Március 25. - A tehetség napja

„A teremtőtől kapott tehetséget eltékozolni olyan, mint magát a teremtőt sértegetni." (Böszörményi Gyula)

„Nem elég a tehetség: a sikerhez alázat is kell." (Fejős Éva)

„A tehetség nem örökkévaló adottság, munka nélkül elapad, mint a forrás. Tehát dolgozni kell és örülni a kis eredményeknek is." (Győry Kálmán)

„Egy értelmes ember, különös tehetség nélkül, többet használhat a világnak, mint egy tehetséges ember értelem nélkül." (Márai Sándor)

„A tehetségesek elhanyagolása a nemzet gazdagságának lelkiismeretlen eltékozlása." (Révész Géza)

„Nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenni." (Robert Capa)

„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás." (James Arthur Baldwin)

„A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül." (Émile Zola)

Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az Isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődéstörténelmét gyarapítani. (Csontváry Kosztka Tivadar)

Március 25-e, Bartók Béla születésnapja a Tehetséges Magyarországért Alapítvány kezdeményezésére lett országszerte a "Tehetség Napja". A 2005-ben alakult Tehetséges Magyarországért Alapítvány olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítését tűzte ki célul, amelyben minden ember tehetsége fontos érték, és a tehetség megbecsülése, fejlesztése, valamint a tehetséges emberek megtartása közös feladat.

Ahhoz, hogy ezekre a célokra minél szélesebb körben hívják fel a figyelmet, kiváló alkalom évről évre Bartók születésnapja. Az 1881-ben Nagyszentmiklóson született zeneszerző, zongoraművész és zenepedagógus tehetsége korán kibontakozott: 22 évesen, első koncertkörútján már saját szimfóniájával aratott sikert. Zenei gyűjtései, újfajta hangzásvilága, a magyar és a nemzetiségi népzenekincs feltárása és bemutatása tették őt a maga korában egyedülálló, stílus- és iskolateremtő zenei nagysággá. Bár korának kritikusai közül sokan elutasították, vagy egyszerűen csak nem értették meg, a fiatal művészek felismerték a dallamaiban, disszonanciáiban rejlő zsenialitást, ily módon tehetséges fiatal tanítványai és követői is segítették, hogy zenéje eljuthasson a nagyközönséghez.

Magyarország 2011. első félévi uniós elnöksége idején kezdeményezte az Európai Tehetségnap (Talent Day) megrendezését az Európai Bizottságnál.

Erre a napra tanulmányi, sport- és művészeti versenyeket, seregszemléket, kiállításokat és a tehetséggondozás eredményeit felmutató különböző iskolai, kollégiumi akciókat időzítenek.

Az Országgyűlés 2008. november 25-én határozatot fogadott el a Nemzeti Tehetség Program elindításáról, annak finanszírozási elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról, működésének elveiről. A parlament 20 évre vállalt kötelezettséget a „feladatra", amely kiemelt költségvetési előirányzatként szerepel az állami büdzsében, a felelősöknek kétévenként kell beszámolniuk az Országgyűlésnek a program állásáról. A tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok méltó elismerésére alapították a Bonis Bona díjat. Az elnevezés a Bonis bona discere, vagyis „Jótól jót tanulni" latin közmondásból ered.

Forrás:geniuszportal.hu