„Egy lángot adok, ápold, add tovább..."

(A Kalendárium versválogatása a honlap oldalain megjelenő magyarság és istenes versekből)

Ábrányi Emil

Ady Endre

Alföldi Géza

Áprily Lajos

Arany János

Aranyosi Ervin

Azáry Emil

Babits Mihály

Badiny Jós Ferenc

Bajza József

Balassi Bálint

Bartis Ferenc

Batsányi János

Berzsenyi Dániel

Bessenyei György

A Tiszának reggeli gyönyörűsége

Bornemisza Péter

Csaba Ferenc

Csáti Demeter

Csikós Zoltán

Csokonai Vitéz Mihály

Dalmady Győző

Dsida Jenő

Dutka Ákos

Embery Árpád

Eötvös József

Falu Tamás

Faludy György

Fazekas Mihály

127. dicséret

Füst Milán

Garay János

Gárdonyi Géza

Gérecz Attila

Gyóni Géza

Havas István

Héjjas István

Illyés Gyula

Jókai Anna

József Attila

Juhász Gyula

Kannás Aajos

Kányádi Sándor

Kárpáti Piroska

Kazinczy Ferenc

Kerecseny János

Keresztury Dezső

Kisfaludy Károly

Kiss Dezső

Kiss Jenő

Kosztolányi Dezső

Kölcsey Ferenc

Kossányi József

Lénárd Ödön

Lévay József

Majthényi Flóra

Márai Sándor

Mécs László

Molnár Ferenc Kálmán

Móra László

Nadányi Zoltán

Nagy Bálint

Nagy Gáspár

Nedeczky György

Nemes Nagy Ágnes

Petőfi Sándor

Pósa Lajos

Radnóti Miklós

Radó Antal

Reményik Sándor

Reviczky Gyula

Rózsás József

Sajó Sándor

Sík Sándor

Simonyi Imre

Somogyváry Gyula

Szabó Lőrinc

Szathmáry István

Szécsi Margit

Szende Béla

Szentkúti Ferenc

Szepessy László

Tamás István

Tamási Lajos

Tárkányi Béla

Tollas Tibor

Tompa Mihály

Tóth Árpád

Tóth Bálint

Tóth Elemér

Utassy József

Vajda János

Vályi Nagy Géza

Varga Zsolt

Vas István

Veres Péter

Vietórisz József

vitéz Csikós Jenő

Vörösmarty Mihály

Wass Albert

Weiner Albert

Weöres Sándor

Zágorec Csuka Judit

Csáktornyára vezető út

Zrínyi Miklós