Kocaeli

Thököly Imre felkelésének leverése után Törökországba menekült, ahová később felesége, Zrínyi Ilona is követte. Az İzmit-öböl partján fekvő Izmit városában, az egykori nevén Nikomédiában, - mely ma Kocaeli nagyváros része - telepedtek le, azon a birtokon, amit a szultán rendeletileg adományozott a menekülteknek. Thököly holttestét először itt temették el az örmény temetőben, majd a 20. század elején Magyarországra szállították (az Isztambulban eltemetett Zrínyi Ilona holttestével együtt). Az egykori sír helyén 1906-ban emlékoszlopot emeltek.

A Nemzeti Panteon Alapítvány megbízásából 2014-ben elkészült a Képzőművészeti Egyetem Szobrász tanszékén Thököly Imre törökországi emlékművének rekonstrukciójához a bronz Turul szobor.

Az Izmitben lévő Thököly Emlékház parkjában avatták fel 2015-ben Thököly Imre emlékoszlopát. A felállított oszlop megegyezik azzal az emlékoszloppal, amit Thököly hamvainak 1906. évi hazaszállítása után állíttatott az akkori magyar kormány.

Az eredeti oszlop (Thököly sírjával együtt) az izmiti örmény temetőben állt. Az első világháború zivataros éveiben feldúlták azt, az oszlop ledőlt, a rajta lévő turul eltűnt. Az oszlop egy maradványát a 2000-es években megtalálták az izmiti kőtárban, ezt a töredéket (pont a magyar címert ábrázoló rész) kiállították egy talapzaton a 2008-ban megnyílt múzeum melletti parkban. Az oszlop tetején ülő turult a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói készítették a Nemzeti Panteon Alapítványanyagi támogatásával. A most felállított, közel hatméteres oszlop hű mása az egykori síremléknek, amelyet korabeli fotókról ismerünk. A Kocaeli város anyagi támogatásával felállított emlékmű mellett további Magyarországot népszerűsítő és a magyar-török kapcsolatokat erősítő fejlesztések várhatóak a Thököly Emlékház környezetében.