Mikszáth Kálmán: A magyarok Istenéről

Még előbb történt, mikor József nádor halt meg, hogy amint jelentkezik a menny kapujánál, kérdezik tőle odafent:

- Ki vagy?

- József, Magyarország nádora.

- Mi jót tettél a magyarokkal?

A nádor szelleme gondolkozott egy darabig, de bizony nem jutott eszébe semmi.

- Nem emlékszem semmire - mondá.

- No, hát akkor eredj vissza!

Másnap újra jelentkezik a kapunál.

- Ki vagy?

- József, Magyarország nádora.

- Mi jót tettél a magyarokkal?

- Felgyújtottam ma a német színházat, úgyhogy most már a németek is kénytelenek lesznek a magyar színházba járni.

- Helyes! Bejöhetsz.

(Ez az adoma akkoriban igen időszerű lehetett, mert a József nádor halálát követő napon gyúlt ki a német színház, s a tűz oka természetesen homályban maradt.)