Baranya megye

Almamellék

Világháborús emlékmű


Alsómocsolád

A Faluház a turullal. A szobor alkotója Tyukodi László és Koltai László fafaragók. A felállítás ideje 2008.


Babarc

Világháborús emlékmű

1923-ban állították az első világháborús emlékművet. A második világháború áldozatainak nevével kiegészítették, a megemlékezés német nyelven is olvasható. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája.


Baksa

Világháborús emlékmű

Az 1935-ben, a helyi áldozatok tiszteletére állított első világháborús emlékművet később kiegészítették a második világháborúban elesettek neveit tartalmazó emléktáblával is.


Bár

Világháborús emlékmű

A II. világháború áldozatainak emlékére.


Beremend-Püspökbóly

Világháborús emlékmű

Püspökbóly az első világháború idején dél-baranyai település volt Beremend szomszédságában. Ma Beremend része. Első világháborús hősi emlékművét a püspökbólyi mezőgazdasági major udvarában, egy kis parkosított részen állították fel.

Az első világháború idegen földben nyugvó 9 hősi halottjának állít emléket. A második világháború áldozatainak nevével kiegészítették.

Az emlékművön a 9 néven kívül olvashatók még Vörösmarty sorai:

AZ NEM LEHET, HOGY ANNYI SZÍV, HIÁBA ONTA VÉRT,
S KESERVBEN ANNYI HŰ KEBEL SZAKADT MEG A HONÉRT.


Berkesd

Világháborús emlékmű

A katolikus templom közelében áll az 1924-ben készített első világháborús emlékmű, melyet 1990-ben egészítettek ki a második világháborús táblával.


Bezedek

Világháborús és települési emlékmű

A katolikus templom közelében áll az 1923-ban avatott emlékmű. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája.


Bisse

Világháborús emlékmű

Első világháborús emlékmű 1922-ből. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája. II. világháborús táblával 1990-ben egészítették ki.


Bogdása

I.-II. világháborús és Trianon-emlékmű

Az emlékművet Szatyor Győző országosan elismert faműves szobrászművész, a falu korábbi tiszteletbeli polgármestere készítette.

Egy hatszög alakú, félig nyitott, cseréptetős fa kerti pavilon középen egy, a trianoni megemlékezésnek szentelt oltár áll. Az oltár mellett jobbra és balra egy-egy I. és II. világháborús fa emlékmű áll a helyi áldozatok neveivel.

Az oltár felső reliefje egy repülő turulmadár domborművét ábrázolja, alatta egy esztétikusan kidolgozott magyar címer a két angyallal. Alatta téglalap alakú fabetéten a következő faragás olvasható: „Hiszek egy Istenben / hiszek egy örök hazában / hiszek egy isteni örök igazságában / hiszek Magyarország feltámadásában.”

Végül a legalsó és a legnagyobb dombormű a történelmi Magyarország térképét ábrázolja a trianoni határokkal.

A 2006-ban állított emlékművet „állította Bogdása népe, önkormányzata, Benes Lajos, Szatyor Győző és családja, 2006.”


Bóly

Világháborús emlékmű

1918-ban állították a helyi áldozatok tiszteletére. A felújítás munkáját 2012-ben Bánvölgyi László szobrász, restaurátor végezte. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája. A település neve korábban Németbóly volt, 1950 óta Bóly.


Borjád

Világháborús emlékmű


Botykapeterd

Világháborús emlékmű

1921-ben állították az emlékművet. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája.


Cserdi

Világháborús emlékmű


Cserkút

Világháborús emlékmű


Dencsháza

Világháborús emlékmű

A református templom előtt 1923 óta áll az első világháború áldozatainak emlékműve. Mellette hazánkban szinte különlegesnek mondhatóan önálló emlékmű áll a második világégés áldozatainak tiszteletére.

„HŐS FIAINAK EMLÉKÜL EMELTE
DENCSHÁZA NAGYKÖZSÉG KÖZÖNSÉGE 1923"


Drávacsepely

Világháborús emlékmű


Drávafok

Világháborús emlékmű

A település hősi emlékműve a református templom kertjében 36 helybeli hősi halottnak állít emléket.


Drávapalkonya

Világháborús emlékmű


Drávaszerdahely

Világháborús emlékmű

A lakosság közadakozásból állított emlékmű a református templom előtti téren áll az I. világháború drávaszerdahelyi hőseinek tiszteletére. 1992-ben felkerült az emlékműre a II. világháború hőseinek névsora, majd 2007-ben az 1848-as szabadságharcban elesettek emléktáblája is.

Az emlékmű elgondolkodtató felirata:

A HAZÁÉRT HALTAK …
PANASZUNK HÁT NINCSEN …
ÁLDASSÉK AZ ISTEN!.


