Címerek

„Magyarország címerét két lebegő angyal tartja.
Már csak e két angyalban bízom.
Igaz, ez nem csekélység."
(Márai Sándor)

„Bizalmam az ősi erényben"

Az Angyalos címer az 1867-es kiegyezés után, az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása alatt (1867-1918) volt a Magyar Királyság jelképe.

"Bizalmam az ősi erényben" - Ferenc József királyi jelmondata. Latin eredetije: Virtuti confido (bízom az erényben). Ebben a formában a király 1867-es megkoronázása alkalmából vert emlékpénzre került rá, míg a magyar változat később több pénzérmén is felbukkan.

„Bizalmam az ősi erényben« volt jelszavam, midőn egy negyed század előtt dicső elődöm szent koronája a nemzet színe előtt fejemre tétetett s ez által Magyarország apostoli királya és hű népei közt a kölcsönös szeretet és bizalom megerősödve, új zálogot nyert. E bizalmamban nem csalatkoztam, mert a lefolyt huszonöt év alatt a magyarnak ősi erénye is: hű ragaszkodás királyához és rajongó szeretet hazájához minden alkalommal szívemelő Összhangzásban nyilvánultak, minek folytán nemcsak az ország szellemi és anyagi terén, a legörvendetesebb haladás és fejlődés mutatkozott, hanem az egész monarchia hatalmi állása is növekedett… ” - Ferenc József magyar király szavai a a főrendekhez intézett válaszából (1892)

Az angyalos nagycímer tartalmazza a társországok címereit is, míg a kiscímer a társországok címerei nélkül jelenik meg.

angyalos nagycímer
angyalos nagycímer
Magyarország angyalos középcímere
Magyarország angyalos középcímere
Középcímer
Középcímer
Apostoli címer
Apostoli címer

A magyar korona országainak egyesített címere.
A magyar korona országainak egyesített címere.
'Benczúr Gyula'
'Benczúr Gyula'

Címerünk ábrázolása

A budai Sándor palota erkélyén
A budai Sándor palota erkélyén
Pécs, Postapalota Zsolnay kerámia címer
Pécs, Postapalota Zsolnay kerámia címer
Az Országház keleti homlokzatán
Az Országház keleti homlokzatán

Budapest, Clark Ádám tér, várfal
Budapest, Clark Ádám tér, várfal
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium
A kecskeméti Trianon emlékmű
A kecskeméti Trianon emlékmű
Kecskemét, Katona József gimnázium
Kecskemét, Katona József gimnázium

A viski református templom mennyezete
A viski református templom mennyezete
A viski református templom mennyezetén
A viski református templom mennyezetén
Ma Külügyminisztérium, anno<br/>Magyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszék
Ma Külügyminisztérium, anno
Magyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszék
fekedi (Baranya megye) homlokzat
fekedi (Baranya megye) homlokzat

Budapest Széchenyi tér
Budapest Széchenyi tér
Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár
Budafok pezsgő pince
Budafok pezsgő pince

Gyöngyös, nagytemplom
Gyöngyös, nagytemplom
Debreceni Egyetem Főépületi Aulájának rekonstruált ólomüveg ablaka
Debreceni Egyetem Főépületi Aulájának rekonstruált ólomüveg ablaka
Pasaréti ferences templom 2004<br/>a felszentelés 70. évfordulójára
Pasaréti ferences templom 2004
a felszentelés 70. évfordulójára

A budai várban az Oroszlános udvar bejárata<br/> a Hunyadi udvar felől
A budai várban az Oroszlános udvar bejárata
a Hunyadi udvar felől
Az Oroszlános udvar bejárata közelebbről
Az Oroszlános udvar bejárata közelebbről
Beregszász,<br/> az egykori törvényszék épülete
Beregszász,
az egykori törvényszék épülete

Kossuth mauzóleum a Nemzeti Sírkertben
Kossuth mauzóleum a Nemzeti Sírkertben
Esztergom,<br/> a régi Tanítóképző kapuja
Esztergom,
a régi Tanítóképző kapuja
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére
Magyarország ezeréves fennállásának emlékére
Szeged,<br/>I. világháborús katolikus hősök emlékműve
Szeged,
I. világháborús katolikus hősök emlékműve

