Kőkút

Világháborús emlékmű


Lengyeltóti

Világháborús emléktábla domborművel


Magyaratád

Világháborús emlékmű

Az első világháborús emlékművet Magyaratád község lakossága állíttatta az I. világháborúban elesettek emlékének adózva. Eredetileg 1934-ben állították a karddal és babérkoszorúval díszített mészkő obeliszket, akkor még egy turulmadár volt a tetején. Az emlékművet kiegészítették a második világháborúban elesett hősök neveivel is. Az idők során eltűnt a turulmadár, így került oda a hosszú évtizedekig látható csendőrsapka (utolsó kép). 2000-ben a Magyaratádi Nyugdíjas Egyesület támogatást nyert a turulmadár újbóli elkészíttetésére és visszahelyezésére, így került vissza nemzeti szimbólumunk eredeti helyére.


Marcali

Millenniumi Emlékmű

2000-ben avatták Gera Katalin szobrászművész alkotását. A talapzatot díszíti a turulmadár.


Marcali-Boronka

Világháborús Emlékmű


Mesztegnyő

Világháborús emlékmű

A temetőben áll a II. világháború áldozatainak emlékére 1988-ban állított emlékmű.


Mesztegnyő

Világháborús emléktábla domborművel

I. világháborús emléktáblák. Katolikus templom homlokzati falán.


Mike

Világháborús emléktábla domborművel

A római katolikus templom falán, a bejárat két oldalán helyezkednek el az 1920-as évek első felében avatott első világháborús emléktáblák, melyek 37 hősi halottnak állítanak emléket. Hozzájuk kapcsolódva a második világháborús áldozatok tiszteletére is emléktáblát állítottak.


Miklósi

Világháborús emlékmű

A plébánia előtt álló emlékművet a világháborúk áldozatai tiszteletére építették. A kőoszlop tetején egy nyitott szárnyú turulmadár, s az oszlop oldalain vannak felsorolva a nevek. Az egész emléket egy négyszögletű tető alá helyezték, a bokrokkal körülvett parkban. Az első világháború hadszínterein 150 miklósi férfi harcolt, s 29-en nem tértek vissza falujukba.


Mosdós

Világháborús emlékmű

1921-ben emelte a község az elesett hősök emlékére.


Nágocs

világháborús emlékmű


Nagyatád

világháborús emlékmű

A II. világháborús emlékmű Bors István kaposvári szobrászművész egyik utolsó, 1994-ben, bronzból és gránitból készült alkotása. Különös, félig figurális, félig absztrakt kompozíció, melyben az életfa népmesei motívumát sajátos módon ötvözi a harangláb és toronyformák asszociációival. A plasztika lényegi középpontját két nyitott oltárfülke alkotja. Az egyikben Nagyatád városának címere látható, a másikban a Nap és Hold emblémái közé helyezi a szobormű kozmikus és történelmi idődimenziókat, kultúrtörténeti utalásokat egybefogó belső magját. E kisebb, de hangsúlyozottan megismételt életfában felismerhető módon lényegül egymásba a honfoglalás kori tarsolylemezek palmettadíszítménye és a mitikus égberagadás magyar őstörténetet idéző motívuma.


Nagybajom

világháborús emlékmű


Nemesdéd

világháborús emlékmű

Hernesz István alkotása 51 hősi halottnak állít emléket.


Nemesvid

világháborús emlékmű

Az I. világháborús hősi emlékmű az emlékparkban áll. 1924-ben állította a község lakossága a világháború helyi áldozatainak emlékére. 1948-ban kiegészítették a centenáriumi emléktáblával.

2009-ben egy nagy vihar ledöntötte a hősi emlékművet, melyet sok munkával összeragasztották.


Nikla

II. világháborús emlékmű

A település iskolájának udvarára került az 1993-ban készült, 38 áldozat nevét tartalmazó, II. világháborús emlékmű, amely Szanyi Péter szobrászművész alkotása.


Ötvöskónyi

Világháborús emlékmű

A reformátum templom templomkertjében található a háborúban elesett katonák emlékműve, melyet nemrég újítottak fel.


Patalom

Világháborús emlékmű

A hősök emlékművét 1925-ben a Patalomi Ifjúsági Dalárda állíttatta az első világháború áldozatainak tiszteletére. A névsor 1957-ben bővült a II. világháborúban elhunyt áldozatok nevével. Patalom Önkormányzata 2000-ben helyi védettség alá helyezte az emlékművet és a felújítása érdekében pályázatot nyújtott be. A restaurálásra 216.000 forintot nyert a község, a munkát 2001-ben végezték el. Ekkor került vissza az emlékmű tetejére a turulmadár is, aminek helyét a szocialista időben harci sisak foglalta el. A helyreállítást a millennium tiszteletére végezték.


Pogányszentpéter

Világháborús emlékmű

Közadakozásból állították a II. Rákóczi Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében és 1989. március 15-én avatták az első és második világháború áldozatainak emlékére.


Pusztaszemes

Világháborús emlékmű

A Kossuth Lajos utcában, a falu főutcáján a temető mellett áll a világháborús emlékmű. Az első világháború 18 hősi halottjának állít emléket. A második világháború áldozatainak nevével kiegészítették.

