Tervezett, de meg nem valósult szobor

Marosvásárhely

A Hősök szobra - A Petőfi emlékmű helyére emelték, ma már nincs.

Képeslapon a tervezet
Képeslapon a tervezet

A Petőfi-emlékoszlopot dr. Bernády György kezdeményezésére, a városi munkálatokat végző nagyvállakozók adományaiból emelték 1912 november végén a plébánia és a Takarékpénztár (volt Görög ház) előtti téren. A magas terméskő obeliszken Kallós Ede budapesti szobrász bronz plakettje Petőfi alakját Bem tábornok és a múzsa alakjai közt ábrázolta, amint kardjára ütve a harcba indul. Az emlékmű tetejére a városi tanács 1913-ban egy Turul madár elhelyezését tervezte. A szobrot ki is öntötték bronzból Budapesten és az árának egy részét ki is fizették, de a közbejött háború megakadályozta a terv kivitelét. Felirata Petőfi Sándor marosvásárhelyi tartózkodásának emlékét hirdette:

...és a megvalósulás
...és a megvalósulás

„Azt a szomorúan dicsőséges emléket, hogy a költő innen a székelység fővárosából indult el utolsó útjára, meghalni a szabadságért."

Az emlékoszlopot 1919 márciusában ledöntötték, a bronz dombormű eltűnt. 1923-ban a helyére a román katona emlékművet emelték.

Marosvásárhely szabadságszerető polgárai nem feledkeztek el a titokzatosan eltűnt költőről. 1884. szeptember 28-án a Görög-ház első emeleti erkélyes szobafalába, melyben a nemzet dalnoka a döntő csata előtti napon reggelizett, helyezte el a hazafias kegyelet a Petőfi-emléktáblát. Az emléktáblán egyebek mellett ezt olvashatjuk:

„Itt még embert volt, innét indult ki nagy útra. Hogy csillag legyen Ő. Fénye örökre ragyog! Emelte a kegyelet 1884"