I. Rákóczi Ferenc

I. Rákóczi Ferenc képe<br/>Sárospatak, vármúzeum
I. Rákóczi Ferenc képe
Sárospatak, vármúzeum

Felsővadászi I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645. február 24. - Zboró, 1676. július 8.) választott erdélyi fejedelem.

1645. február 24-én Gyulafehérváron született II. Rákóczi György fejedelem és Báthory Zsófia egyetlen fiaként. Atyai ágon I. Rákóczi Ferenc igen tekintélyes család sarja: felmenői között erdélyi fejedelmek és felvidéki nagybirtokos főurak találhatók. A Rákóczi család ősei a 16. században az Abaúj megyei Felsővadász községben szereztek birtokot és nemességet. A család hamarosan a Felvidék egyik legjelentősebb famíliájává nőtte ki magát, és a 17. században már az erdélyi politika befolyásos képviselői. Anyja Báthory Zsófia Báthory Gábor fejedelem és Báthory Anna unokahúga volt.

A gyulafehérvári országgyűlés még apja életében, 1652. február 18-án Erdély fejedelmévé választotta a. 1660. május 22-én a szászfenesi csatában II. Rákóczi György megsebesül, majd június 7-én meghal. I. Rákóczi Ferenc ezután már nem tudta a család korábbi hatalmát visszaszerezni. 1661. augusztus 15-én Báthory Zsófia és fia áttérnek a katolikus vallásra.

1666. január 1-jén I. Rákóczi Ferenc Sáros vármegye örökös főispánja lett. Március 1-jén feleségül vette Zrínyi Ilonát. Ekkor még élvezte I. Lipót császár bizalmát, és megkapta Sáros vármegye örökös főispáni tisztségét is.

A felső-vadászi Rákóczy-kastély s Rákóczy Zsigmond születési szobája
A felső-vadászi Rákóczy-kastély s Rákóczy Zsigmond születési szobája

Bekapcsolódott a Wesselényi-féle összeesküvésbe és elvállalta a felkelés fővezérségét. 1670-ben fegyverbe hívta a felvidéki nemességet, de az összeesküvésben ugyancsak részt vevő Zrínyi Péter elfogatásának hírére letette a fegyvert és kegyelmet kért. Anyja és a jezsuiták közbenjárására, 300 ezer forint váltságdíj árán megmenekült a büntetéstől. 1671. február 21-i,Báthory Zsófia és I. Lipót császár közötti egyezség szerint Rákóczi a váltságdíj megfizetése mellett várainak többségét is kénytelen volt átengedni büntetlensége fejében. Rákóczi ettől kezdve egészen haláláig semleges próbált maradni a császári csapatok és a bujdosók között zajló harcokban, miközben a bujdosók többször birtokait támadták.

I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona elsőszülött, György nevű fia nem sokkal születése után még csecsemőkorában 1667-ben meghalt. 1672-ben született leányuk, Julianna és 1676-ban második fiuk Ferenc.

Nem sokkal második fia születése után 1676. július 8-án a makovicai uradalomhoz tartozó Zborón I. Rákóczi Ferenc meghalt. Egyes vélemények szerint a bécsi Kamarilla lassú mérgezéssel tette el láb alól a mindvégig rebellisnek tartott magyar főurat, aki „ismeretlen betegségben" hunyt el alig pár hónappal kisfia, II.Rákóczy Ferenc születését követően.

Kassán temették el.

Forrás: wikipedia.org; mult-kor.hu