Körmend,<br/>világháborús emlékmű
Körmend,
világháborús emlékmű
Lajosmizse,<br/>Trianon emlékmű
Lajosmizse,
Trianon emlékmű
Kassa,<br/>Rákóczi Ferenc síremléke
Kassa,
Rákóczi Ferenc síremléke
Székesfehérvár,<br/>középkori romkert
Székesfehérvár,
középkori romkert
Vecsés
Vecsés

Parlament - címerek
Parlament - címerek
Parlament
Parlament
Parlament Lotz freskó
Parlament Lotz freskó

Szent Korona emlékmű - Ónod katolikus iskola
Szent Korona emlékmű - Ónod katolikus iskola
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium
Nagykanizsa<br/>Trianon emlékmű
Nagykanizsa
Trianon emlékmű
Esztergom<br/>Mária Valéria híd
Esztergom
Mária Valéria híd

Földtani Intézet homlokzatán a címer közelről
Földtani Intézet homlokzatán a címer közelről
Fehérvárcsurgó, világháborús emlékmű
Fehérvárcsurgó, világháborús emlékmű
Budapest<br/>Szabadság híd
Budapest
Szabadság híd
Bácsalmás,<br/>országzászló
Bácsalmás,
országzászló

Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár
Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Füzér, Trianoni-emlékkő
Füzér, Trianoni-emlékkő

Balassagyarmat, Városháza
Balassagyarmat, Városháza
Törökbecse
Törökbecse
A budapesti Vajdahunyad-vár homlokzatán magyar címer két angyallal
A budapesti Vajdahunyad-vár homlokzatán magyar címer két angyallal

Gróf Andrássy szobor
Gróf Andrássy szobor
1938-as magyar királyi honvéd lovassági zászló
1938-as magyar királyi honvéd lovassági zászló
Csókakő
Csókakő
Jánoshida világháborús emlékmű
Jánoshida világháborús emlékmű

A kolozsvári Mátyás szobor egykori címere
A kolozsvári Mátyás szobor egykori címere
Rózsák tere, Szent Erzsébet templom
Rózsák tere, Szent Erzsébet templom
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Budapest, Andrássy gróf szobrának talapzata a Parlament előtt
Budapest, Andrássy gróf szobrának talapzata a Parlament előtt
Sopron, Postamúzeum
Sopron, Postamúzeum
Zalacséb
Zalacséb

Kerepes<br/>Trianon emlékmű
Kerepes
Trianon emlékmű
Zalaboldogfa<br/>Trianon emlékmű
Zalaboldogfa
Trianon emlékmű
Kéthely<br/>Trianon emlékmű
Kéthely
Trianon emlékmű

A millenniumi vonat dísztábláján az egyesített nagy magyar címer
A millenniumi vonat dísztábláján az egyesített nagy magyar címer
A millennium emlékére
A millennium emlékére

Fából faragott címer
Fából faragott címer
Sántha Barnabás faragta címer
Sántha Barnabás faragta címer20 korona
20 korona
10 korona 1913-ból
10 korona 1913-ból
Egyik legszebb forgalmi pénzünk. Forgalomban: 1908-1927
Egyik legszebb forgalmi pénzünk. Forgalomban: 1908-1927
1849-es nagycímer

Állítólag Kossuth rendelete szerint (bár arra nincs bizonyíték, hogy ez bizonyosan Kossuth nevéhez köthető): „minden címeket, felírásokat és jeleket, mi a száműzött dynastiával összeköttetésben van, minden közhivatalos és nyilvános helyeken eltörlend s eltávolítand, hogy a nép külsőképen is mindenben szemlélje, miként zsarnokaitól és véres jármától teljesen megszabadult” a címerben a korábbi koronát babérágra cserélték.

Azt azért fontos leszögezni, hogy Kossuth tisztában volt avval, hogy a Korona nem Habsburg felségjelvény, hanem hazánk alkotmányosságának hordozója. Mindenesetre a Korona lekerült a helyéről és született ilyen címer is.
Erdély címere

Erdély címere az általános magyarázat szerint a három kiváltságos erdélyi nemzet: a magyar, a székely és a szász jelképeit egyesíti. Valószínűleg Báthory Zsigmond uralkodása alatt, 1590-ben alakult ki. A magyar nemzetet a fekete turulmadár, a székelyeket a nap és a hold, míg a szász székeket a hét vörös bástya jelzi.

Hivatalosan Mária Terézia 1765-ben adományozta a nagyfejedelemség rangjára emelt Erdélynek a mai formájában használt címert, melyen a pajzsot a fejedelmi korona díszíti, és a két női alak szimbolizálja (jobbról) az igazságosságot és a bőséget (balról).

