Mária szent neve

A passaui kapucinus Mariahilf-kolostor híres kegyképe
A passaui kapucinus Mariahilf-kolostor híres kegyképe

Szeptember 12 a Boldogságos Szűz Mária nevenapja a liturgikus naptárban, Magyarországon a legismertebb Mária névnap.

Mária (héberül: Mirjám, latinul: Maria) a Biblia (Újszövetség) és a Korán egyik alakja, Jézus édesanyja. A görögök Mária Theotokosznak hívták, a latinok Mater Dei, a katolikus magyarok Isten Anyja néven nevezik a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg.

További elnevezései

Mária további elnevezései: Szűz Mária, Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Nagyboldogasszony, Rózsafüzér királynője, Mindnyájunknak Édesanyja vagy Miasszonyunk, Mennyország Királynéja, Egek Királynéja, Boldogságos Szűz (a katolikus egyház hivatalosan is Beata Maria Virgónak nevezi latinul, liturgikus szövegekben gyakran rövidítve: BMV), Hétfájdalmú szűzanya, olaszosan Madonna, Nagyasszony, Kisasszony, Babba Mária.

A magyarság körében Boldogasszony, és Nagyboldogasszony néven is ismert.

Mária nevét különböző napokon helyi ünnepként már a 11. századtól ünnepelték. Mária Szent Nevének ünnepét az egész egyház számára Boldog XI. Ince pápa rendelte el a törökök felett Bécsnél 1683. IX. 12-én aratott győzelem emlékére. (Hasonlóan a nándorfehárvári győzelem emlékére elrendelt Urunk színeváltozása hálaünnephez). Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett.

Babba Mária, a 'Világ Királynője' <br/>a csíksomlyói kegytemplom főoltárán.
Babba Mária, a 'Világ Királynője'
a csíksomlyói kegytemplom főoltárán.

Szent X. Pius pápa helyezte át az ünnepet hazánkban a győzelem napjára, szeptember 12-re. A Bécsnél aratott győzelmet aztán 1686-ban követte hazánk felszabadítása is, melyet a barokk Regnum Marianum szintén Mária közbenjárásnak tulajdonított. A kultuszt Közép-Európában főleg a passaui Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) tisztelete ihlette. Bécs ostroma alatt I. Lipót császár és udvara Passauba menekült, és a kapucinus Mariahilf-kolostor e kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért. (Mivel az örömteli esemény bekövetkezett, a kegykép a győzelem szimbólumává lett és igen nagy népszerűségre tett szert.) A győzelem után a kegykép tisztelete is hozzájárult Mária szent nevének gyors terjedéséhez.

Mária neve

Mária nevének eredete és jelentése bizonytalan. Szoros értelemben a héber Mirjam magyar megfelelője (Mária). Jézus idejében a 'Marjam' formát használták. Az arám 'Mara' (= Úr) szóból eredeztetve, jelentése Úrnő.

Tágabb értelemben mindazok a megszólítások, invokációk, melyekkel az Üdvözlégyben, a lorettói litániában és egyéb imádságokban megszólítjuk a Boldogságos Szüzet.

Külön ünnepként a 16. század elején jelent meg. Kezdetben Mária névadásának napjaként ülték a születése (Kisboldogasszony) után különféle dátumokkal.

Mivel az Ószövetségben a leányok névadása nem kötődött külön szertartáshoz (mint a fiúké a körülmetéléshez), ezért nem tudható, hogy Mária a születése után mely napon kapta a nevét. A hagyomány szerint ez a nap lehetett a születés utáni 4., 7., 10., 14. nap. Így külön ünnepét X. Leó pápa 1513-ban a cuencai egyházmegyének (Spanyolország)) engedélyezte a szeptember 8-a utáni 8. napra (szeptember 15-re). V. Sixtus pápa (1585-90) 1587-ban áttette szeptember 17-re (a 10. napra). Ekkor már Franciaországban is megtartották, az eudisták szeptember 22-én, a 14. napon ülték, azzal a megfontolással, hogy a zsidóknál a leányok 2 héttel a születésük után kapták a nevüket.

Temesvári Pelbárt szerint: A MÁRIA név öt betűje jelenti azt az öt igen nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet. M - (mater misericordiae et mediatrix) azt jelenti hogy ő az irgalmasság anyja, a világ szószólója. A - (advocata) jelentése: hogy ő az emberi nem szószólója az Úrnál. R - (reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy ő mind angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. I - (Illuminatrix) jelentése, hogy az egész egyháznak és a világnak a megvilágosítója. Mert amint a nap megvilágosít minden csillagot, így Mária dicsőségének fényével megvilágosít minden szentet, angyalt. Az A (auxiliatrix) jelentése, hogy ő minden szükségben a segítség.

'Az égen nagy jel tűnt fel:<br/>egy asszony, öltözete a Nap,<br/>lába alatt a Hold,<br/>fején tizenkét csillagból korona.'(Jel 12,1)
'Az égen nagy jel tűnt fel:
egy asszony, öltözete a Nap,
lába alatt a Hold,
fején tizenkét csillagból korona.'(Jel 12,1)

Mária ünnepek:

január 1. Szúz Mária, Isten anyja
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony (Jézus bemutatása a templomban)
február 11. Lourdes-i Boldogasszony, 1993 óta a Betegek világnapja az egyházi ünnepek között.
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (angyali üdvözlet)
május 13. Fatimai Boldogasszony
Mária Szeplőtelen Szíve - Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton
július 2. Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél)
július 16. Karmelhegyi boldogasszony
augusztus 15. Nagyboldogasszony (Mária mennybevétele)
augusztus 22. Szűz Mária királynő
szeptember 8. Kisboldogasszony (Mária születése)
szeptember 12. Mária szent neve
szeptember 15. Fájdalmas anya
október 7. Rózsafüzér királynője
október 8. Magyarok Nagyasszonya
november 21. Szűz Mária bemutatása
december 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása