A Filozófia napja

Az UNESCO 2002-ben hirdette meg először a Filozófia Világnapját. Célja, hogy népszerűsítse a filozófiát, mint az emberek közötti párbeszéd, a gondolkodás és az önismeret egyik fő eszközét.

A filozófia a bölcsesség szeretete, keresése és gyakorlása. Ha nem az, akkor nem philo-szophia. Másokat gyűlölni mindenkire nézve veszélyes és káros, ostoba dolog. A bölcs ember összefogásra törekszik, az erényeket keresi, a különbözők egymást kiegészítő oldalait kutatja, mint a karmester a hangszerek eltérő hangzásvilágát, hogy aztán harmóniává hangolhassa őket össze. Az ostoba a különbségekben a kirekesztést és elhatárolódást látja, a legtöbbször azért, mert fél.

Mihez kell bátorság? Hogy elfogadjuk és tiszteljük egymást anélkül, hogy elveszítenénk saját egyéni jellegzetességeinket és kultúránkat. Ehhez nem csak jó szándékúnak, de erősnek és elszántnak is kell lenni. Mit ér a sok hangszer, ha nincs erőnk vagy bátorságunk megszólaltatni őket külön-külön? Rosszul, azaz nem bölcsen szervezett a koncert, ha a basszuson kívül nem hallani a többi szólamot...

A filozófia megismerni és megérteni szeretné a többi embert, a különböző kultúrákat, világnézeteket. Mert minden ember, mindegyik népcsoport hordoz értékeket és csak együtt tudunk úrrá lenni a jelenlegi globális nehézségeinken. Másrészt ha valaki jól ismeri a másikat, akkor ritkán gyűlöli. Lásd a történelmi és jelenlegi példákat. Ismeretlenek között lehet legkönnyebben gyűlölködést szítani. Az egymás közvetlen szomszédságában élő és egymást kölcsönösen ismerő emberek ritkán akarnak háborút.

A gyűlölet, a rasszizmus alapjaiban válik lehetetlenné, ha a többiek felé kíváncsian, megérteni akarással, tisztelettel és az összefogás bölcs szándékával az értékeket keresve, azaz filozófusként közeledünk.

A filozófia a bölcsesség útja. Tán soha nem volt nagyobb szükség arra, mint most, hogy bölcs döntéseket hozzunk, józanul irányítsuk saját és közös sorsunkat, összehangoljuk az eltérőnek tűnő érdekeket és törekvéseket. A filozófia, a bölcsesség ereje pedig éppen ebben van: megtalálni a helyes utat a legnehezebb helyzetekben is.

Forrás: ujakropolisz.hu