Egyházasharaszti

Világháborús emlékmű


Egyházaskozár

1848-as emlékmű

Az 1848-as forradalom emlékére állított szobor a község főterén látható. Alkotója Farkas Pál. Felállítás éve: 2006

Alul a táblán három évszám: 1848, 1948, 2006.

Az 1848-as polgári forradalomról itt olvashat részletes összeállítást.


Ellend

Világháborús emlékmű


Gerde

Világháborús emlékmű

Gerde és Rugásd községek hálás közönsége állíttatta 1922-ben a világháború helyi áldozatainak emlékére.


Geresdlak

Világháborús emlékmű

Az emlékmű az első világháború 42 geresdlaki hősi halottjának állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Gilvánfa

Világháborús emlékmű


Harkány

1956-os emlékmű

Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról itt olvashat.


Helesfa

Világháborús emlékmű

Az 1920-as években felállított emlékmű 19 hősi halottnak állít emléket.


Ivándárda

Világháborús emlékmű

Az 1923-ban avatott emlékmű 23 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája. A szobrot 2000-ben felújították. A rekonstrukció Trischler Ferenc munkája.


Kátoly

Világháborús emléktábla domborművel


Kékesd

Világháborús emlékmű

Az 1922-ben felavatott emlékmű 30 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Keszü

Világháborús emlékmű

A 26 hősi halottnak emléket állító, 1930-ban felavatott emlékművet 2020-ban felújították. Ekkor tért vissza rá a turul.


Kétújfalu-Magyarfalu

világháborús emlékmű

Kétújfalu Magyarújfalu és Németújfalu egyesítésével keletkezett 1940-ben. Mindkét településrész önállóan állított emléket hősi halottainak még az egyesítés előtt.


Kétújfalu-Németújfalu

világháborús emlékmű

Az 1923-ban avatott emlékmű 27 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Királyegyháza

Világháborús emlékmű


Kisasszonyfa

Világháborús emlékmű


Kisdér

Világháborús emléktábla

I. világháborús emléktábla a harangtorony homlokzatán.


Kisdobsza

Világháborús emlékmű

Az 1922. szeptember 24-én avatott emlékmű 11 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája. Kibővítve 1992. augusztus 20-án.


Kishajmás

Világháborús emlékmű

A római katolikus templommal szemben 1938-ban emelt emlékmű 12 hősi halottnak állít emléket. Második világháborús kiegészítés 1992-ben.


Kölked

Világháborús emlékmű

1924 óta áll a református templom kertjében a világháború helyi áldozatainak emlékműve.


Kővágószőlős

Világháborús emlékmű

Egy pécsi kőfaragó szobrász, Stibi György készítette a faluhoz közeli bányából szedett kövekből.


Lapáncsa

Világháborús emlékmű

Gettó Ferenc villányi kőfaragó 1922-ben, a katolikus parókia előtt felállított alkotása 20 hősi halottnak emlékét őrzi.


Liget

Világháborús emléktábla

A település Szentháromság tiszteletére szentelt római katolikus templomának falán láthatjuk az I. világháború hőseinek tiszteletére állított emléktáblát.


Lippó

I. és II. világháborús emlékmű

A település hősi emlékművét 1922-ben állították a katolikus templom bejáratánál.


Mágocs

Világháborús emlékmű

Kienle György egri szobrász alkotását 1923. október 28-án óta avatták fel. A római katolikus templom melletti emlékmű 154 hősi halottnak állít emléket. II. világháborús emlék kapcsolódik hozzá.


Magyarmecske

Világháborús emlékmű

A református templom mellett álló első világháborús emlékművet 1921-ben avatták fel. 18 hősi halottnak állít emléket. Kiegészítve 1992. október 31-én.


Majs

Világháborús emlékmű

A római katolikus templom előtt 1922-ben felavatott emlékmű 57 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája. II. világháborús emléktáblával kiegészítve.


Maráza

Világháborús emlékmű

Az első világháborús emlékmű 29 hősi halottnak állít emléket. 1991-ben kiegészítették II. világháborús emléktáblával.


Máriagyűd

Világháborús emlékmű

A híres Mária-kegyhely, búcsújáróhelyet 1977-ben csatolták Siklóshoz. Az 1934-ben állított első világháborús emlékoszlopát 27 máriagyűdi áldozat emlékét őrzi. Tetején az urnát két-két címer és turulmadár fogja közre.


Matty

Turulos kopjafa


Máza

Világháborús emlékmű

Az emlékmű 28 hősi halottnak állít emléket. 1990. október 28-án egészítve a II. világháború áldozatainak emléktáblájával.


Mecseknádasd

Világháborús emlékmű

Az I. világháborúban elesett 105 mecseknádasdi katonák emlékére közadakozásból állított emlékmű Hernesz István alkotása. A felállítás éve 1922. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája. II. világháborús emléktáblával kiegészítették.


