Los Angeles

Magyar Szabadságharcos Emlékmű

A forradalom tizedik évfordulója közeledtével az észak-amerikai magyar közösségekben felvetődött a történelmi esemény megörökítésének szándéka. Többfelé neveztek el utcákat, tereket magyar személyiségekről, a nagyobb szervezetek pedig emlékművek felállítására indítottak gyűjtést. Így tettek a kaliforniai magyarok is, akik a Los Angeles-i önkormányzat által adományozott helyszínen, a MacArthur parkban hozták létre az ötvenhatos emlékművet. A gyűjtéshez - Los Angeles-i futballbemutatójának bevételéből - Puskás Ferenc is hozzájárult.

A 16 méter magas márvány obeliszk - a legmagasabb emlékmű Los Angelesben - csúcsát kiterjesztett szárnyú turulmadár ékesíti, alul bronz dombormű örökíti meg az október 23-án lyukas zászlóval felvonuló magyar ifjúságot. Az 1969. november 1-jén ünnepélyesen felavatott emlékmű alkotója Domján Árpád szobrászművész.

Az 56-os emlékmű mellett helyezték el Mindszenty bíboros emlékművét. A MacAtrhur Parknak ezt a részét a város Mindszenty térnek nevezte el.


Szent István-templom