Feliratok:

Elesett hőseink emlékének
1914-1918

A II. világháborúban
elesettek emlékére.


Ráksi

Világháborús emléktábla domborművel


Rinyaújlak

Hősök szobra

A Hõsök szobrával az I. és II. világháború áldozatainak állít a közösség méltó emléket. A fronton életüket vesztett rinyaújlakiakról minden évben március 15-én emlékeznek meg.


Sásd

Kopjafa

Honfoglalás 1100. évfordulójára állított kopjafa.

Faragta Végh Sándor fafaragó.


Segesd

Világháborús emlékmű

Felső-Segesden, a Széchenyi család kastélyával szemben található emlékmű eredetileg az első világháború 123 hősének mementójaként készült. 1945 után az új hatalom levetette róla a bronz turulmadarat, s csak a rendszerváltás után készíthették el a hasonmását, és akkor írhatták ki a második világháború 68 segesdi áldozatának nevét.

A turulmadár hasonmás kivitelezése a kaposújlaki származású Kirics Jenő keze munkáját dicséri.


Simonfa

Világháborús emléktábla domborművel


Siófok

Világháborús emlékmű

Székely Károly 1925-ben felállított alkotása a Szabadság téren, a város jelképeként ismert víztorony közelében kapott helyet. Az I. világháború siófoki áldozatainak emlékműve 2008-ban elbontásra került és egy pláza építése miatt a térrendezés következtében csak 2011-ben került újra felállításra nem messze a régi helyétől.

„Az 1914-18 évi
világháborúban
a hazáért elvérzett
hősi halottainak
emlékére emelte
Siófok község közönsége
1925-ben"

„Nagymagyarországért haltatok hősi halált
Tanítván hogyan kell szeretnünk a hazát
Megdicsőült lelketeket koszorúzza szent fény
Szívünk őrzi neveteket s élteti aremény"


Somogyaszaló

Világháborús emlékmű

1934 óta áll Somogyaszaló központjában, a templom melletti kis téren Müller Tibor alkotása.


Somogybükkösd

Világháborús emlékmű


Somogydöröcske

Világháborús emlékmű

A római katolikus templom melletti emlékművet1920-ban állíttatta a Döröcskei Dalos Egylet.


Somogysámson

Világháborús emlékmű


Somogyszob

Világháborús emlékmű

Az I. világháború hősi halottainak a község fekete márvány emlékművet állíttatott az akkori református iskola elé 40 000 000 korona költségen.Az emlékműre 41 hősi halott nevét vésték, leleplezése 1927. május 15-én történt.

A turul kalandos történetét a somogyszobi Vilma ház honlapjáról követhetjük nyomon: „A II. világháborúban, a német megszállás alatt a németek a turul nyakára tekerték a telefonzsinórt és így vezették át az úton a telefont a főhadiszállásig. A bolgárok bejövetele olyan gyorsan történt, hogy nem volt idejük leszerelni, így az első bolgár tank beleakadt a zsinórba és lerántotta a szobrot. Először az Luther utcában volt az egyik pajtában, majd átvitték az akkori jegyzőségbe. ( mai óvoda). Ott volt kis ideig egy szekrény tetején. Onnan a mai Topogó udvarán levő istálló jászlába tették, szénával letakarták. Négy akkori kommunista elöljáró ezt megtudta, kivitték a kapuig, majd eladták MÉH-nek 400 Ft-ért, a megijedt átvevő ki is fizette. Ők meg elmentek áldomást inni a kocsmában. A turult meglátta három szobi gazda, föltették a szekerükre, elvitték a Szt . Imre utcába, és egyikük házának a terasza fölött leszedték a cserepeket, betették a szobrot és visszaigazították 'Meg sem látszott, hogy hozzányúltunk a tetőhöz!'. Így várt a turul 56 oktőber 23-ig. Akkor kibontották és föltették az eredeti helyére. 56 után szőrén-szálán eltűnt. Senki nem tudja, hogy ki vette le, vitte el és hova került."

A fekete gránittal bevont obeliszkre a rendszerváltás után került fel újra a turul. Weeber Klára szobrászművész bronz turul szobra 1992 óta díszíti az emlékművet.

Emléktáblák szövege:

„Vérzettek és elhulltak ők, de győzelmesen:
Tettők sugára átragyog időn, enyészeten.
Ti gyászoló nők, őszült apák, gyámatlan magzatok!
Elgázolt honotok felett szűnjön siralmatok!
E porba omlott szép haza fel fog virulni még.
Van bíró a felhők fölött, áll a villámos ég.!"

„1941-45
Fasizmus áldozatainak emlékét őrízzük!
Második világháború hősi halottai"


Somogyudvarhely

Világháborús emlékmű

Az emlékmű az I. és II. világháborúban elesett somogyudvarhelyi hősöknek állít emléket kaposvári Faludi Imre kőfaragó. Az önkormányzat előtti emlékparkban található, mellette a hozzá hasonló korú hársfa található.