Meződ

Világháborús emlékmű

Az 1925-ben avatott emlékmű 12 hősi halottnak állít emléket.


Mindszentgodisa

Világháborús emlékmű

Müller Tibor műépítész alkotása az első világháború 29 helyi hősi áldozatának állít emléket. II. világháborús emlék kapcsolódik hozzá.


Mohács

Világháborús emlékmű

A református templom előtt 1924-ben állították fel az első világháborúban elhunytak emlékét megörökítő turulmadaras emlékművet, melyre 1990-ben a második világháború áldozatainak neve is felkerült.

Molvány

Világháborús emlékmű

1922-ben állították a világháború helyi áldozatainak emlékére. 2002-ben felújították és az időközben eltűnt turult pótolták.


Nagybudmér

Világháborús emlékmű

A római katolikus templom mellett felállított emlékmű 17 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Nagycsány

Világháborús emlékmű

A református templom előtt felállított emlékmű 12 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiadesz munkája.


Nagydobsza

Világháborús emlékmű

1923-ban állították az emlékművet. A dombormű Manno Miltiades munkája. 1992-ben lett felújítva.


Nagyharsány

A Harsány-hegyi csata hőseinek emlékműve

2015. augusztus 12-én avatták fel Angi István fafaragó alkotását. A Harsány-hegyi csata ismertebb emlékműve előtt áll az alkotás. A tetején egy turulmadár díszíti. Alatta a szöveg: „1687 Harsány-hegyi csata. Eme emlékoszlop készíttetett az 1687. VII. 12-én a törökök ellen vívott győztes viadalban hős magyar vitézek valamint a környező települések elhunyt, lemészárolt civil lakosai emlékére. A Nagyharsányi képviselőtestület, valamint a polgármester akaratából 2015. VII. 12".


Nagypeterd

Világháborús emlékmű

1924-ben állították az emlékművet. A dombormű Manno Miltiades munkája.

A kőből faragott turulokkal és koronával díszített emlékmű érdekessége, hogy a madarakat és a koronát kétszer is levetették helyéről az elmúlt 50 évben, azonban a leszedést végző személyek mindig a templom falának tövében ásták el a díszeket, így azok visszakerülhettek eredeti helyükre.


Páprád

Világháborús emlékmű


Patapoklosi

Világháborús emlékmű


Pécs

Trianon emlékmű

Pécs, Vasason a katolikus templom udvarában található.

A trianoni békediktátumról itt olvashat.


Kossuth szobor

Az 1908. május 10-én felavatott szobor alkotója Horvay János. A lendületes mozdulattal előrelépő, másfélszeres életnagyságú szoboralak 4 méter magas szecessziós stílusú talapzaton emelkedik a tér nyugati peremén. Kossuth ruházata díszmagyar zsinóros mente, vállra vetett köpeny, rámás csizma, oldalán kard, bal kezében kalappal, jobbját pedig esküre utaló mozdulattal szívére teszi. A talapzat két oldalán egy-egy koszorút tartó turulmadár látható. A díszes kovácsoltvas kerítést Piskur József pécsi lakatosmester készítette.

2005-ben
2005-ben
2010 őszén
2010 őszénVilágháborús emlékmű

A pécsi I. világháborús katonatemetőben található Kungl György képzőművész 1998-ban felállított világháborús emlékműve.


Világháborús emlékmű

I. világháborús hősök emlékműve

Az 1947 óta Pécshez tartozó Mecsekszabolcs katolikus templomának udvarában található az emlékmű.

Felállítás éve: 1923


Repülős emlékmű

Pécsett az Ybl Miklós és Építők útja kereszteződésében áll 1992 óta a Repülős emlékmű.

A Magyar Veterán Repülők Szövetségének Pécsi Csoportja a II. Világháborúban hősi halált halt magyar repülősök, illetve a feladatuk teljesítése közben elhunyt pilóták emlékére állította ezt a szobrot még 1992-ben. Az emlékmű érdekessége, hogy talapzata a hajdani pécsi repülőtér kifutóján kapott helyet.


I. világháborús emlékmű

A Pécs-Somogy városrészen 1923-ban felállított fehér márvány oszlop őrzi a világháborúban elesettek emlékét. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Pécsbagota

Világháborús emléktábla


Pécsvárad

Trianon emlékmű

A 2016-ban Pécsváradon elhunyt Bencsik István szobrászművész halála előtt a városnak adományozott Turul-szobrot használták fel a 2018-ban felavatott Trianon emlékműként.

Egy magas fehér talpazaton pilléren áll a modern, stilizált turul. A pillérből három-három rövid köroszlop áll ki, mintegy a madár szárnyait megjelenítve, végül a gúla egy stilizált, profilból ábrázolt madár fejét mutatja.


