A 13 aradi vértanú szobrának leleplezése

Kosssuth turini szónoklata

Kossuth, a turini remete
Kossuth, a turini remete

Nem néma az a kőszobor, amely onnan a Magyar Golgotán a halhatatlan vértanú halottak emlékének emeltetett. Énhozzám a kitaszított élő halotthoz, ki egykor zászlótartója valék Magyarország függetlenségének, melyért ők a lehóhérolt hősök mennyit küzdöttek, mártírhalált haltanak, énhozzám elhozzák a múltnak szellemét, a velőkig ható szózatot, mely annak emlékszobra, kimagasló alakjának, Hungáriának hallgatag ajkával zengi: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve, óh Magyar!” Tisztelet, akit tisztelet illet, de híve Hazádnak, érted-e Magyar? Hazádnak légy.

Ne csinálj magadnak faragott képet, hogy azt imádjad, csak Hazád szabadságának Istenét, mint imádták azok, akik mártírhalált szenvedtenek… E szózat zengését hallom én a messze távolban, Hungária szobrának ajkáról. Hát hogyne hallanák azt a velőkig ható szózatot, de ha hallják, meg is hallgatják-e? Elviszik-e magukkal e szózat ihletét a közélet küzdelmeinek pálya homlokára? Elviszik-e házitűzhelyeikhez, hogy az ihlet csillaga világítson előttük, a gyermekek előtt, mint az evangélium misztikus csillaga világítson a bölcsek előtt, kik az Idvezítőt keresék? A világbírája, a történelem fog e kérdésre felelni.

Turini emlékmű Cegléden
Turini emlékmű Cegléden

Legyenek a szent emlékű vértanúk megáldottak poraikban szellemeikben a hon-szabadság Istenének legjobb. Halljátok-e azt amott a közelben is mindazok, akik a szívzárólag gyászos, felejthetetlenül gyászos október okán összegyülekeznek a Magyar Golgotán, áldásival az örökkévalóságon keresztül. Engem, ki nem borulhatok le a Magyar Golgota porába, engem október hatodika térdeimre borulva fog hontalanságom remetelakában látni, amint az engem kitagada. Engem, ki nem borulhatok le a Magyar Golgota porába, engem október hatodika térdeimre borulva fog hontalanságom remetelakában látni, amint az engem kitagada. Haza felé nyújtom agg karjaimat, a hála hű érzelmeivel áldom a vértanúk szent emlékezetét hűségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak, s buzgó imával kérem a Magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható Szózatot, mely Hungária ajkáról a Magyar Nemzethez zengi. Úgy legyen! Amen!

Turin, 1890. szeptember 20.
Kossuth Lajos

(1890. október 6-ától a pesti közönség a Vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről)Az aradi események előzményeiről, következményeiről, elő- és utóéletéről itt olvashatunk.

Az aradi vértanúk személyiségének bemutatását itt láthatjuk.

A 13 aradi vértanú szobrának leleplezésekor Turinban elhangzó Kossuth beszédet itt olvashatjuk.