A címer fellelhető beépítve a magyar középcímeren (1867 után), továbbá Románia mai címerén is.

Erdély címere
Erdély címere
Erdély címere
Erdély címere
Erdély történelmi címere
Erdély történelmi címere
Az erdélyi nagyfejedelemség címere
Az erdélyi nagyfejedelemség címere
Erdély címere
Erdély címere


Monarchia címere

Monarchia nagycímere
Monarchia nagycímere
„Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” - Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere, 1915
„Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” - Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere, 1915
Az osztrák-magyar birodalmi címer
Az osztrák-magyar birodalmi címerA Kazah Köztársaság zászlaja

A Kazah Köztársaság zászlaja
A Kazah Köztársaság zászlaja

Hajdanvolt közös történelmünkre utal ez a lobogó, közös nemzeti szimbólumaink - a Nap és a turul megjelenítésével. A kék a türk népek közös színe. Itt a végtelen égre utal, amely az emberek jólétét, nyugalmát, békéjét és egységét őrzi.

A nap és az arany turul a szabadságszeretetre illetve a kazahok magasröptű gondolataira és magasztos eszményeire utal. A rúdrész bal oldalán az Életfa, ami a létra Föld és Ég között.Románia címere

Románia címere (1992-ben elfogadott változatában) egy kék színű pajzs közepén egy sassal, mely csőrében egy keresztet, karmaiban pedig kardot és jogart tart. A sas mellén egy öt részre osztott pajzs van amelyen a jelenlegi állam történelmi alkotóelemeinek címerei láthatók: Havasalföld, Moldva, a Bánság és Erdély jelképei mellett, az alsó kettő közötti ötödik mezőben lévő két delfin a Fekete-tenger partvidékét, Dobrudzsát jelzi.

Az első világháború utáni új címert (a mai alapját) I. Ferdinánd román király személyes megbízására köpeczi Sebestyén József magyar heraldikus tervezte 1921-ben.

Románia mai címere
Románia mai címere
Szeged - Románia főkonzulátusa
Szeged - Románia főkonzulátusa

Lajtabánság címere

A Kárpát-Medence, illetve Európa legrövidebb ideig létezett államalakulata, bár még évtizedek múlva is sokat beszéltek róla. 1921. október 4. és november 5. között egy mások által el nem ismert önálló magyar állam volt Nyugat-Magyarországon Felsőőr központtal. Felsőőrött, a mai Oberwarton 1921. október 4-én 12 órakor kiáltották ki „Lajtabánság” függetlenségét. Még saját, húszféle szép, színes bélyeget is nyomattak Bécsben, „Lajtabánság posta” felirattal. Átmeneti létét a trianoni döntés elleni tiltakozásnak, a nyugat-magyarországi felkelésnek és a Rongyos Gárda tevékenységének köszönheti, megszűnése pedig a Sopron és környéke hovatartozásáról döntő népszavazás kiírása eredményeként következett be.

Regnum Marianum allegóriája

A Regnum Marianum allegóriája Magyarország és Erdély címerével.

Az ország romlása miatt érzett fájdalmában két férfi könyörög Máriához segítségért: a bal oldali férfi a királyi Magyarországot, a jobb oldali Erdélyt jelképezi.

18. század közepéről származó, ismeretlen magyarországi festő műve.


Uralkodói, családi címerek

I. Mária magyar királynő
I. Mária magyar királynő
Barcsai Ákos fejedelmi címere
Barcsai Ákos fejedelmi címere
Báthori Gábor fejedelmi címere
Báthori Gábor fejedelmi címere
Batthyányi család címere
Batthyányi család címere
Bethlen Gábor fejedelmi címere
Bethlen Gábor fejedelmi címere
II. Ulaszlo 1490-1516 dénárja
II. Ulaszlo 1490-1516 dénárja
Mezőgecse - Kajdy család
Mezőgecse - Kajdy család

Vármegye címerek a történelmi Magyarország területén

Abaúj-Torna vármegye
Abaúj-Torna vármegye
Alsó-Fehér vármegye
Alsó-Fehér vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Gömör-Kishont vármegye
Gömör-Kishont vármegye
Lika-Korbava vármegye
Lika-Korbava vármegye
Liptó vármegye
Liptó vármegye
Liptó vármegye XVI. századi címere
Liptó vármegye XVI. századi címere
Nagyküküllő vármegye
Nagyküküllő vármegye
Somogy vármegye
Somogy vármegye