Somogyzsitfa

Világháborús emlékmű

A római katolikus templom mellett az 1920-as évek elején állított emlékmű 13 helyi áldozat emléke előtt tiszteleg. Az obeliszk tetejét turulmadár díszíti. II. világháborús emléktábla kapcsolódik hozzá. Az obeliszk feliratából láthatjuk, hogy a felállításakor még önálló Somogyfehéregyház közössége állította.

Az obeliszk felirata:

„A Somogyfehéregyház községnek a világháborúban hősi halált halt fiai."
„Ők meghaltak, hogy a haza éljen."


Szabadi

Világháborús emlékmű

1992-ben állították a falu temetőjében a világháborús emlékművet. 15 hősi halottnak állít emléket.


Szenna

A nemzeti egység emlékműve

Szenna központjában látható a 2010-ben épült, csodás Tulipános Park, ahol a játszótér, pihenőhely, ivókút és emlékmű harmóniában van a természettel. A térkő burkolatot úgy rakták le, hogy a kirajzolódó tulipán motívumok a Falumúzeumban található templom fakazettáinak leggyakoribb mintáját idézik. De ennél többről is van szó, hiszen a tulipánrajzolatok nemcsak virágokat mintáznak, hanem az ősmagyar hagyomány alapmotívumát jelentő életfának a részlete is egyben.

Balról jobbra haladva a kreatív játszótér és pihenőhely után egy ivókút következik. Középen kör alakú kis dombon áll az I. és II. világháborús hősök emlékére készült emlékmű, mögötte az íves Millenniumi Emlékfal. Ennek érdekessége, hogy márványtábláira az ezredfordulón a településen lakók nevét vésték fel. Továbbhaladva látható a Turul fából faragott szobra, mely a nemzeti egység jelképe. Végül a 2013-ban készült Emese ősanyánk mellszobra zárja az alkotások sorát, mindez a zöld ligetes környezetben szemgyönyörködtető látvány.


Szenna

„Emese álma - a magyar anyák tiszteletére"

2012 tavaszán a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesületének tagjai elhatározták, hogy egy köztéri szobor felállításával szeretnének tisztelegni a magyar édesanyák előtt, akiknek a legdrágábbat, az életünket köszönhetjük. A gondolatot tettek követték, melynek eredményeképpen 2013. július 4-én a Kaposvártól 8 kilométerre található Szenna községben ünnepélyes keretek között került felavatásra az „Emese álma - a magyar anyák tiszteletére" című szobor. A Sörös Rita szobrászművész készítette szobor Szenna Tulipános parkjában, a második világháborús hősök- és a nemzeti egység emlékművének szomszédságában kapott helyet.


Szólád

„Kupa-Koppány vezér Emlékpark"

A Szóládhoz közeli Nezde-dombon alakították ki a környék hajdani uráról elnevezett „Kupa-Koppány vezér Emlékparkot", ami idővel kegyhellyé, búcsújáró hellyé vált. Talán annak szánták, talán nem, de idővel a hely a „Szkíta Golgotává" vált. Az emlékparkot kelet felé emelkedő, hármas halmon találhatjuk. Balra a Balaton panorámája, jobbra a szelíd dombokkal, sűrű erdőkkel, gyönyörű táj bontakozik ki.

E területre, alulról felfelé, nyolc-kilenc ütemben nyolc éves periódusban kilenc emlékművet hoztak létre. Attila szobra után Csaba királyfi székelykapuján keresztül nyílik meg az út felfelé. Először a kőbevésett Baján kagán előtt haladunk el, majd Karaul, a Magyar táltos, végül Koppány szobra után Babba Máriához érkezünk. Az út ezután a Veronika haranglábhoz vezet, ahol az eddigi megtisztulási folyamatok zárulnak. Feljutunk a dombtetőre a kettőskereszthez, az Irma Kereszthez, melynek tetejéről Turul madarunk uralja a tájat. A Turult dr. Zsubori Zoltán készítette.


Szólád

Turul fogadó

A település központjában 1992 óta elhelyezkedő fogadót ékesíti Laborcz Flóra szép turulja. Eredetileg a fogadó kapujára készült, 2000-ben helyezték át az emlékműre.


Taszár

Turul emlékmű

„Minden magyar repülő emlékére, ki e helyről védte a hazát”

A turulmadár kivitelezése a kaposújlaki származású Kirics Jenő keze munkáját dicséri.


Torvaj

világháborús emlékmű

1939. október 17-én avatta Bors Dezső járásbíró az eredetileg az első világháború helyi áldozatainak emlékére állított emlékművet. Alkotói Kapás Nagy Mihály pécsi szobrász-keramikus és Horváth Béla Attila kőfaragó.

Ezt egészítették ki a második oszloppal és a második világháború áldozatainak neveivel.


Vése

Világháborús emlékmű


Visz

Világháborús emlékmű

A Művelődési ház előtt áll a 2008-ban Molnár Tibor kőfaragó által felújított világháborús emlékmű.


Zamárdi

Honfoglalási emlékmű

A honfoglalás 1100. évfordulóján (I996) avatták Szervátiusz Tibor alkotását.

A „honfoglalásról" vagy inkább hazatérésről itt olvashat.