Somogyváry Gyula: A boldog szunnyadókhoz

Aludjatok, ti áldott szunnyadók,
aludjatok, ti néma hadsereg.
Ringasson békén a távoli rög,
s ne bántson könny, mely értetek pereg.

Aludjatok nagy álmok álmodói:
a hősök álma mindörökre mély.
Csak simogasson bús gügyögésünk
szelíden, mint a halk tavaszi szél.

Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
kik porladoztok, haj, sok éve már,
akik elé mennydörgő ágyúszóban,
véres mezőkön toppant a halál.

Aludjatok! - A szunnyadástok boldog,
mert csonttá kövült bennetek az álom:
hogy hatalmas, erős nemzet él
Kárpát ölében, a tiszai tájon.

Aludjatok csak, gácsországi holtak,
s a Drina mentén szunnyadó bakák,
álmodjatok ott messze Moldovában
s az Alpeseknek örökös havában,
magyar halottak: fiúk és apák.

Aludjatok csak, néma, szent hadak,
pihenni édes, haj, pihenni jó,
s a Piave vagy a Visztula zúgása
éppúgy altat, mint a Tisza folyó…

Be jó tinéktek, hogy az agyatokban
megállt örökre az a gondolat:
hogy bárki győz a véres dáridóban,
a magyar föld s a népe megmarad…

Mert jaj, miránk, élő magyarokra
özönnel hullt azóta minden átok,
és nincs és nem volt olyan nemzedék,
mely ily véres Golgotákat hágott!

Nincs… nincs oly kín, mely ránk ne zúdult volna,
nagyobb gyalázat nem ért soha még,
van-e panasz, mely végig győzné jajjal
Jeremiás e szörnyű énekét?

De nem… csak csitt… hozzátok el ne érjen
az égig érő búgó jajgatás,
csitulj panasz… a könny is lopva hulljon,
mert szent ajándék ez a szunnyadás,
mit Isten ad a halott katonának,
ki hűséges volt, bátor és derék,
és könnyű szívvel vitte áldozatnak
pirosló vérét, drága életét.

Csitt, csitt, panasz… nyugalmuk meg ne bolygasd,
a hősök álma mindörökre mély
és boldog, mert az Isten adta nékik:
hogy föl ne verje földi szenvedély,
se harangszó, se ágyúk orgonája.

De a könnycsepp s a síró anyaszó
belenyilallhat porladó szívükbe,
s fölérezhet a boldog szunnyadó.
Azért csak csitt. Csak fojtva, lopva fájjon,
hogy nincsen nálunk árvább a világon,
mióta ők, jaj, messze földeken
elnémultak, s feküsznek jeltelen.

Aludjatok hát Isten katonái,
aludjatok csak boldog pihenők,
ringassanak szelíden, mint az álom,
idegen földek, távoli temetők.