Települések címerei a történelmi Magyarország területén

Fiume
Fiume
Székelypálfalva
SzékelypálfalvaMegyecímerek a határon innen

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Csongrád megye
Somogy megye
Somogy megyeTelepülések címere a határon innen

Abaliget
Abaliget
Acsád
Acsád
Ásotthalom
Ásotthalom
Bagamér
Bagamér
Balassagyarmat
Balassagyarmat
Balástya
Balástya
Balatonlelle
Balatonlelle
Battonya
Battonya
Besenyőtelek
Besenyőtelek
Bonyhádvarasd
Bonyhádvarasd
Cibakháza
Cibakháza
Csányoszró
Csányoszró
Darány
Darány
Decs
Decs
Eplény
Eplény
Gagyvendegi
Gagyvendegi
Geszt
Geszt
Gömörszőlős
Gömörszőlős
Hosszúvölgy
Hosszúvölgy
Kál
Kál
Karos
Karos
Kartal
Kartal
Kétbodony
Kétbodony
Kincsesbánya
Kincsesbánya
Mikóháza
Mikóháza
Pusztamérges
Pusztamérges
Pusztaszer
Pusztaszer
Ópusztaszer
Ópusztaszer
Rakamaz
Rakamaz
Rinyaújlak
Rinyaújlak
Romhány
Romhány
Sáp
Sáp
Szeged
Szeged
Szentgál
Szentgál
Szorgalmatos
Szorgalmatos
Szögliget
Szögliget
Tatabánya
Tatabánya
Csökmő régi címere
Csökmő régi címere


Szervezetek címere, jelvénye


Honvédség
Honvédség
Katonai Biztonsági Hivatal
Katonai Biztonsági Hivatal
Nemzetiztonsági Hivatal
Nemzetiztonsági Hivatal

HM Összhaderőnemi Parancsnokság
HM Összhaderőnemi Parancsnokság
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola jelvénye
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola jelvénye
Katonai Felderítő Hiatal
Katonai Felderítő Hiatal
Palotai Turul Társaság
Palotai Turul Társaság

Magyar Honvédség - Logisztikai Ellátó Központ
Magyar Honvédség - Logisztikai Ellátó Központ
Kerecsen Motoros Egyesület
Kerecsen Motoros Egyesület

Országos Magyar Repülő Egyesület
Országos Magyar Repülő Egyesület
Baross Szövetség
Baross Szövetség
Honvéd Hegyivadász emléktábla
Honvéd Hegyivadász emléktábla
Nemzeti Lovasőrség
Nemzeti Lovasőrség

Terrorelhárítási Központ
Terrorelhárítási Központ
Tokaj Vinum Hungaricum logó
Tokaj Vinum Hungaricum logó
Jósa múzeum logója
Jósa múzeum logója
Atilla Király Népfőiskola
Atilla Király Népfőiskola

A Manno Miltiades által 1929-ben tervezett FTC jelvény
A Manno Miltiades által 1929-ben tervezett FTC jelvény
M. Kir. Budapesti I. Vadász Zászlóalj kitűző
M. Kir. Budapesti I. Vadász Zászlóalj kitűző

Józsai Turul Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
Józsai Turul Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

Turul Magyar Biztosító Társaság
Turul Magyar Biztosító Társaság
Csemői Turul Íjász Egyesület
Csemői Turul Íjász Egyesület
Tapolca helyőrség címere
Tapolca helyőrség címere
Magyar Királyi Honvéd Légierő címere
Magyar Királyi Honvéd Légierő címere

Az egykori Atilla Király Szellemtudományi és Nemzetstratégiai Akadémia címere
Az egykori Atilla Király Szellemtudományi és Nemzetstratégiai Akadémia címere
monarchiabeli zománcozott laktanya fali tábla
monarchiabeli zománcozott laktanya fali tábla
monarchiabeli zománcozott laktanya fali tábla
monarchiabeli zománcozott laktanya fali tábla
Hadsegélyező emlékérem
Hadsegélyező emlékérem

Csendőr kalapcímer
Csendőr kalapcímer
magyar királyi 316. honvéd gyalogezred jelvénye
magyar királyi 316. honvéd gyalogezred jelvénye
magyar királyi marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred jelvenye
magyar királyi marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred jelvenye