Peterd

Világháborús emléktábla


Piskó

I. világháborús emlékmű

A falu közepén található az impozáns méretű református templom. A templom mellett áll a hősök szobra, az ezeréves határokra emlékező alkotás, a történelmi Magyarországot ábrázoló domborművel. A szobor tetején rézből öntött, kiterjesztett szárnyú turulmadár, lábai alatt karddal.


Sellye

Millenniumi emlékmű

Vanyur István alkotása, 2000 óta áll a Draskovich-kastélypark bejáratánál.


Siklósbodony

Világháborús emlékmű

Az 1939-ben vagy 1942-ben avatott emlékmű 9 hősi halottnak állít emléket. Kapás Nagy Mihály pécsi szobrász-keramikus és a Zsolnay Porcelángyár Rt. a szobor alkotója. Második világháborús emléktáblával kiegészítve.


Somberek

Világháborús emlékmű

A római katolikus templom közelében álló hősi emlékmű egy terméskő alapon nyugvó csonkagúla, melynek minden oldalán keretben fehér mészkőtáblákon olvashatók a hősi halottak nevei, a tetején pirogránitból Turullal és Szentkoronával kombinált oszlopfő. Építész ifj. Dombai Gyula.


Szajk

I. világháborús emlékmű

A hősi halált halt férfiak tiszteletére épült obeliszk a Szentháromság téren került felállításra 1922-ben.


Szaporca

I. világháborús emlékmű

A református templom előtt álló emlékmű 39 hősi halottnak állít emléket. A dombormű Manno Miltiades munkája.


Szászvár


Szava

Világháborús emlékmű

1928-ban állították a világháború helyi áldozatainak emlékére. Később második világháborús emléktáblával egészítették ki.


Szebény

Hősök emlékműve

Az emlékmű a Hősök Terén található, eredetileg az Első Világháborúban elhunyt szebényi hősök emlékére állították 1923-ban Stibi György kőfaragó alkotását. Az áldozatok nevei olvashatók az oszlop déli oldalán látható fehér márványtáblán. A dombormű Manno Miltiades munkája.

Az 1956-ban megsérült turult a rendszerváltáskor pótolták.

Az oszlop keleti oldalán lévő domborított vörösréz tábla a Második Világháborúban elhunytak neveit tartalmazza, Dr. Hegyi Pál munkája.

A nyugati oldalra 2007.-ben a Szebényi Német Nemzetiségi Önkormányzat kutatása alapján és finanszírozásában felkerült fekete márványtábla a Második Világháborúban elhunytak teljes névsorát tartalmazza.


Szederkény

Turulmadaras emlékoszlop

Fábos György alkotása 2002 óta található a faluban, az idősek otthona előtti téren. Az oszlop egyik oldalán I. (Szent) István, a másik oldalon Kossuth Lajos domborműves arcképe látható. A felavatás évszámát megörökítő mészkőtömbön látható a turulmadár a kardon.


Székelyszabar

Világháborús emlékmű


Szentlőrinc

II. világháborús emlékmű


Szigetvár-Becefa

Világháborús emlékmű

A református templom kertjében található a közelmúltban felújított hősi emlékmű, ami a világháborúk becefai áldozatainak állít méltó emléket. Az emlékmű gyakorlatilag megegyezik a Botykapeterden látható emlékművel.


Szilágy

Világháborús emlékmű

Az 1924-ben felállított emlékmű 21 hősi halottnak állít emléket. A rajta lévő dombormű Manno Miltiades munkája. A most látható új turul alkotója Szöllőssy Enikő szobrász.


Szulimán

Világháborús emlékmű


Tengeri

Világháborús emlékmű


Udvar

Világháborús emlékmű

A római katolikus templom mellett áll Nikelszky Géza alkotása. Az emlékmű 15 helybéli hősi halottnak állít emléket.


Vajszló

Világháborús emlékmű


Velény

Világháborús emlékmű


Villány

Világháborús emlékmű

1924-ben állították a Lauber László tervezte emlékművet. A turul Nagy Mihály szobrász alkotása.


Zádor

Hősök szobra

A település lakói által 1923-ban emelt emlékmű a világháborús elesettek emlékére. A bronz dombormű Manno Miltiades munkája.

Oldalán Vörösmarty Szózatából az idézet:

AZ NEM LEHET HOGY ANNYI SZÍV
HIÁBA ONTA VÉRT
S KESERVBEN ANNYI HŰ KEBEL
SZAKADT MEG A HONÉRT


Zaláta

Világháborús emlékmű

Schiffer Vaiszló alkotását 1922. október 6-án avatták. Az emlékmű 20 hősi halottnak állít emléket.


Zengővárkony

Világháborús emlékmű

A két világháború helyi áldozatainak emlékére állított szobron a dombormű Manno Miltiades munkája.