A kisebbségek napja Magyarországon

Magyarországi népviseletek
Magyarországi népviseletek

1995-ben a magyar kormány a kisebbségbarát társadalmi légkör kialakítása és fenntartása érdekében az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját - december 18-át - A kisebbségek napjává nyilvánította.

1995 az az év, amikortól kiosztják a Magyar Köztársaság miniszterelnöke által alapított „A Kisebbségekért Díjat".

A díjat azon - hazai és határon túli - személyek és szervezetek között osztják ki, akik az oktatásban, közéletben, kultúrában, egyházi életben, tudományban, gazdasági területen vagy a tömegtájékoztatásban valamilyen kiemelkedő tevékenységet végeztek, s melyet az adott kisebbség érdekében tettek.

A díjazottakra a minisztériumokon túl a határon túli magyarság közösségi szervezetei és az országos kisebbségi önkormányzatok tesznek javaslatot. Az elismerésben részesülők emlékplakettet kapnak, mely mellé az egyén félmillió, a közösség pedig másfél millió forintot kap.

A kisebbségek védelme, hagyományaik, kultúrájuk és nyelvük megőrzése és tiszteletben tartása minden nemzet számára fontos feladat, hiszen minden egyes etnikum pótolhatatlan sajátosságokkal, értékekkel bír. Így érthető, hogy miért vette szárnya alá az ENSZ is őket, mikor elkészítette és elfogadtatta az etnikai-, nemzeti-, vallási- és nyelvi kisebbséghez tartozók jogairól szóló Nyilatkozatot. Ezt Magyarország is elismerte, melyet az is bizonyít, hogy a kisebbségek napját minden év december 18-án, azaz az elfogadás napján tartjuk.